test

De Markt in het centrum van het Brabantse Veghel was aan vernieuwing toe. Het verouderde plein dat ruim twintig jaar geleden was aangelegd, voldeed niet meer aan de wensen van dit moment.

Een van de problemen was dat het plein geen eenheid uitstraalde. Begin 2016 kreeg landschapsarchitect Martien van Osch van bureau OSLO (Ontwerp Stedelijke en Landschappelijke Omgeving) uit Berlicum de opdracht van de toenmalige gemeente Veghel om een nieuw ontwerp te maken. Eind vorig jaar is het plein opgeleverd.

‘De Markt wordt mooier en gezelliger met onder meer een fontein en meer bomen’

Landschapsarchitect Martien van Osch stond voor de opdracht om bij het gefragmenteerde plein meer samenhang te creëren. En dat doe je volgens hem met groen. Dat sloot ook aan bij de opdracht van de toenmalige gemeente Veghel (sinds 2017 maakt Veghel onderdeel uit van gemeente Meierijstad). De toenmalige wethouder Jan Goijaarts zei destijds in de Stadskrant Veghel: ‘De Markt wordt mooier en gezelliger met onder meer een fontein en meer bomen.’ Volgens de landschapsarchitect is dat een uitdagende opdracht omdat een centraal plein allereerst uit veel verharding dient te bestaan, omdat op zo’n centrale locatie allerlei activiteiten plaatsvinden, zoals de markt; tijdens het carnaval staat er een grote tent op het plein. ‘Je hebt dus veel ruimte nodig en het dient dus multifunctioneel te worden ingericht.’ En dan heb je de wensen van de ondernemers en bewoners aan de Markt nog niet erbij betrokken, want ook zij hebben allerlei wensen en voorstellingen van hoe het plein ingericht dient te worden.

Lees hier verder

Van de kinderboekenserie De Klimaatjes verschijnt medio juni het boek Blij met een bij waarin het thema biodiversiteit centraal staat. Vakblad Groen interviewde coauteur Andy Engel twee jaar geleden naar aanleiding van het verschijnen van het boek Wat is het warm. Inmiddels zijn we drie boeken verder. Tijd voor een update.

Andy Engel kwam enkele jaren geleden op het idee om kinderboeken te gaan maken omdat hij vanuit zijn dagelijks werk, als adviseur bij Advies- & ingenieursbureau RA infra en voorheen als rioolbeheerder bij de gemeente Bergeijk, de nadelige gevolgen van klimaatverandering ervaart, evenals de grote urgentie van het belang van een duurzame leefomgeving. Samen met Judith Koppens, Nynke Mare Talsma en Uitgeverij Clavis bedacht hij De Klimaatjes. Het team achter De Klimaatjes is van mening dat het van wezenlijk belang is om kinderen op jonge leeftijd bij deze veelal abstracte, brede onderwerpen te betrekken en kinderboeken lenen zich daar goed voor. Er zijn tot dusverre vier kinderboeken uitgegeven in De Klimaatjes-reeks: Natte voeten over wateroverlast, Wat is het warm over hittestress, Warme Truien over energieverbruik en Plasticsoep over plastic en zwerfafval. En nummer vijf besteedt via Blij met een bij aandacht aan biodiversiteit. Een actueel onderwerp dat volgens Engel naadloos aansluit bij de visie van De Klimaatjes omdat biodiversiteit een belangrijke pijler is van onze leefomgeving en een onderdeel is van duurzaamheid in het algemeen.

Samenwerken
Engel: ‘We brengen in onze boeken de complexe items terug naar de beleefwereld van kinderen en bieden aan het einde altijd een handelingsperspectief. De boeken kennen zeven hoofdrolspelers in de vorm van dieren die we een elk een eigen karakter hebben meegegeven en die tot de verbeelding spreken bij kinderen. Zo is er een uil (de wijsheid), een kikker (spring in het veld) en een muis (hippe slimmerik). Een aantal karakters leeft in het bos en de andere in de stad en net zoals in de “echte” grotemensenwereld moeten de dieren in het boek samen aan oplossingen werken voor een gezonde en fijne leefomgeving, ondanks hun verschillen. Op deze manier maken we dus een vertaalslag van dit soort onderwerpen naar het abstractieniveau van kinderen.’

In Blij met een bij wordt het belang van bijen onderstreept voor de bestuiving en dus voor de voedselproductie. De laatste pagina van elk Klimaatjesboek is een “zelf aan de slag”-stappenplan en deze keer treffen kinderen tips aan over hoe ze de biodiversiteit in de tuin kunnen verbeteren door het zaaien van bloemen en het maken van insectenhotels.

Meer informatie en lessuggesties voor in de klas van “De Klimaatjes” zijn te vinden op www.deklimaatjes.com.

Tekst: Roel van Dijk

Dag 1 Hedendaags groen in een historische context

 • 12:00 uur    Aankomst hotel
 • 12:45  uur  Welkom door schepen (wethouder) in het Huis van de Bruggeling, inclusief lunch. Huis van de Bruggeling ligt op loopafstand van het hotel.
  • Uitleg over groenvisie / stedenbouw
  • Uitleg over ‘water resilient cities’ + klimaatadaptatie
  • Europese subsidies: werkwijze (drie medewerkers van stad Brugge zoeken permanent naar geschikte EU subsidies).

Excursie

 • 13:15 uur  Stationsplein en Koning Albertpark: Nieuwe toegang tot Brugge.
 • 14:00 uur  Dak Concertgebouw om op de stad van bovenaf te bekijken.
 • ’t Zand: het nieuwe plein van de 101 Linden. Uitleg over ontwerp (door West 8 Urban Design & Landscape Architecture) en over het proces om bomen te vervangen en de discussies die volgden met de horecaondernemers. Er stonden voorheen 100 bomen op het plein nu 101. Een statement van de stad Brugge.
 • 15:15 uur  Vesten: Inzoomen op: openleggen de rivier Reie (afkoppelingsbeleid, rioleringsbeleid). Voorbeelden van verhardingstypes in de historische context worden bekeken.
 • 16.00 uur   Klimaatadaptatie  / waterbeheer: beleid binnenstad. Brugge verhoogt haar veerkracht tegen de gevolgen van klimaatverandering door meer groen in de stad.
  • Hoe om te gaan met klimaatadaptatie in een historische oude binnenstad?
  • Moderne architectuur kan in Brugge  (onderweg voorbeeld bekijken)
 • 17:00 uur Boottocht: zeer mooi beeld vanuit ander perspectief (met inhoudelijke toelichting van stad Brugge)
 • 17:30 uur Afsluiting van programma
 • 19.45 uur Diner

Dag 2 Effecten pesticidenvrij beheer op ecologie

 • 9:00 uur Starten – bij het Huis van de Bruggeling – met een centrale toelichting over het programma van de dag en daarna met de bus naar de onderstaande projecten.

Excursie

 • 9:30 uur Centrale begraafplaats. Oudste kerkhof van Brugge. Vanaf 1798 wordt dit kerkhof niet gebruikt vanwege hygiëne. Fantastisch groot begraafplaats met oude bomen, zoals majestueuze beuken, oude structuren met lanen en grafvelden. Twintig jaar geleden is men overgestapt op pesticidenvrij beheer. Begraafplaats kent op de hoofdpaden na geen tegels en asfalt. Bijzondere beplanting tussen de zerken, ((korst)mossencultuur, vaste planten, stinzenplanten).
 • 11.00 uur Twintig jaar geleden stapte Brugge over op pesticiden vrij beheer. Vanaf die tijd heeft Brugge een indrukwekkend wagenpark ontworpen en uitgebouwd dat specifiek is afgestemd op de beheersconsequenties. Demonstratie van 20 typen machines.
 • 12:00  uur  Lunch in Hoeve Hangerijn (in deelgemeente Assebroek): gerestaureerd, ligt aan de rand van Brugge en is een groot binnenstedelijk natuurgebied met dagbesteding.
 • 12:30  uur  Engels Klooster
 • 15.30 uur Afsluiten

Interesse / Aanmelden?

Gaat u mee? Meld u dan hier aan.
033 4794050
info@steenbreek.nl

Met Operatie Steenbreek wil de gemeente Westland iedereen enthousiasmeren om de tuin te vergroenen. Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige, gezonde maar vooral een groene samenleving!

Ruil je tegels in voor planten
Op zaterdag 8 juni kunnen inwoners weer tuintegels inruilen voor planten. Kom met uw tegels tussen 10.00 uur en 16:00 uur naar museum De Timmerwerf, Hoofdstraat 63 in De Lier. Voor de eerste 10 tegels krijgt u 1 plant per tegel. Voor de volgende 20 tegels krijgt u 1 plant per 2 tegels. Bij nog meer tegels krijgt u 1 plant per 5 tegels. Meer weten? Bel dan naar 06 26 41 71 37 of stel de vraag per e-mail: waterbewustwestland@delfland.knnv.nl

Praat mee in het klimaatatelier
In museum De Timmerwerf is tot half juni de tentoonstelling “Pompen of verzuipen’ over de periode waarin De Lier in 1998 onder water kwam te staan. Een overstroming waarbij veel huizen en bedrijven onder water kwamen te staan. Ook is te zien hoe daarna is gewerkt aan het uitbreiden van de opvang en beheersing van het water. In deze toepasselijke omgeving nodigt gemeente Westland geïnteresseerden uit om op 8 juni deel te nemen aan het klimaatatelier. In twee groepen van maximaal 20 personen gaan de initiatiefnemers met elkaar bespreken wat de ideeën zijn om de gemeente Westland voor te bereiden op extreem weer dat steeds vaker voorkomt.

Bron:
Gemeente Westland

 1. Alle gemeenten (ook met burger initiatieven), waterschappen, corporaties en gebiedsontwikkelaars uit de aangesloten gemeenten  en provincie(s) die aangesloten zijn bij Stichting Steenbreek kunnen meedingen naar de Steenbreektrofee. De grootte van het project is niet doorslaggevend voor de prijs. Zowel initiatieven die spelen op het niveau van de straat of de wijk,  als initiatieven op niveau van de stad zijn welkom. We zijn op zoek naar innovatieve, gerealiseerde voorbeelden die laten zien waar de Stichting Steenbreek voor staat. Dit onder voorwaarde dat de inzender zich houdt aan de bepalingen zoals hier vastgelegd. Inzendingen, die niet aan de criteria voldoen worden terzijde gelegd.
 2. De inzending moet uitgevoerd zijn en niet nog in de ‘planfase’ zitten.
 3. De jury behoudt zich het recht voor bij onvoldoende kwaliteit van de inzendingen geen winnaar aan te wijzen.
 4. Het project moet zijn vergezeld, van een toelichting van maximaal 3 pagina’s A4 (enkelzijdig, lettergrootte 11) die de volgende informatie moet bevatten: de samenwerking en rolverdeling tussen diverse betrokken partijen, de filosofie achter het ontwerp, de connectie met – en betekenis van het initiatief/project voor de  groenstructuur van de stad, de realisatie/organisatie van de inrichting en het beheer, indien aanwezig een beplantingsplan en een omschrijving van het beheerplan dat ook, in grote lijnen, de gegevens bevat inzake de financiën en het materiaalgebruik.
 5. Bij de beoordeling van het project wordt uitgegaan van de kwalitatieve criteria, die voor deze prijsvraag zijn opgesteld en onverbrekelijk met dit reglement zijn verbonden. Inventiviteit en originaliteit zijn de basisbegrippen. De kwaliteit van het project moet mede zijn bereikt door de professionele samenwerking van de verschillende betrokkenen. Planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud versterken elkaar en leiden tot een verantwoord project. De bevindingen inzake de kwalitatieve criteria zullen in de juryrapporten nader worden toegelicht.
 6. De inschrijving moet vergezeld zijn van het deelnameformulier dat door de organisatie wordt toegezonden na aanvraag om informatie over de prijsvraag. Op dit formulier moeten de gegevens van de inzender worden ingevuld, alsmede de namen van de partijen met wie in het betreffende project is samengewerkt. Zendt een inzender meer dan één project in, dan dient elk ontwerp apart te worden verpakt en verzonden. Voor elk project moet dan een nieuw formulier worden ingevuld.
 7. De jury bestaat uit diverse deskundigen. Hier treft u de namen van de juryleden aan. De jury is onafhankelijk van de deelnemers en de organisatie en doet een autonome uitspraak. Als juryleden in de één of ander vorm bij een te beoordelen project zijn betrokken, beoordelen ze de inzending niet mee.
 8. De inzending en volledig ingevuld deelnameformulier moet uiterlijk 4 oktober 2019 bij het secretariaat van Stichting Steenbreek binnen zijn. Deelnemers ontvangen bericht van ontvangst van hun inzending. De inzendingen worden door de jury getoetst aan de hierboven genoemde voorwaarden, wedstrijdregels en de vastgestelde criteria. De genomineerde projecten worden op locatie bezocht. De beoordeling door de jury vindt plaats in oktober. Bij het locatiebezoek aan de genomineerden moeten in ieder geval de inzender en zo mogelijk één of meerdere leden van het projectteam gerelateerd aan het project aanwezig zijn voor een eventuele toelichting naar aanleiding van vragen van de jury. Met het insturen van het deelnameformulier gaat u als inzender(s) akkoord met een beoordeling door de vakjury.
 9. Indien u eindigt in de top drie bent u bereid om aanwezig te zijn bij de Nationale Groendag d.d. 14 november 2019 in Wageningen. U wordt gevraagd om uw project kort toe te lichten aan het publiek. Daarnaast moeten de inzenders (van de top 3 projecten) bereid zijn om actief aandeel te leveren in de organisatie van ten minste een activiteit, waarin de inspiratie, kennis en ervaring die in het project/initiatief is opgedaan, in Steenbreek verband wordt gedeeld met geïnteresseerden. 
 10. Inzenders krijgen vroegtijdig bericht dat zij zijn genomineerd. Ook wordt dan de datum en tijdstip van het bezoek van de jury aan het project doorgegeven. De definitieve uitslag en de jurybeschrijvingen ontvangen de inzenders na de officiële prijsuitreiking, die plaats vindt op 14 november 2019. De uitslag en motivatie wordt ter publicatie aangeboden aan vaktijdschriften en andere media. Deelnemers ontvangen na afloop een beknopte reflectie van de jury over hun inzending.
 11. Het winnende ontwerp wordt bekroond met de Steenbreektrofee met een winnaarsbord met het logo van Steenbreek, ANWB, Staatsbosbeheer en Stadswerk erop. Elke genomineerde ontvangt een nominatie certificaat.
 12. Alle inzendingen worden eigendom van de stichting Steenbreek en worden niet aan de inzenders geretourneerd. Het auteursrecht van de inzender wordt gerespecteerd.
 13. Over de uitslag van de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd of anderszins met de organisatoren en/ of jury worden gecommuniceerd. De uitspraak van de jury is bindend. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet is de uitspraak van de jury eveneens bindend.
 14. Deelname is geheel gratis.
 15. U heeft er geen bezwaar tegen dat het vakblad Groen/Steenbreekspecial en Steenbreek.nl aandacht besteedt aan uw project.
 16. Voor vragen over de prijsvraag kunt u terecht bij het-secretariaat van Stichting Steenbreek via 033 4794050 en info@steenbreek.nl.

Op de voormalige stortlocatie Mastwijk in gemeente Montfoort worden plannen gemaakt voor de eerste Energietuin van Utrecht. De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) ontwikkelt hier samen met eigenaar Afvalzorg en omwonenden een Energietuin waarin duurzame energie wordt gecombineerd met openbare natuur, extensieve recreatie en educatie. Met een zonneveld van circa 10-12 hectare als basis, kan het terrein in 2021 circa 10 megawatt aan duurzame energie opleveren.

Mastwijk krijgt met dit plan een gevarieerde en duurzame invulling. Naast ruimte voor zonnepanelen en mogelijk ook biomassa en kleinschalige windenergie, wordt er een verscheidenheid aan vegetatie aangelegd. Zo krijgen de flora en fauna in het gebied een ecologische impuls. Daarnaast zijn er ideeën voor een wandelpad, een uitkijkpunt tot aan de Utrechtse Dom, en andere elementen die de belevingswaarde vergroten. Zo ontstaat een aantrekkelijk gebied voor omwonenden en andere bezoekers om te komen recreëren in de Energietuin. 

De multifunctionele Energietuin wordt samen met de omgeving en belanghebbenden, zoals gemeente Montfoort, provincie Utrecht en lokale organisaties, ontworpen en uitgevoerd. Gerben de Vries, projectleider van de NMU, kijkt met een goed gevoel terug op de eerste publieksavond voor omwonenden die onlangs plaatsvond: “Er is een positieve basis gelegd. De omgeving lijkt open te staan voor het idee van een zonneveld, en wil graag betrokken worden bij de uitwerking van de Energietuin.” Ook wethouder Jocko Rensen toonde zich enthousiast over het initiatief: “Onze gemeente is misschien geen koploper in de energietransitie, maar dit project kan zomaar een voorbeeldfunctie in de regio krijgen”

Tuinen met Energie
“Grootschalige duurzame energie-opwek is essentieel, maar moet wel aansluiten bij de kwaliteit van het landschap en de natuur”, aldus de Natuur en Milieufederaties, initiatiefnemer van het project Energietuinen Nederland. Met de aanleg van tenminste twee iconische Energietuinen willen de Natuur en Milieufederaties laten zien dat duurzame energie van waarde kan zijn voor landschap en omgeving. De bedoeling is dat er over een aantal jaar in heel Nederland plekken gaan ontstaan waar duurzame energieopwekking samengaat met natuur en landschapswaarden, recreatie en educatie. Een uitgebreid traject van voorlichting maakt onderdeel uit van het project, om zo de betrokkenheid onder burgers te versterken en de lokale energie-initiatieven verder te professionaliseren. De Nationale Postcode Loterij maakt het project mede mogelijk dankzij een extra schenking.

Waardevol gebied
“Afvalzorg ziet het als een maatschappelijke uitdaging om van verontreinigde locaties weer een waardevol gebied te maken en beschikt over veel expertise op dit gebied” vertelt Roy Bakker, projectleider bij Afvalzorg. “Daarbij combineren we onze kennis van bodemsanering, (participatie) duurzame energie en landschapsontwikkeling”. De afgelopen jaren heeft Afvalzorg locatie Mastwijk voorzien van een nieuwe laag grond zodat de cultuurtechnische gesteldheid van de bodem weer is hersteld. 

Op 22 mei vindt in de gemeente Laarbeek een Steenbreek excursie plaats. Deelnemers aan Steenbreek kunnen hier gratis aan deelnemen. Direct aanmelden

Laarbeek is toonaangevend op het gebied van groen en duurzaamheid en de manier waarop inwoners hierbij betrokken zijn. Dit bleek in september 2016 tijdens de Nationale Groencompetitie. De vakjury kende het hoogste cijfer ooit toe (een 8,6) en een speciale prijs op het gebied van biodiversiteit. In 2017 kwam daar ook nog eens een internationale erkenning met de Europese gouden award bij. Maar het meest tastbare ‘gouden’ project is toch wel de GroenStrijd 2.0: een gezamenlijk initiatief waarbij inwoners samen met lokale groenondernemers aan de slag gingen met het vergroenen van hun woonomgeving. De zorg voor de eigen omgeving en de wil tot samenwerken zitten verankerd in het DNA van de inwoners van Laarbeek. De sociale cohesie binnen de gemeente is toegenomen. En daarmee heeft Laarbeek ook nog eens de Steenbreek Trofee in 2018 gewonnen!

Toekomstige generaties
Het winnen van al deze prijzen betekent niet dat Laarbeek nu ‘klaar’ is. Integendeel, Laarbeek gaat verder met vergroenen zodat toekomstige generaties ook kunnen blijven genieten van al het moois dat de gemeente te bieden heeft. Dit alles onder het motto “Laarbeek schittert in het groen”.

Benieuwd naar dit succesverhaal? Ga dan woensdag 22 mei met ons mee op excursie naar Laarbeek!

Praktische informatie
Datum: 22 mei 2019
Tijd: 09.30 – 13.30 uur
Locatie: Gemeentehuis Laarbeek, Koppelstraat 37 Beek en Donk (voldoende parkeergelegenheid)
Kosten: Gratis voor Steenbreek gemeenten / overige geïnteresseerden € 125. Aanmelden

Programma

 • 09.30 uur Inloop bij Gemeentehuis Laarbeek
 • 10.00 uur Welkom door wethouder Monika Slaets-Sonneveldt
 • 10.15 uur Inleiding door Wout Veldstra, voorzitter Stichting Steenbreek
 • 10.30 uur Het verhaal achter het succes, door Michel Brands, beleidsadviseur groen en programmaleider Duurzaamheid gemeente Laarbeek
 • 11.15 uur Lunchwandeling met bezoek aan diverse projecten. Tijdens deze wandeling is er voldoende ruimte om vragen, ervaringen en ideeën met elkaar te delen.
 • 13.30 uur Einde excursie en terug op parkeerplaats Gemeentehuis.

Foto:
Joost Duppen

Het AVVN en Operatie Steenbreek gaan vanaf het nieuwe jaar samenwerken. Voorzitter Ruud Grondel en bestuurslid Ans Hobbelink van AVVN en voorzitter Wout Veldstra en secretaris Roel van Dijk van Operatie Steenbreek hebben hierover onlangs afspraken gemaakt.

Beide organisaties stimuleren mensen om hun eigen omgeving te vergroenen. Tegen de achtergrond van de actuele ontwikkelingen in de natuur en de samenleving is een goede samenwerking een meer dan logische stap om in de komende jaren gezamenlijk met kracht aan die doelstelling te werken.

AVVN is de landelijke organisatie voor hobbytuinders, die zich inzet voor natuurlijk en maatschappelijk waardevolle tuinparken. Ruud Grondel: ‘Als landelijke organisatie werken we al tientallen jaren nauw samen met zo’n 60 Nederlandse gemeenten. De kennis en ervaring die wij daarbij hebben verzameld, stellen wij graag ter beschikking aan de deelnemende gemeenten van Operatie Steenbreek die zich bewust zijn van het belang van verantwoord en kwalitatief tuinieren. Openbare volkstuinparken zijn de ideale oplossing om buurt, wijk en gemeentegroen en leefbaar te houden.’

Biodiversiteit
Ook Operatie Steenbreek ondersteunt gemeenten, hun inwoners en ondernemers om de eigen leefomgeving duurzaam en met meer groen in te richten. Veldstra: ‘Het doel van de actie Operatie Steenbreek is om naast gemeenten ook de inwoners en ondernemers te enthousiasmeren om hun tuin of bedrijfsterrein te vergroenen. Meer groen in de tuin betekent meer biodiversiteit. Met meer groene tuinen leveren we een belangrijke bijdrage aan de natuur in de woon- en werkomgeving. Ook vanwege het klimaat gaat Operatie Steenbreek daar in het nieuwe jaar veel aandacht aan besteden.’

Er vinden op 13 juni 4 kennistafels op locatie in Nijmegen plaats. Via een rondwandeling of bustocht worden deze locaties bezocht waar de onderstaande onderwerpen centraal staan. Je kunt als deelnemer je vooraf opgeven voor een van deze kennistafels. Maximaal 25 deelnemers kunnen per kennistafel meedoen. Deze rondleiding en kennistafel is op vooraf inschrijving en vol = vol. Je kunt hier je voorkeur aangeven.

Kennistafel 1: Gemeente Nijmegen deelt haar ervaringen van de tot nu toe uitgevoerde acties in het centrum en de Benedenstad. Succesvolle en minder succesvolle voorbeelden worden gedeeld. Het centrum van Nijmegen heeft een vlak gedeelte (winkelcentrum) en een hellend gedeelte (Benedenstad met stenige hofjes). In de Benedenstad vindt nu veel vergroening plaats met geveltuintjes, gevelgroen, omvorming van stenige hofjes in parkjes

Kennistafel 2:  Nijmegen-Oost (Hengstdal) ligt op de helling van de stuwwal en krijgt bij een zware regenbui veel water te verwerken. Dat leidt tot wateroverlast. Samen met de bewoners en de woningbouwcorporaties neemt de gemeente  afkoppelmaatregelen. Ook worden in het kader van Operatie Steenbreek veel groenprojecten gerealiseerd

Kennistafel 3: In Nijmegen West vinden dit jaar diverse vergroeningsacties plaats: zo gaat de gemeente het Maasplein vergroenen en loopt tegelijkertijd een project met de bewoners in de buurt van het plein om de eigen tuintjes aan te pakken: zowel qua vergroenen als het afkoppelen van de regenpijpen. Vanuit het project Groen Verbindt betrekken wijkregisseurs zoveel mogelijk bewoners bij groene activiteiten. Over het verloop van het proces praten we u bij

Kennistafel 44 stappen voor meer groene tuinen. Je gemeente is aangesloten bij Operatie Steenbreek? Wat nu? In deze interactieve sessie doorlopen we het stappenplan hoe je als groene vrijwilliger of ambtenaar mede invulling kan geven aan een lokale Steenbreek campagne. We delen inspiratie, mooie voorbeelden en tips. Hoe zorg je dat je activiteiten en communicatie effectief zijn? Door je te verplaatsen in je doelgroep! Aan de hand van verschillende tuintypes en inzichten uit de psychologie ga je hiermee zelf aan de slag. Linda IJmker (IVN Gelderland) verzorgt deze sessie.