Over Stichting Steenbreek

Ons klimaat is zichtbaar aan het veranderen. Steeds vaker hebben we te maken met enorme hoosbuien, hitte of een periode van aanhoudende droogte. Heftige regenbuien leiden tot wateroverlast en droogte veroorzaakt schade en lage grondwaterstanden. En vergeet ook niet dat langdurige hitte bij veel mensen tot gezondheidsklachten leidt. Deze veranderingen hebben verschillende oorzaken. Maar uit diverse onderzoeken blijkt dat de toename van verharding echt negatieve effecten heeft op het welbevinden van mens, dier en natuur. Tijd voor actie. In 2015 is door voorzitter Wout Veldstra stichting Operatie Steenbreek opgericht. Na een fusie met stichting Entente Florale gaan beide organisaties sinds januari 2019 verder onder de naam Stichting Steenbreek.

Kleine, lokale maatregelen zijn het meest effectief. Heel veel gemeenten nemen al hun maatregelen om de openbare ruimte te vergroenen. Maar als je bedenkt dat ongeveer 40% van het stedelijk gebied in bezit is van particulieren, vragen wij ieders hulp. Iedere tegel eruit telt: in de eigen tuin, op straat, in de wijk en verder. In de hele buitenruimte dus want groen is leven!

Operatie Steenbreek in beeld 

 ‘Een stenen, onderhoudsvrije tuin is een modetrend, welke door media in stand wordt gehouden. We zien het in huis- en tuin programma’s steeds weer terug. We zijn er ook aan gewend geraakt om onze leefomgeving totaal naar ons gemak in te richten. Iedereen bewust maken van de gevolgen van verstening en ervan overtuigen meer groen toe te passen is wat ons te doen staat.’

Wout Veldstra, voorzitter Stichting Steenbreek

Gevolgen verstening

Verstening heeft aantoonbare gevolgen voor de kwaliteit van onze leefomgeving*:

 Hitte-eiland-effect

Verstening versterkt het stedelijk hitte-eiland-effect: ofwel het gemeten temperatuurverschil tussen stad en buitengebied. Vooral in de zomer heeft een verhoogde omgevingstemperatuur een negatief effect op de gezondheid van mensen en dan vooral voor ouderen en zwakkeren.

Biodiversiteit

Verstening zorgt voor afname van het leefgebied van bijvoorbeeld egels, vlinders, (wilde) bijen en insecten maar heeft ook een negatief effect op veel vogelsoorten en vleermuizen.

Waterhuishouding

Verstening speelt een belangrijke rol in de waterhuishouding. Door het aanbrengen van verharding vermindert de doorlaatbaarheid van de bodem. De versnelde afvoer van regenwater leidt tot overbelasting van het riool.

 Neerslagoverschot

Verstening zorgt voor het verminderd vasthouden van een deel van het winterse neerslagoverschot door planten. Hierdoor zijn planten eerder kwetsbaar.

Luchtkwaliteit

Verstening heeft een negatief effect op de luchtkwaliteit, met name de concentratie fijnstof neemt toe.

Gezondheid

De afwezigheid van groen heeft een negatief effect op gezondheid, herstel en het welzijn van de mens.

© Stichting Steenbreek - Stichting Steenbreek, Operatie Steenbreek en Steenbreek zijn geregistreerde merken en mogen alleen gebruikt worden door aangesloten gemeenten. | Foto’s: Sjon.nl