Laarbeek is toonaangevend op het gebied van groen en duurzaamheid en de manier waarop inwoners hierbij betrokken zijn. Dit bleek in september 2016 tijdens de Nationale Groencompetitie. De vakjury kende het hoogste cijfer ooit toe (een 8,6) en een speciale prijs op het gebied van biodiversiteit. In 2017 kwam daar ook nog eens een internationale erkenning met de Europese gouden award bij. Maar het meest tastbare ‘gouden’ project is toch wel de GroenStrijd 2.0: een gezamenlijk initiatief waarbij inwoners samen met lokale groenondernemers aan de slag gingen met het vergroenen van hun woonomgeving. De zorg voor de eigen omgeving en de wil tot samenwerken zitten verankerd in het DNA van de inwoners van Laarbeek. De sociale cohesie binnen de gemeente is toegenomen. En daarmee heeft Laarbeek ook nog eens de Steenbreek Trofee in 2018 gewonnen!

Programma en aanmelden

Datum: 22 mei 2019
Tijd: 09.30 – 13.30 uur
Locatie: Gemeentehuis Laarbeek, Koppelstraat 37 Beek en Donk (voldoende parkeergelegenheid)
Kosten: Gratis voor Steenbreek gemeenten / overige geïnteresseerden € 125

Foto: Joost Duppen


Het volledig aangepast, veel groenere Daniëlsplein (Hees) in Nijmegen is zondagmiddag 24 maart feestelijk geopend.

Als officiële handeling werden er nog wat meer plantjes gepoot in de nieuwe perkjes. Toch is de facelift nog niet helemaal klaar. Er moeten nog enkele zitbanken komen van zes meter lang, het gras wordt nog ingezaaid en er zijn toch nog meer perkjes waar plantjes in moeten.
Lees hier het volledige bericht

Donderdag 13 juni organiseert Stichting Steenbreek in samenwerking met provincie Overijssel in Zwolle haar inspiratiedag. Deze dag is onder andere bedoeld voor aangesloten gemeenten en partners met als doel samen kennis en ervaringen delen rondom het thema Samen voor meer groen in de buurt!

In heel Nederland is iedereen op verschillende manieren en met diverse acties en campagnes bezig om onze leefomgeving te vergroenen. Maar hoe maak je daadwerkelijk het verschil om te zorgen dat dit ook succesvol verloopt? We willen heel graag deze verhalen horen en met elkaar delen. Daarom bieden we op de inspiratiedag ’s middags aan maximaal 10 personen het podium om zijn of haar inspirerende Steenbreek verhaal te delen met de zaal.

In circa drie minuten krijg je de gelegenheid om jouw actie, geslaagde film of succesvolle communicatiecampagne te delen met collega’s van andere gemeenten en betrokken partijen. Aan het einde van je presentatie sluit je samenvattend af waarbij je nog de vraag kunt stellen wat je nodig hebt om dit project verder uit te rollen of tot een nog groter succes te brengen. Er zijn geen prijzen te verdelen, we willen dit moment vooral benutten om van elkaar te leren en te inspireren!

Mag jouw actie, (communicatie)campagne of iets dergelijks zeker niet ontbreken? Meld je dan uiterlijk 31 mei hiervoor aan via info@steenbreek.nl.

Ik ben benieuwd of ik je op het podium ga zien en anders hoop ik zeker dat je naar de inspiratiedag in Zwolle komt want het beloofd een mooi programma te worden.

Met vriendelijke groet,

Wout Veldstra
Voorzitter
Stichting Steenbreek

Heeft u een initiatief dat de biodiversiteit versterkt in en rondom bebouwd gebied van de provincie Utrecht? Dan kunt u meedingen naar natuurprijs de Groene Kroon 2019. Met deze prijs wil de provincie de uitvoering van nieuwe initiatieven stimuleren en zo de bijzondere Utrechtse natuur beschermen. Deelnemers maken kans op de natuurprijs ter waarde van 6.000 euro.

Alle inzendingen worden beoordeeld op hun effect op het versterken van de biodiversiteit in de provincie Utrecht. Ook de mate van innovatie, integraliteit en opschaalbaarheid wegen mee. Tijdens de prijsuitreiking op 18 september 2019 kiest een onafhankelijke jury winnaars in twee categorieën: kleine initiatieven en grote initiatieven.

Ruimte maken voor planten en dieren
Utrecht is een drukke provincie met een gevarieerd buitengebied, grote stedelijke gebieden en aantrekkelijke dorpen. De bebouwde omgeving is niet alleen ónze woonomgeving, maar ook die van planten en dieren. Steden en dorpen kunnen daarom een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Toepassingen als vogelvriendelijke tuinen, groene daken, bloemstroken en (ingebouwde) nestkasten kunnen allemaal onderdeel zijn van woonwijken, bedrijventerreinen en individuele woningen.

Ook parken, plantsoenen, bermen en waterpartijen zijn goed voor de natuur in de stad, wanneer ze natuurvriendelijk worden ontworpen en beheerd. Hierdoor komt er ruimte voor planten en dieren, met speciale aandacht voor beschermde en bedreigde soorten. Bovendien nodigt een groene omgeving uit tot bewegen, ontspannen en ontmoeten. En dat draagt weer bij aan de gezondheid van onze inwoners.

Initiatief aanmelden
Ook een initiatief aanmelden? Dat kan via de pagina Groene Kroon. Daar is ook meer informatie te vinden over de voorwaarden. Aanmelden van initiatieven kan uiterlijk tot 1 juni 2019.

Tekst: Provincie Utrecht
Foto: Harvey van Diek

Het is weer lente! Een mooie tijd om je tuin, balkon of dakterras aan te pakken. Maar hoe water- en diervriendelijk is jouw tuin eigenlijk? In dit filmpje geeft de gemeente Ede tips en zie je hoe er in Ede een versteende tuin is omgetoverd tot een natuurlijke en gezonde tuin.

Bron: Gemeente Ede

Gemeente Rotterdam heeft zich recent aangesloten bij Stichting Steenbreek, daarmee zijn drie van de vier grote steden van Nederland aangesloten. Naast Rotterdam organiseren meer dan 100 deelnemende gemeenten, waterschappen, provincie en partners in Nederland met regelmaat activiteiten om onze leefomgeving te vergroenen. Doet uw gemeente al mee?

Rotterdam wil meer groen in de stad realiseren. Komende jaren komt er 20 hectare groen bij. Particulieren, bedrijven, woningbouwverenigingen en de gemeente zorgen er samen voor dat (binnen)tuinen, straten, pleinen, parkjes, daken en schoolpleinen (nog) groener worden. Groen zorgt niet alleen voor een fijnere omgeving om in te wonen of te werken, maar het is daarnaast een goed middel voor extra regenwateropvang en een betere biodiversiteit, met meer soorten planten en dieren in de stad.

Tijd voor actie
Het klimaat is een zaak van de lange termijn maar maatregelen van vandaag hebben morgen al effect. Elke gram CO2 die niet in de atmosfeer komt, telt. Net als elke vierkante meter steen die wordt vervangen door groen. Dit zorgt ervoor dat het regenwater weer goed in de bodem kan zakken, riolen minder belast worden, de temperatuur in de stad wordt getemperd, fijnstof wordt afgevangen en dat mensen zich prettiger en gezonder voelen. Plus de fysieke en sociale leefbaarheid in wijk en buurt neemt toe. Niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren betekent een groene omgeving een gezonder leven.

Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde, fijne leefomgeving voor zowel mens als dier. Samen voor meer groen in de buurt!

Op de onderstaande kaart ziet u welke gemeenten, waterschappen en provincie er meedoen met Steenbreek.

Doet uw gemeente ook mee? Interesse? Neem contact op met het secretariaat van Steenbreek.

Stichting Steenbreek gaat dit jaar met het thema ‘Samenwerken aan biodiversiteit’ tijdens diverse activiteiten in het land extra aandacht vragen voor de nadelige gevolgen van verstening op de biodiversiteit.

Niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren betekent een groene omgeving een gezonder leven. De enorme verscheidenheid aan levende organismen is behalve mooi ook nuttig en noodzakelijk. Momenteel verdwijnen echter veel plant- en diersoorten en de ecosystemen raken verstoord. Aantasting van biodiversiteit en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen bedreigt uiteindelijk het voortbestaan van ons als mens. De constatering, dat ruim driekwart van de vliegende insectensoorten in de laatste 25 jaar is verdwenen, heeft nog steeds niet tot concrete maatregelen geleid.

Bodem is de basis
Door de toename van verstening in de private- en openbare ruimte is nog maar weinig ruimte voor de natuur. Wanneer er geen bloemen groeien, komen er geen insecten en kunnen (wilde) bijen hun noodzakelijk werk niet doen. Verstening heeft ook een negatief effect op veel vogelsoorten en vleermuizen. In een stenen omgeving vind je weinig tot geen leven, zeker niet onder de tegels. Terwijl in de groene ruimte zeker de helft van de aanwezige soorten onder het maaiveld leeft. De bodem is de basis van elke levende tuin. Bacteriën, schimmels, insecten en wormen in de grond zorgen voor voedingsstoffen voor planten en het luchtig houden van de bodem. Door het gezond houden van de bodem zorgen bodemdieren er verder voor dat wij de grond kunnen gebruiken om voedsel te verbouwen.

Tijd voor actie
In samenwerking met meer dan 100 deelnemende gemeenten, waterschappen, provincie en partners staan alle activiteiten van Stichting Steenbreek dit jaar in het teken van het verbeteren van de biodiversiteit en in het bijzonder ook aandacht voor het bodemleven. Iedere vierkante meter steen die wordt vervangen door groen kan al helpen. Insecten, amfibieën, vogels en andere kleine dieren krijgen weer een leefgebied. Voorzitter Wout Veldstra: ‘Iedereen kan zelf een bijdrage leveren door vandaag nog te zorgen voor vergroening van je eigen tuin, je eigen straat en op alle bedrijventerreinen. Door toevoegen van meer groen in de steden en dorpen en meer ecologisch (landbouw)beheer. De natuur is flexibel. Wanneer we nu actie uitzetten, kunnen we misschien nog wat redden van wat we nu nog hebben aan soorten.’ Met als bijkomend voordeel dat met meer groen het regenwater weer goed in de bodem kan zakken, riolen minder belast worden, de temperatuur in de stad wordt getemperd, fijnstof wordt afgevangen, mensen zich prettiger en gezonder voelen. Plus de fysieke en sociale leefbaarheid in wijk en buurt neemt toe.

Schoolpleinen moeten groener worden vinden ze in Papendrecht.

Groene schoolpleinen bieden immers meer uitdaging. Kinderen gaan er meer van bewegen. En door meer te bewegen, gaan ook de leerprestaties omhoog. Daarnaast is het ook nog goed eens goed voor het klimaat. Hoe meer groen, hoe meer water zijn weg weet te vinden in de grond. En ook de hittestress wordt daarmee aangepakt. Kortom, genoeg reden waarom groene, klimaatadaptieve schoolpleinen belangrijk zijn voor de jeugd in Papendrecht.

Sponsoren
De Rotary Papendrecht zet zich dit jaar in voor het groener maken van de Papendrechtse basisschoolpleinen. Op 23 maart 2019 organiseert zij hiervoor een benefietavond. Kaarten kosten 20 euro per persoon en zijn te bestellen via www.landvast.nl. Voor wie wil sponsoren: voor 150 euro gaat er een vierkante meter tegels uit op een schoolplein en komt er groen voor in de plaats.

De lente zit in de lucht en dus tijd voor Operatie Steenbreek Nijmegen. Ook dit jaar is het doel om zoveel mogelijk tuinen en openbare ruimte groener te maken. De campagne start dit jaar op dinsdag 19 maart op basisschool De Luithorst, waar 8.000 stenen ingeruild worden voor 1500 bomen en planten. Hiervan wordt ook een klein bosje aangelegd, dat de kinderen van de school zelf gaan onderhouden. Op 24 maart is de volgende actie, de opening van het vernieuwde en groene Daniëlsplein waar maar liefst 22.000 tegels plaats maken voor groen.

Op dinsdag 19 maart start de campagne van Operatie Steenbreek Nijmegen op Basisschool De Luithorst. Hier gaan de kinderen om 10.00 uur als eerste aan de slag om tegels op het schoolplein te verwijderen en bomen te planten. Het schoolplein wordt een stuk groener. Elk kind plant een boom of plant. Ook onderhouden de kinderen zelf het kleine bosje. De organisatie Weer naar Buiten is nauw betrokken bij deze ontstenings- en vergroeningsactie. Ronald van Lohuizen over deze actie: ‘Ons doel is om schoolpleinen te veranderen in een groene oase met veel speeluitdagingen voor alle leeftijden. Fysieke uitdaging, verwondering, zintuiglijke ervaringen en buitenlessen. Wij brengen kinderen graag weer terug naar het ‘oude spelen’. Geweldig hoe De Luithorst het schoolplein aanpakt. Operatie Steenbreek in praktijk!’.

Groen Daniëlsplein
Op 24 maart volgt de feestelijke opening van het Daniëlsplein door wethouder Velthuis en ambassadeur van Operatie Steenbreek, Margot Ribberink. Bewoners in de buurt wilden het plein al jaren vergroenen. Dat is de afgelopen maanden gebeurd. Er zijn maar liefst 22.000 tegels uit gegaan om plaats te maken voor groen én er is nog ruimte om te voetballen. Ná de opening is er een voetbaldemonstratie en Quik en diverse activiteiten. Operatie Steenbreek is  aanwezig met plantjes om inwoners te stimuleren ook in hun eigen tuin aan de slag te gaan.

Stenen ophalen
Operatie Steenbreek wil in 2019 inwoners nog meer gaan helpen bij het groener maken van de tuin. Net als vorig jaar worden er bij 50 tuinen gratis stenen opgehaald. Een extraatje is een tuinadvies bij 18 tuinen. Bovendien zijn er workshops in voorbereiding. Vrijwilligers van Operatie Steenbreek Nijmegen zijn dit jaar ook weer te vinden op verschillend wijkfeesten. Bezoekers krijgen een gratis plantje als zij met een foto laten zien hoe hun tuin er nu uitziet én vertellen hoe zij hun tuin groener maken. Met de campagne, die gevoerd wordt vanuit De Bastei, is het doel van vorig jaar, 100.000 tegels eruit, ruimschoots gehaald . Maar liefst 190.000 tegels maakten plaats voor groen. Dankzij de gemeente die onder meer met de Waalkade aan de slag ging, 32 basisscholen én particulieren. Ook dit jaar is het doel om 100.000 stenen te verwijderen: Stenen eruit, groen erin!

Waterschap Rivierenland
Nieuw in 2019 is de samenwerking met het Waterschap Rivierenland. Het is het belangrijk dat inwoners hun regenwater afkoppelen, zodat het riool niet overbelast wordt als het stevig regent. Zowel het waterschap als de gemeente verlenen subsidies voor het afkoppelen. Twee adviseurs helpen inwoners bij het aanvragen van subsidies. Zo maakt Operatie Steenbreek het gemakkelijk om mee te doen.

Nieuws over acties van Operatie Steenbreek is te vinden op www.debastei.nl/steenbreek. Wilt u stenen laten ophalen, omdat u uw tuin groener wilt maken, stuur dan een mail naar netwerk.steenbreek@debastei.nl.

Den Haag gaat als eerste stad in Nederland een puntensysteem invoeren voor groen- en natuurinclusief bouwen. Met het systeem worden ontwikkelaars en architecten op eenvoudige wijze verplicht om groen en natuur in de directe omgeving te bevorderen, met bijvoorbeeld groene daken of muren.

Wethouder Boudewijn Revis (Stadsontwikkeling & Wonen): “Den Haag staat bekend als prettige leefstad, maar groeit ook enorm. Daarom gaan we bouwen, maar zorgen we ook met dit soort maatregelen ervoor dat de stad mooi en groen blijft.” Het plan werd eerder aangekondigd in het coalitieakkoord en is nu uitgewerkt door ingenieursbureau Arcadis. Belangrijk uitgangspunt daarbij was dat het systeem niet te ingewikkeld zou zijn en dat het geen ontwikkelaars afschrikt. “Daarvoor is de bouwopgave te groot. Dit systeem is bruikbaar en effectief,” aldus wethouder Revis.  

Biodivers-dak goed voor drie punten
In dit puntensysteem wordt vastgesteld hoeveel punten moeten worden behaald bij een nieuwbouwproject. Hoe meer punten, hoe meer maatregelen nodig zijn. Een ontwikkelaar of architect kan bij het maken van zijn ontwerp kiezen uit een lijst met uiteenlopende maatregelen. Aan die maatregelen zijn punten toegekend. Zo is de aanleg van een biodivers-dak goed voor drie punten, de aanleg van een sedumdak levert twee punten op en het aanbrengen van een insectensteen geeft één punt. De architect of ontwikkelaar neemt net zoveel maatregelen totdat hij het totale aantal punten heeft behaald. Zo gaat Den Haag groen- en natuurinclusief bouwen, op een no-nonsense manier.   

Het systeem wordt gefaseerd ingevoerd. In 2019 begint de gemeente met een aantal projecten in het Central Innovation District, de gebieden rondom de grote Haagse stations en de Binckhorst. Bij andere bouwprojecten, waar nog geen verplichting tot groen- en natuurinclusief bouwen is, zal het systeem als wens in planuitwerkingskaders worden opgenomen.