Tijdens de Week van de Groene Tuin belicht fotograaf Sjon Heijenga van Sjon.nl elke dag een plant die in deze tijd van het jaar opvalt. Vandaag: Photinia x fraseri (Glansmispel).

Glansmispel is een struik die op dit moment opvalt door zijn rode jonge scheuten. In de loop van het seizoen kleuren ze groen. Vanaf mei bloeit hij met uitbundige witte bloemschermen die door bijen bezocht worden. De rode bessen die daarna verschijnen worden door vogels gegeten. ‘s Winters blijft hij groen met zijn grote glanzende bladeren, een mooie schuilplaats voor dieren. Deze Aziaat is makkelijk in onderhoud en laat zich ook goed snoeien. Al met al een ideale struik in de stad, bijvoorbeeld in geveltuintjes …
Foto’s van de Glansmispel 

Het initiatief voor de Steenbreektrofee 2020 dient in hoofdlijnen te voldoen aan:

 • Actieve participatie van de inwoners, dat kan zowel zijn om draagvlak te bereiken als door hen zelf actief een rol te laten spelen in planvorming en/of beheer van het project;
 • De creativiteit van de inwoners in de projecten;
 • Bijdrage aan gezondheid en sociale cohesie (groen als ontmoetingsplek en een omgeving die uitdaagt om te bewegen of te herstellen);
 • Het stimuleren van de biodiversiteit;
 • Het ontstenen van de private en publieke ruimten;
 • Het benutten van groen en water ten behoeve van klimaatadaptatie (wateropvang, droogtebestrijding en hittestress);
 • Het stimuleren van het gebruik van groen in de stedelijke omgeving met als resultaat het versterken van het woon- en werkklimaat, denk hierbij onder andere aan bedrijventerreinen en kantoorgebieden;
 • De mate van integrale benadering, waarin groen en water integraal onderdeel zijn van gemeentelijke ontwikkelingen;
 • De mate waarin de buurt, gemeente en regio verschillende functies en waarden van groen gecombineerd benutten voor ecologie, klimaat, gezondheid, sociale cohesie en omgevingskwaliteit;
 • De mate waarin het project/initiatief bijdraagt aan het verbinden van groen en water en het opbouwen van een groennetwerk op niveau van straat, wijk, dorp en stad (Groene Metropoolgedachte);
 • Het project/initiatief dient een stimulerende werking te hebben op de gebruiker van de desbetreffende ruimten;
 • De trofee wordt toegekend aan innovatieve gerealiseerde projecten die tot concrete vergroening hebben geleid. Dit kan zijn op diverse schaalniveaus (straat, buurt, wijk, dorp, stad);
 • Tot slot: de samenwerking bij de uitvoering tussen de betrokken partijen (denk aan inwoners, ondernemers, overheid, gebiedsontwikkelaar, corporatie en dergelijke) moet centraal staan.

In heel Nederland bestaan allerlei mooie initiatieven waarin verschillende partijen (inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden) samen het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige, gezonde en fijne leefomgeving. Stichting Steenbreek is op zoek naar innovatieve en inspirerende voorbeelden die laten zien hoe groen en water op een praktische manier worden benut en die illustreren waar Stichting Steenbreek voor staat.

Dit zijn initiatieven die betrekking hebben op onder meer de bevordering van de biodiversiteit, gezondheid en die een positieve bijdrage leveren aan klimaatadaptatie. Het sociale domein – met als thema “Samen voor meer groen in de buurt” – staat dit jaar centraal in de Steenbreekacties. De inzendingen dienen weer als inspiratie en voorbeeld voor anderen. Voorwaarde is dat de projecten zijn uitgevoerd en een bijdrage leveren aan de vergroening. Daar is het Stichting Steenbreek tenslotte om te doen. Zo staan de genomineerde projecten uit 2019 centraal op de inspiratiedag van Steenbreek.

Wie kunnen er meedoen?
Projecten uit de deelnemende gemeenten, waterschappen, provincies en partners  van Steenbreek kunnen meedingen naar de Steenbreektrofee. Dit kan van een gemeente of provincie zijn, maar ook van een buurtvereniging, wijkorganisatie of corporatie. De grootte van het project/initiatief is niet relevant voor deze prijs. Zowel initiatieven die spelen op het niveau van de straat of de wijk, als initiatieven op niveau van dorp en stad zijn welkom. Gaat u ervoor om met uw project/initiatief dit jaar de Steenbreektrofee 2020 te winnen? Aanmelden kan tot uiterlijk 10 juli 2020.

Aanmelden
Aanmelden kan tot uiterlijk 10 juli. In augustus komt de jury bij elkaar om de inzendingen te beoordelen en te nomineren. Drie uitverkoren voorbeelden worden in september bezocht door de jury. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Nationale Groendag op 15 oktober in Oss.

Criteria
Het initiatief dient in hoofdlijnen te voldoen aan:

 • Actieve participatie van de inwoners, dat kan zowel zijn om draagvlak te bereiken als door hen zelf actief een rol te laten spelen in planvorming en/of beheer van het project;
 • De creativiteit van de inwoners in de projecten;
 • Bijdrage aan gezondheid en sociale cohesie (groen als ontmoetingsplek en een omgeving die uitdaagt om te bewegen of te herstellen);
 • Het stimuleren van de biodiversiteit;
 • Het ontstenen van de private en publieke ruimten;
 • Het benutten van groen en water ten behoeve van klimaatadaptatie (wateropvang, droogtebestrijding en hittestress);
 • Het stimuleren van het gebruik van groen in de stedelijke omgeving met als resultaat het versterken van het woon- en werkklimaat, denk hierbij onder andere aan bedrijventerreinen en kantoorgebieden;
 • De mate van integrale benadering, waarin groen en water integraal onderdeel zijn van gemeentelijke ontwikkelingen;
 • De mate waarin de buurt, gemeente en regio verschillende functies en waarden van groen gecombineerd benutten voor ecologie, klimaat, gezondheid, sociale cohesie en omgevingskwaliteit;
 • De mate waarin het project/initiatief bijdraagt aan het verbinden van groen en water en het opbouwen van een groennetwerk op niveau van straat, wijk, dorp en stad (Groene Metropoolgedachte);
 • Het project/initiatief dient een stimulerende werking te hebben op de gebruiker van de desbetreffende
  ruimten;
 • De trofee wordt toegekend aan innovatieve gerealiseerde projecten die tot concrete vergroening hebben geleid. Dit kan zijn op diverse schaalniveaus (straat, buurt, wijk, dorp, stad);
 • Tot slot: de samenwerking bij de uitvoering tussen de betrokken partijen (denk aan inwoners, ondernemers, overheid, gebiedsontwikkelaar, corporatie en dergelijke) moet centraal staan.

Prijs
De winnaar van de Steenbreektrofee 2020 ontvangt naast deze wisseltrofee ook de nodige media-aandacht met onder andere een uitgebreid artikel in de Steenbreekspecial van Vakblad Groen en krijgt tevens als waardering een boom en vaste planten aangeboden.

Jury
De jury bestaat uit professionals die elk hun eigen specialisme en kennis hebben:

 1. Margot Ribberink, Voorzitter jury
 2. Madeleen Helmer, Klimaatverbond Nederland
 3. Robert Graat, Staatsbosbeheer
 4. Ruud Grondel, AVVN
 5. Henk Kuijpers, Stadswerk / gemeente Apeldoorn
 6. Jaap Toet, GGD regio Utrecht
 7. Thijs van Mierlo, LSA Bewoners

Inzending
Uw inzending kunt u tot uiterlijk 10 juli sturen naar:
Stichting Steenbreek
o.v.v. Steenbreektrofee 2020
Paulus Borstraat 41
3812 TA Amersfoort.
Of mail naar info@steenbreek.nl o.v.v. Steenbreektrofee 2020

Download de flyer over de Steenbreektrofee

Het bestuur van Stichting Steenbreek heeft zojuist in samenspraak met de provincie Noord-Brabant besloten de inspiratiebijeenkomst van donderdag 26 maart te verschuiven naar een ander moment. We hebben momenteel nog geen alternatieve datum. We wachten de ontwikkelingen rondom het coronavirus af.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en informeren u te zijner tijd over de nieuwe datum.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Stichting Steenbreek

——————————————————————————————————-

Op 26 maart organiseren Stichting Steenbreek en provincie Noord-Brabant de Steenbreek inspiratiedag. Deze dag is onder andere bedoeld voor aangesloten gemeenten en partners en heeft als doel om kennis en ervaringen met elkaar te delen rondom het thema ‘Samen voor meer groen in de buurt!’.

De positieve impact op de onderlinge contacten die Steenbreekacties hebben in straat en wijk staat centraal. De uitgangspunten van de Omgevingswet komen ook aan bod. Deze dag is niet alleen bedoeld voor mensen die met groen en klimaatadaptatie bezig zijn, maar juist ook voor degenen die zich bezighouden met het sociale domein en gezondheid. Neem dan ook je collega van een beleidsveld mee naar deze dag.

Er zijn in totaal 125 plaatsen. Meld je op tijd aan.
Download de uitnodiging

PROGRAMMA:

 • 10.00 uur    Inloop met informatiemarkt
 • 10.30 uur    Welkom door dagvoorzitter Joop Spijker
 • 10.35 uur    Vraaggesprek met voorzitter Stichting Steenbreek Wout Veldstra
 • 10.45 uur    Inleiding door juryvoorzitter Steenbreektrofee en ambassadeur van Steenbreek Margot Ribberink
 • 11.00 uur    Steenbreek in de praktijk. De vier Steenbreekinitiatieven: Apeldoorn, Den Helder, Nijmegen en Spijk waren in 2019 genomineerd voor de Steenbreektrofee. Thijs van Mierlo (directeur Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners) en Robert Graat (programma Groene Metropool van Staatsbosbeheer) gaan op een inspirerende en interactieve manier en aan de hand van een viertal filmpjes hun expertise op het vlak van participatie en groene netwerken delen.
 • 12.15 uur    Pauze
 • 13.30 uur    Vraaggesprek met gedeputeerde Erik van Merrienboer van provincie Noord-Brabant. Merrienboer, die o.a. de Omgevingswet in zijn portefeuille heeft, maakt de vertaalslag van deze wet naar de Steenbreekacties. De Omgevingswet sluit aan waar Steenbreek al vijf jaar mee bezig is. Namelijk het verbeteren van de woonomgeving door de verschillende domeinen zoals biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid en sociaal met elkaar te verbinden.
 • 13.45 uur    Van Hall Larenstein startte drie jaar geleden de opleiding Management van de Leefomgeving. De essentie van deze opleiding is: hoe ontwikkel je nu en in de toekomst duurzame steden op een integrale wijze, waarbij de leefbaarheid het vertrekpunt is? Dit sluit goed aan op de invoering van de Omgevingswet. Coördinator Freddy van Dijken en tweedejaarsstudent Christel Moerkerk lichten hun opleiding toe aan de hand van onder meer een Steenbreekactie in Velp.
 • 14.15 uur    Korte toelichting over de meerwaarde van het intranet. Door Roel van Dijk. En Frank Geenen van gemeente Oss kondigt de Nationale Groendag 2020 aan.
 • 14.30 uur    Afsluiting en netwerkborrel
 • 15.00 uur    Einde

PRAKTISCHE INFORMATIE:

De Groningse stadsdichter Renée Luth heeft recent in de raadsvergadering van Groningen een gedicht voorgedragen over een groener Groningen.

Zaai hier
Tussen de tegels
Een nieuw begin
De geboorte van groen
Dat nog pril als een lente
Uit haar ogen kijkt
Weeg het beton
In nieuwe handen
Zie hoe de jonge bomen nog
Huilen in de wind
Troost ze
Vertel al het grijs hier van lente
Van bloeien
Een placebo tegen cement
Zie hoe de knoppen openbarsten
In vlezige beloftes van groei

Laat wegen breken
Zing wiegenliedjes voor het asfalt
Totdat ze gaan dromen dat ze grasvelden zijn
Plant bloembollen in onze
Grauw geworden gedachten
Onze hoofden broeikassen
Laat alles overwoekeren met goede wil
Om deze kleine werelden terug te geven
Aan dat wat zachtjes zoemt
Smeer de huizen in met honing
Geef de kieren van ons zijn
terug aan mieren
Leg alleen nog snelwegen voor egels
Geef de kikkerkoning een wieg
Draag vruchten voor de vogels
Bouw bomen in plaats van blokkendozen

Laten we de stad weer een beetje met dieren delen
In een achtertuin of park
En laat onze voetstappen
Zaad zijn

Speciaal voor aangesloten gemeenten heeft Stichting Steenbreek via intranet veel relevante kennis en informatie beschikbaar over activiteiten die in Nederland plaatsvinden en waar inspiratie voor acties vandaan kan worden gehaald. Waarom zelf nog acties of middelen bedenken terwijl anderen je al voor zijn geweest? Leer van elkaar en deel inspirerende voorbeelden.

Ons intranet bestaat uit drie onderdelen: kennisbank, beeldbank en catalogus. In de kennisbank hebben wij over verstening, tuinen, klimaat, biodiversiteit en duurzaamheid, economie en beleid, sociale aspecten en gezondheid veel kennis beschikbaar in de vorm van publicaties zoals artikelen, relevante websites, onderzoeksrapporten en afstudeerwerken. Kies een categorie of gebruik de zoekfunctie. Deze kennisbank wordt met regelmaat aangevuld en geactualiseerd. Mis je een bepaald onderwerp of wil je graag kennis delen, geef dit dan door aan ons secretariaat.

In de catalogus heb je een overzicht van allerlei voorbeeldbrieven, een overzicht van netwerkpartners met wie je kunt samenwerken, diverse filmpjes, eerder gemaakte huisstijldragers uit het land, compleet uitgewerkte acties, huisstijlmaterialen van Stichting Steenbreek en nog veel meer.

Om toegang te krijgen tot dit besloten gedeelte van www.steenbreek.nl, dien je als gemeente aangesloten te zijn bij Steenbreek. Inloggen kan door rechtsboven in beeld op ‘intranet voor partners’ te klikken.

Versteningskaart
Sinds kort staat er op het intranet ook de interactieve versteningskaart van Nederland op. Hiermee kunt u zien hoe het gesteld is met de verstening van de tuinen in uw gemeente.

Wachtwoord vergeten?
Als je je wachtwoord vergeten bent, kun je klikken op de link ‘wachtwoord vergeten’. Na het invullen van je e-mailadres krijg je per e-mail een nieuw wachtwoord opgestuurd. Let op: gebruik hiervoor het e-mailadres dat bij ons bekend is. Lukt dit niet, neem dan contact met het secretariaat op

PROGRAMMA VOLGT. VOOR INFORMATIE NEEM ALVAST CONTACT OP MET HET SECRETARIAAT VIA INFO@STEENBREEK.NL

Het stimuleren van samenwerkingen tussen boeren en particulieren om de biodiversiteit in hun regio te versterken, dat is het doel van de Samen voor Biodiversiteitsprijs. Deze stimuleringsprijs van 25.000 euro wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd en is een initiatief van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Inschrijven kan tot 9 februari 2020.

Op verschillende plekken in Nederland werken boeren en particulieren al samen aan het herstellen van biodiversiteit in hun omgeving. Bijvoorbeeld om bloemenranden langs akkers te realiseren, het gezamenlijk investeren in duurzame voedselproductie middels voedselbossen, en boeren die, met behulp van natuurliefhebbers, houtwallen terugbrengen en samen onderhouden. De Samen voor Biodiversiteitsprijs ondersteunt dergelijke initiatieven.

Stimuleringsprijs
“Deze stimuleringsprijs, die mogelijk wordt gemaakt door het Wereld Natuur Fonds, ondersteunt particulieren en boeren die samen aan de slag willen om biodiversiteit op het boerenland te helpen herstellen”, aldus voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en juryvoorzitter Louise Vet: “We kijken uit naar alle inspirerende ideeën en we hopen met dit initiatief nog veel meer mensen te motiveren om samen aan de slag te gaan. Want iedere bijdrage aan natuurherstel in Nederland telt.”

Inschrijven tot 9 februari
De twee meest aansprekende ideeën krijgen ieder een budget van €25.000 om hun project uit te voeren en winnen de Samen voor Biodiversiteitsprijs. Inzendingen voor deelname kunnen tot 9 februari 2020 worden ingediend, via het deelnameformulier. Op 5 maart 2020 worden de twee winnende ideeën bekendgemaakt.

Over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
De aangesloten partijen bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, waaronder Wageningen University & Research, zetten zich in voor natuurherstel in Nederland. Deelnemende landbouwvertegenwoordigers, kennisinstellingen, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank werken samen aan een rijkere natuur. Kijk voor meer informatie op www.samenvoorbiodiversiteit.nl.

Bron:
WUR

Welke maatregelen helpen in jouw wijk tegen wateroverlast, hitte of droogte? En wat kosten die maatregelen? De Toolbox Klimaatbestendige Stad is een ontwerptool die je daar inzicht in kan geven. Maar hoe gebruik je deze toolbox precies? Kom naar de training op 18 februari 2020 in Den Bosch.

De training duurt drie uur. In de training krijg je informatie over de Toolbox Klimaatbestendige Stad: hoe is deze opgebouwd en welke modellen zijn er gebruikt? Er worden voorbeelden gegeven van hoe de toolbox al gebruikt wordt. En je leert hoe je de toolbox zelf kunt gebruiken. Het is daarom ook de bedoeling dat je je eigen laptop of tablet meeneemt. Je kunt ook een eigen project meenemen om de toolbox daarop toe te passen.

Wat kun je met de toolbox?
Ga je een gebied ontwikkelen of opnieuw inrichten? Dan kun je daarbij de Toolbox Klimaatbestendige Stad gebruiken om te verkennen welke maatregelen geschikt zijn om het gebied klimaatadaptief in te richten. Met deze toolbox krijg je in beeld welke maatregelen allemaal mogelijk zijn en wat voor effect de verschillende maatregelen hebben. De toolbox laat niet alleen het effect zien per maatregel, maar ook de effecten als je maatregelen met elkaar combineert. Daarnaast geeft hij een globale schatting van aanleg- en beheerkosten van verschillende maatregelen. Je kunt de toolbox individueel gebruiken, maar bijvoorbeeld ook in interactieve bijeenkomsten met gemeenten, waterschappen en bijvoorbeeld bewoners. De Toolbox is recent vernieuwd.

Aanmelden en meer informatie
De training is van 13.00 tot 16.00 uur bij Waterschap Aa en Maas in Den Bosch. Wil je je aanmelden voor de training? Dan kan dat via deze link. Meer informatie over de Toolbox Klimaatbestendige Stad vind je op het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie.

Bron:
Provincie Noord-Brabant

Een recordaantal deelnemers zagen afgelopen weekend tijdens de Nationale Tuinvogeltelling opvallend veel pimpelmezen. De mees met het blauwe petje eindigt daardoor op de 3e plek, achter de huismus en koolmees. In de zomer werden al forse aantallen pimpelmezen gemeld en dat is nu goed terug te zien in de Tuinvogeltelling. De vink, vorig jaar nog goed voor een 3e plek, zakte naar plaats 7.

Door het milde winterweer is er nog voldoende voedsel in de bossen te vinden. Aan de 17e Tuinvogeltelling deden tot nu toe meer dan 75.000 mensen mee, een record. Deelnemers kunnen nog tot morgen 12 uur hun gegevens invoeren op www.tuinvogeltelling.nl

Pimpelmezen hebben een goed broedseizoen doorgemaakt in Oost-Europa en in combinatie met vermoedelijk voedselgebrek daar, verblijven veel mezen deze winter in de Nederlandse tuinen. Dat was terug te zien in de Nationale Tuinvogeltelling. Waar voorgaande jaren gemiddeld tussen de 2,5 en 3 pimpelmezen in de tuin werden geteld, zitten er dit jaar per tuin gemiddeld meer dan 3 pimpelmezen. Daarmee blijft de pimpelmees de merel voor, die op de 5e plek eindigt. Het aantal merels, nog steeds niet helemaal gevrijwaard van het Usutu-virus, blijft min of meer stabiel ten opzichte van vorig jaar.

Zacht winterweer
Vorig jaar maakte de vink de top 3 compleet, na de huismus en koolmees. Dit jaar heeft de vink een paar plaatsjes moeten inleveren. Waar vinken vorig jaar nog door de sneeuw richting de tuinen werden gedreven, lijken ze nu het bos te verkiezen boven de meer stedelijke omgeving. Door het zachte winterweer werden ook opvallend veel insecteneters als de tjiftjaf en zwartkop gemeld, soorten die normaal gesprokken bij kouder weer afzakken richting België en Frankrijk.

Top 3
Evenals voorgaande jaren is de huismus weer veruit de meest getelde soort. De huismus wordt in minder dan de helft van de tuinen waargenomen, maar omdat mussen in groepen leven zijn ze qua absolute aantallen het vaakst gezien. Nummer twee is de koolmees, die in meer dan 8 van de 10 tuinen werd geteld. De pimpelmees eindigt op plek 3.

Voorlopige top-10
Deelnemers kunnen tot maandag 27 januari 12.00 uur hun telling insturen. Dit is de voorlopige top-10 van zondagmiddag. Tussen haakjes de notering tijdens de Tuinvogeltelling van vorig jaar.

1             Huismus (1)
2            Koolmees (2)
3            Pimpelmees (5)
4            Kauw (6)
5            Merel (4)
6            Vink (3)
7            Turkse tortel (7)
8            Houtduif (8)
9            Roodborst (9)
10         Ekster (10)

Beeld: Hans Peeters