Organisatie Stichting Steenbreek

Groen is de aanjager voor kwaliteit in de woon- en werkomgeving van de toekomst. Groen wordt neergezet als een product én een middel: Een multifunctioneel product dat in veel opzichten een positieve uitwerking heeft op biodiversiteit, ecologie, gezondheid, economie, sociale cohesie etc. Groen kan als middel worden ingezet om draagvlak te verwerven voor de transitie naar een duurzame samenleving. De waarde van groen komt uitsluitend vanuit een integrale benadering tot z’n recht. Er is geen betere methodiek. Door de multifunctionaliteit van het groen speelt het resultaat van de inzet ook in alle aspecten van de maatschappij een rol.

Stichting Steenbreek richt zich op onderstaande doelgroepen:

 • Beleid / bestuur
 • Burger
 • Kind / jeugd
 • Bedrijfsleven

Dagelijks bestuur

 • Wout Veldstra, voorzitter
 • Jan Driessen, bestuurlijk secretaris
 • Geert van Poelgeest, penningmeester
 • Henk Jense, bestuurslid
 • Frank van Suchtelen, bestuurslid
 • Jan Habets, adviseur
 • Jaap Spros, adviseur
 • Roel van Dijk, algemeen secretaris en algemeen projectleider van de werkorganisatie (geen bestuurslid)

Algemeen bestuur

 • Henk Kuijpers, namens Stadswerk
 • Jaap Renkema, namens ANWB
 • Peter Derksen, namens Boomfeestdag
 • Robertien Aberson, namens Nederlandse Tuinenstichting
 • Harry Boeschoten, namens Staatsbosbeheer
 • Frank Naber, namens Groei & Bloei
 • Stefan Vreugdenhil, namens Vogelbescherming
 • Linda IJmker, namens IVN
 • Marijke van Woerkom, namens KNNV
 • Madeleen Helmer, namens Klimaatverbond
 • Marjolijn Ruijs, adviseur namens Entente Florale Europe
 • Margot Ribberink, ambassadeur namens Stichting Steenbreek
 • Ans Hobbelink, namens AVVN

Werkgroepen

Onderzoek en kennisdeling o.l.v. Henk Jense in samenwerking met

 • Maastricht University
 • Wageningen University & Research
 • Van Hall Larenstein
 • Rijksuniversiteit Groningen

Communicatie o.l.v. Roel van Dijk in samenwerking met

 • Barbara Tetteroo
 • Margot Ribberink

Competitie o.l.v. Jan Driessen en Frank van Suchtelen

Werkorganisatie

 • Roel van Dijk: algemeen secretaris en algemeen projectleider
 • Carlo Ensing: boekhouder

Activiteiten

 • Boomfeestdagen
 • Nationale Tuinweek
 • Inspiratiedagen
 • Excursies
 • Bodemdierdagen
 • Natuurwerkdag
 • Nationale Groendag
 • Kennisbijeenkomsten i.s.m. Elba | REC

Ambassadeurs

 • Isabelle Diks
 • Margot Ribberink

Mediapartner

 • Elba | REC
 
 
© Stichting Steenbreek - Stichting Steenbreek, Operatie Steenbreek en Steenbreek zijn geregistreerde merken en mogen alleen gebruikt worden door aangesloten gemeenten. | Foto’s: Sjon.nl