Staatsbosbeheer en Shell kondigen vandaag een langdurige samenwerking aan. De komende 12 jaar gaan zij samenwerken om ruim 5 miljoen bomen te planten in Nederlands bos. Shell investeert daarvoor in totaal €17,4 miljoen in het Buitenfonds. Daarnaast gaan de organisaties samenwerken op het gebied van kennisuitwisseling, educatie en innovatie.

Staatsbosbeheer wil de komende jaren op verschillende plekken in Nederland bomen planten. “Met deze samenwerking is Staatsbosbeheer in staat om de lege plekken in het bos, die ontstaan door de essentaksterfte, van nieuwe bomen te voorzien,” zegt Sylvo Thijsen, Directeur Staatsbosbeheer. De es wordt in Nederland aangetast door een agressieve schimmelziekte waarvan de bomen niet herstellen.

Klimaat
Het planten van bomen levert een belangrijke bijdrage aan het verminderen van CO2 in de atmosfeer. “Bomen spelen een grote rol in het klimaatvraagstuk,” stelt Thijsen. “Niet alleen de aanplant van meer bomen in Nederland is belangrijk, maar ook het duurzaam gebruik van hout zorgt ervoor dat CO2 lang wordt vastgelegd. Daarnaast zijn bomen en bossen belangrijk voor het woon-, werk-, en leefklimaat van heel veel mensen. Ze zorgen voor verkoeling in steden en zijn belangrijk voor het behoud van biodiversiteit.”

Voor Shell sluit deze samenwerking aan op haar ambitie een actieve rol te spelen in de Nederlandse energietransitie. “We investeren in Nederland onder meer in wind-op-zee, zonne-energie, elektrische mobiliteit, biobrandstoffen en energie-efficiency, maar ook CO2-compensatie vormt een belangrijk onderdeel om de klimaatdoelstellingen te realiseren”, zegt Marjan van Loon, President Directeur Shell Nederland.

CO2-neutraal rijden
Naast deze investering in Nederlands bos biedt Shell haar klanten de mogelijkheid om hun eigen CO2-uitstoot voor het verbruik van brandstof te compenseren. Vanaf 17 april kunnen klanten die een Shell-station bezoeken CO2-neutraal rijden. Met Shell V-Power kan dit zonder extra kosten. Dit geldt eveneens voor deelnemers aan Miles & Me, het Air Miles-spaarprogramma van Shell. Klanten die kiezen voor de reguliere brandstoffen rijden voor één extra cent per liter CO2-neutraal. “Dit biedt klanten in Nederland een oplossing die direct impact heeft zolang elektrisch rijden nog niet voor iedereen bereikbaar is”, stelt Marjan van Loon.

De vrijwillige bijdrage van klanten gaat naar CO2-compensatieprojecten. Deze projecten zorgen ervoor dat de CO2-uitstoot als gevolg van brandstofverbruik gecompenseerd wordt, bijvoorbeeld door bossen te beschermen of bomen te planten. Shell ondersteunt momenteel onder andere twee gecertificeerde projecten: Cordillera Azul in Peru en Katingan Mentaya in Indonesië.

Nederland kent momenteel nog geen gecertificeerd systeem van CO2-credits. Staatsbosbeheer en Shell zetten zich samen in om dit gecertificeerde systeem ook in Nederland te realiseren, zodat investeren in de Nederlandse natuur voor meer bedrijven interessant wordt.

Bron:
Staatsbosbeheer

Rijkswaterstaat plant 14.500 nieuwe inheemse struiken en bomen langs de westzijde van de A6 bij Lelystad. In samenwerking met de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) en Staatsbosbeheer is gekozen voor soorten die de leefbaarheid voor bijen en andere insecten verbeteren.

De afgelopen periode heeft Rijkswaterstaat langs de A6 nieuwe populieren geplant op de plaats van de bomen die afgelopen najaar (2018) weggehaald zijn, omdat ze aan het eind van hun levensduur waren. Aan de westzijde komen ongeveer 1.000 populieren meer terug dan er oorspronkelijk stonden. Daarnaast blijft er nog ruimte over voor een brede strook bijvriendelijk bosstruweel: inheemse struiken en bomen, zoals kornoelje, egelantier, linde en zomereik. Het aanleggen van deze strook is een gezamenlijk initiatief van Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de afdeling Oostelijk Flevoland van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV), in samenspraak met de gemeente Lelystad. Om deze samenwerking te benadrukken planten zij op 10 april 2019 samen symbolisch een struik en een boom.

Voedsel voor bijen
In samenwerking met de NBV kiest Rijkswaterstaat speciaal voor een combinatie van struiken en bomen die het hele seizoen voedsel biedt voor wilde bijen, honingbijen en andere insecten. Dit sluit aan bij de nationaal ontwikkelde bijenstrategie om de afname van het aantal bijen tegen te gaan. Dit is belangrijk, omdat voedselgewassen en veel vogels en zoogdieren afhankelijk zijn van de bestuiving door deze insecten. Ook de provincie Flevoland heeft de bijenstrategie onlangs ondertekend. Daarnaast ondersteunen de gemeente Lelystad en Staatsbosbeheer deze aanpak.

Verbeterde leefomgeving
De extra 14.500 nieuwe bomen en struiken vormen een grote groenstrook langs de westzijde van de snelweg A6: 15 m breed en 6 km lang. Dit is niet alleen goed voor bijen en andere insecten, maar ook bijvoorbeeld voor vogels. De biodiversiteit neemt dus toe. Daarnaast levert de extra beplanting een bijdrage aan het vasthouden van water en het opslaan van CO2. Bovendien hebben omwonenden er voordeel van: de beplanting onttrekt de snelweg aan het zicht.

Lokale samenwerking
De partijen zijn enthousiast over de samenwerking. Willem Boers, ambassadeur biodiversiteit bij NBV Oostelijk Flevoland: ‘Het is een prachtig initiatief om de bermbeplanting langs de snelweg A6 af te stemmen op de behoefte van bijen. Dit draagt bij aan de biodiversiteit en zorgt voor verbinding naar andere delen in de polder. Ik hoop dat deze aanpak elders in het land navolging krijgt.’Ronald van Heerde, adviseur natuur en landschap bij Rijkswaterstaat: ‘Met de bijvriendelijke beplanting geven we een flinke impuls aan de natuur. We zijn hier praktisch buren van de NBV. Dat maakt dit een ideale locatie voor deze mooie samenwerking.’Herman Uit de Bosch, beheerder bij Staatsbosbeheer: ‘We passen een mooie combinatie van veel verschillende soorten struiken en bomen toe in dit gebied. Fijn dat we het zo aantrekkelijk kunnen maken voor bijen en vlinders.’

Bron:
Rijkswaterstaat

Met de verbouwing van het Centraal Station in Den Haag is ook het Anna van Buerenplein opnieuw ingericht. Wat vroeger de achterkant van het CS was, is nu een van de vier centrale ingangen. Het plein is veranderd in een fijne, groene ontmoetingsplek. Maar de bomen kregen het zwaar…

De bakken waarin de bomen geplaatst werden, bleken niet goed te functioneren. Of ze waren te droog of ze waren te nat. De bomen waren hier niet tegen bestand en kregen het moeilijk. Remco Bouchier, groenbeheerder bij stadsdeel Haagse Hout, zag het met lede ogen aan. Hij zag het groene plein weer terug veranderen in een kale, versteende omgeving. Dat kon niet de bedoeling zijn.

Remco Bouchier: “Ik wilde dit niet laten gebeuren. Als groenbeheerder kijk je toch altijd hoe het groener kan. Ik was ervan overtuigd dat er iets moest zijn waarmee we wel bomen konden houden op deze plek in de stad. Ik nam contact op met de Nationale Bomenbank vanwege hun expertise en ervaring. Dat bleek een goede zet.”

Het resultaat is dat er nu 17 grote, corten stalen bakken staan die toch een goede groeiplaats kunnen bieden. Hoe dat kan? Door een speciaal waterbergingssysteem in de bak zelf, een goede isolatie en een speciaal grondmengsel. Daarnaast zijn er boomsoorten gekozen die tegen een stootje kunnen.

Nooit meer te nat of te droog
Gijs-Jan Roos, accountmanager bij de Nationale Bomenbank, legt uit: “Bakken bieden eigenlijk een hele beperkte groeiplaats voor bomen, er is weinig groeiruimte. Dus het is essentieel dat de boom een goede waterhuishouding heeft, genoeg zuurstof en voldoende voedingsstoffen krijgt via de grond. Bij een gewone, dichte bak of een bak die niet goed functioneert, krijg je dat een boom of verdroogt of verzuipt. Bij deze bakken hebben we onder in de bak een waterbuffer gecreëerd; een holle ruimte waar structureel water in staat. Bij te veel water loopt ie over, bij te weinig water kan je via een peilbuis water toevoegen. Zo kan hij nooit te nat worden en door regelmatig te checken of het waterpeil goed is, ook nooit te droog. Daarbij zorgt een goede isolatie ervoor dat de aarde, eigenlijk een speciaal grondmengsel, niet te heet kan worden. Want daar houden bomen niet van.”

Veel stenen
“Met dit systeem kun je eigenlijk in een hele onnatuurlijke omgeving voor bomen, toch een plein als dit mooi groen geven en aantrekkelijk maken. We gaan dit systeem dan ook vaker gebruiken. Op heel veel stenen, kale plekken in de stad is de gronddekking te laag om gewoon bomen te planten. Er is te weinig grond of het is er te druk met kabels en leidingen. Daar kunnen eigenlijk geen bomen groeien. Maar door dit systeem wel. Bijvoorbeeld straks op het KJ Plein of andere plaatsen in het Beatrixkwartier”, aldus Remco Bouchier.

Er moet wel steeds goed gekeken worden, welke bomen dan in de bakken komen. Niet iedere boomsoort zal er goed in gedijen. Voor het Anna van Buerenplein zijn Remco en Gijs-Jan samen naar de kwekerij gegaan. Vooraf hadden ze een flinke lijst met criteria opgesteld: de bomen moesten goed tegen wind kunnen, ze moeten het hele jaar door een sierwaarde hebben en er moest voldoende variatie zijn, zodat bij een ziekte of iets dergelijks niet alle bomen het zouden begeven. De keuze is uiteindelijk op zes soorten gevallen: de hemelboom, berk, sierkers, krentenboom, grove den en een esdoorn.

Voor Remco en Gijs-Jan zijn deze innovatieve bakken nog maar het begin. Beiden zijn ervan overtuigd dat er nog veel meer innovatieve oplossingen zijn om meer groen in de stad te krijgen. Dat moet ook wel. Gijs-Jan: “Er is altijd een spanning tussen vergroenen, de stad en de mensen. De stad groeit, elk plekje moet gebruikt worden en daarnaast hebben mensen een grote behoefte aan groen. De enige manier om dingen te combineren is innovatie: de ruimte die je hebt optimaal gebruiken en zo efficiënt mogelijk omgaan met regen en zuurstof.”

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe verhalen en de laatste ontwikkelingen op hethaagsegroen.nl?


Bron: Het Haagse Groen
Tekst: Didi Cobussen
Beeld: Jurriaan Brobbel

Nederland doet dit jaar voor de 2e keer mee aan de Europese verkiezing Tree of the Year. SBNL Natuurfonds in Leersum selecteert exclusief de Nederlandse inzending voor deze verkiezing. In samenwerking met dagblad Trouw is de stichting op zoek naar bomen met een bijzonder verhaal. Tot 15 mei kan iedereen zijn of haar favoriete boom aanmelden via de website www.deboomvanhetjaar.nl.

De Boom van het Jaar 2019 draait om markante bomen met een bijzonder verhaal. Het kan gaan om een persoonlijke herinnering of om een boom met een bijzondere waarde voor een dorp of stad. De boom die een natuurramp overleefde. Of die op het schoolplein generaties scholieren aan zich voorbij zag trekken. De boom waaronder al sinds mensenheugenis het dorpsfeest plaatsvindt. Bomen vertolken een emotionele waarde, zij vertellen ons verhalen die het waard zijn gedeeld en herinnerd te worden.

De Troeteleik, in de middenberm van de A58 bij Ulvenhout, werd afgelopen jaar in Nederland met 2834 stemmen gekozen tot Boom van het Jaar 2018.

Aanmelden
Tot 15 mei kan iedereen zijn favoriete boom met verhaal aanmelden. Daarna kiest de jury voor elke provincie één boom. Deze 12 provinciale genomineerden worden eind augustus bekendgemaakt. Van 30 augustus tot en met 16 oktober (12.00 uur) mag vervolgens iedereen in Nederland stemmen op de boom van zijn keuze. De boom met de meeste stemmen wordt uitgeroepen tot De Boom van het Jaar 2019. Deze winnaar wordt eind oktober/begin november feestelijk gehuldigd en is tevens de Nederlandse inzending voor de European Tree of the Year 2020. Deze Europese verkiezing bestaat sinds 2011 en wordt georganiseerd door de Environmental Partnership Association (EPA). Nederland is een van de 15 deelnemers.

De stad Den Haag verwelkomt de komende 20 jaar naar verwachting 100.000 nieuwe inwoners. Dat maant tot grootschalige binnenstedelijke nieuwbouw en herontwikkeling, maar dit mag volgens de gemeente niet ten koste gaan van de groene en aantrekkelijke stad.

Groen- en natuurinclusief bouwen staat dus hoog op de gemeentelijke agenda, maar hoe krijg je bouwers en ontwikkelaars zo ver dat zij dit ook echt doen? De gemeente Den Haag vond een oplossing in een relatief simpel instrument: een puntensysteem voor groen- en natuurinclusief bouwen.

Lees hier het volledige bericht

Bron:
Stadszaken.nl

Vorige week hebben zestig kleine bijtjes van de Oranje Nassauschool in Papendrecht samen met wethouder Arno Janssen en Stichting BIJ de Heerlijkheid een stuk grond ingezaaid om het aantrekkelijk te maken voor bijen en andere nuttige insecten. (Foto en video: Thymen Stolk)

De gemeente Papendrecht, sinds 2017 aangesloten bij Steenbreek, heeft in 2015 het Bijenconvenant ondertekend. Hierin is vastgelegd dat de gemeente bijvriendelijk wil handelen en het leefgebied van bijen wil verbeteren. Stichting BIJ de Heerlijkheid ondersteunt de gemeente met ‘bijvriendelijke maatregelen’, zoals het aanleggen van bloemstroken. Deze actie sluit ook weer goed aan op het jaarthema van Stichting Steenbreek: ‘samenwerken aan biodiversiteit’.

Bron:
Dordtcentraal.nl

Gemeente Edam-Volendam heeft zich recent aangesloten bij de landelijke publiekscampagne van Stichting Steenbreek.

Het doel van deze actie is het tegengaan van de verstening in de tuin en bewoners bewust maken van de nadelige gevolgen van deze verstening. Denk hierbij aan de afbreuk van de biodiversiteit en aan klimaatverandering.

Klimaattransitie, digitale transitie, demografische transitie, stedelijke transitie: alle transities komen samen in de openbare ruimte. Op het Landelijk Congres Openbare Ruimte (LCOR) op donderdag 20 juni in Rotterdam, presenteren we integrale openbare ruimteoplossingen voor een klimaatbestendige, sociale, slimme, compacte stad.

Opgaven koppelen
De hoofdspreker van deze 15e LCOR-editie is Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Eind vorig jaar presenteerde Alkemade zijn veelbesproken visie ‘Panorama Nederland’. Daarin koppelt hij duurzaam-ruimtelijke doelstellingen aan sociaal-maatschappelijke opgaven. Zijn boodschap: opgaven versterken elkaar. Op LCOR vertaalt Alkemade zijn visie door naar de openbare ruimte.

Congres ín de stad
LCOR 2019, dat vakblad Stedelijk Interieur samen met de gemeente Rotterdam organiseert, is een congres ín de stad. Met excursies in de buitenlucht, werksessies onder leiding van de beste experts, dialoogsessies en een lunch in de beste openbare ruimte. Voor wie liever luistert: er zijn uiteraard ook ‘traditionele’ lectures waarin u oplossingen krijgt aangereikt.

Voor wie
LCOR 2019 is voor iedereen die zich met de openbare ruimte bezighoudt: stedelijk ontwerpers, beheerders en beleidsmakers, werkzaam bij overheden, ontwerp- en adviesbureaus.

Facts & Figures
Inschrijven
Homepage: www.lcor.nl/
Datum: Donderdag 20 juni
Tijdstip: 9.30 – 17.00 uur
Locatie: Schouwburg Rotterdam
Kosten: vanaf € 349,00 p.p.
profiteer van de Collega-deal;
2 voor de prijs van bijna 1

Op 13 juni vindt in Zwolle bij de provincie Overijssel de inspiratiedag van Stichting Steenbreek plaats. Deze dag is onder andere bedoeld voor de aangesloten gemeenten en partners en heeft als doel om kennis en ervaringen met elkaar te delen rondom het thema ‘Samen voor meer groen in de buurt!’

Provincie Overijssel is de eerste en tot nu toe de enige provincie die is aangesloten bij Stichting Steenbreek. De Steenbreek campagne past volgens de provincie bij het Overijsselse Koersdocument ‘Natuur voor Elkaar’. Provincie, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven hebben daarin hun visie op natuur in Overijssel vastgelegd. Natuur weer dichter bij de mensen brengen en mensen verbinden met natuur en landschap is de kern van het beleid.

Het gaat dan niet alleen om pure natuur, maar ook om een mooie bloeiende berm in de wijk, een natuurspeelplaats of een stukje natuur in de stad. En met meer groen speel je in op de klimaatverandering en dat sluit weer aan bij het Regionaal Adaptatieplan. Steenbreek draagt tot slot ook bij aan de leefbaarheid en sociale kwaliteit van kernen.

AANMELDEN  

Het programma, onder voorbehoud, van de dag ziet er in hoofdlijnen als volgt uit en dit wordt de komende tijd verder ingevuld:

10.00 uur

Inloop + Informatiemarkt

10.30 uur

Welkom door voorzitter Wout Veldstra

10.45 uur

Introductie door Steenbreekambassadeur Margot Ribberink

10.55 uur

Hoe kun je groen behouden en integreren in stedelijke ontwikkeling? Door Carmen Aalbers

11.25 uur

nader in te vullen

12.00 uur

Excursie (bezoek aan concrete voorbeeldprojecten in omgeving van Provinciehuis)  + Pauze + Informatiemarkt

13.15 uur

Welkomstwoord door de Commissaris van de Koning 

13.30 uur

Provincie Overijssel presenteert haar koersdocument ‘Natuur voor Elkaar’ met daarin aandacht voor:

  • Winnaars groenste straat aan het woord
  • Bekendmaking: Help mijn tuin heeft tegels

14.30 uur

Pauze

14.45 uur

Pitch ‘Steenbreekacties’

15.55 uur

Afsluiting

16.00 uur

Borrel + Informatiemarkt

17.00 uur

Einde

Praktische informatie
Datum: 13 juni
Locatie: Provinciehuis Overijssel, Zwolle. Adres en route
AANMELDEN
Dagvoorzitter: Joop Spijker van Wageningen Environmental Research
Maximaal aantal deelnemers: 150
Vragen: info@steenbreek.nl

Een jaar geleden startte de gemeente Den Haag het project Wildcamera, Zoogdieren in de achtertuin. Hiermee doen zij onderzoek naar het voorkomen van wilde zoogdieren in Den Haag. Het onderzoek is nog in volle gang, maar hier alvast een update. Met vossen, boommarters en reeën.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Esther Vogelaar, stadsecoloog bij de gemeente Den Haag. Esther: “Het project heeft al leuke resultaten opgeleverd. De huiskatten staan met stip op nummer één als nachtelijke tuinbezoekers, maar ook minder algemene diersoorten kunnen de verleiding vaak niet weerstaan om een kijkje te komen nemen en laten zich vastleggen op de gevoelige plaat.”

Boommarters
Esther vertelt verder: “Egels zijn duidelijk het vlaggenschip van de Nederlandse tuin, als er voldoende beschutting is en egels hebben toegang tot de tuin, dan is de kans groot dat ze ‘s avonds of vroeg in de ochtend een bezoekje komen brengen. Ook de boommarter staat op de camerabeelden. En dan niet alleen op de eekhoornbrug over de Benoordenhoutseweg, maar ook op de camera’s in de tuinen aan het Sint Hubertuspark. En dit is heel bijzonder, want uit waarnemingen.nl en eerder onderzoek in 2013 naar het voorkomen van wilde zoogdieren in de stad, is de boommarter nog niet eerder gezien in dit deel van Den Haag.”

Vossen
De stadsecoloog vervolgt: “Als we wat verder richting de groenere wijken van Den Haag komen, zien we regelmatig vossen. Vossen staan erom bekend dat ze zich relatief makkelijk aanpassen aan een leven in de buurt van mensen en zijn al eerder gesignaleerd in de Haagse tuinen.”

De onderstaande kaart laat zien dat de meeste zoogdieren voorkomen in de wijken aan de noordzijde van Den Haag. De tuinen in het noordoosten van Den Haag, op de grens met Wassenaar worden zelfs druk bezocht door reeën. “Dat komt door de groene omgeving, die zorgt voor een goede beschutting voor zoogdieren,” legt Esther uit. Vogels zie je door de hele stad.

Merel
“Als we de gedomesticeerde soorten en de mens even buiten beschouwing laten, is de merel de meest geziene gast in onze tuinen. Gevolgd door de houtduif en de heggemus. Daarnaast zijn er bijna net zo veel vossen als egels waargenomen.”

Waarnemingen
Het project Wildcamera, Zoogdieren in de achtertuin loopt door tot er 80 tuinen zijn gefotografeerd. Dit aantal zal in de loop van 2019 worden behaald. Woon je in de gemeente Den Haag en wil je ook een wildcamera in je tuin voor dit onderzoek? Stuur dan een mailtje naar Info@silvavir.com

Voor meer informatie ga naar: hethaagsegroen.nl

Bron:
Tekst: Roy Mol (Silvavir) en Esther Vogelaar (Stadsecoloog Den Haag)
Foto: WILDCAMERA