Op 3 oktober is een nieuwe samenwerking tussen diverse partners van Natuurpro gestart. Het doel van dit initiatief is om de biodiversiteit te stimuleren door een langere bloeitijd van de vegetatie te realiseren.

De samenwerking staat bekend onder de naam “De Bonte Berm” en is een initiatief vanuit JUB Holland. De aanleg van de vegetatie vindt plaats in het najaar. Het kruidenmengsel kan zich dan optimaal ontwikkelen in het volgende groeiseizoen. Daardoor kunnen de bollen direct worden geplant.

Meer biodiversiteit
Gert-Jan, adviseur van De Bonte Berm, vertelt: “We willen meer biodiversiteit terugbrengen in de openbare ruimtes. Daarnaast zijn ook gemeenten en bedrijven steeds meer bezig om de biodiversiteit te vergroten. Dit doen ze onder andere door minder te maaien en het actief zaaien en planten van bollen. In het concept van De Bonte Berm worden bloembollen met kruiden toegepast zodat er een sierwaarde van acht maanden aan de bermen wordt gegeven.”

Meer natuurlijke vijanden eikenprocessierups
De kruidenmengsels bestaan uit inheemse soorten die in Nederland gekweekt en geoogst zijn. Voor de bollen is gekozen voor zogenaamde stinzen- en verwilderingsbollen. Door deze bollen toe te passen, wordt het bloeiseizoen verlengd en profiteert ook de biodiversiteit hiervan. Er zullen zelfs meer natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups worden aangetrokken met deze specifieke samenstelling. Daardoor zal de rups minder kans krijgen om opnieuw een plaag van grote omvang te vormen.

Meer informatie over de aangesloten partners en andere zaken staat vermeld op www.debonteberm.nl en www.natuurpro.nl

Beeld:
DeBonteBerm.nl

Op Burendag, afgelopen zaterdag in De Alkenhorst, is de kraam van Steenbreek Alkmaar heel goed bezocht. Tientallen mensen kwamen een tuintegel omruilen voor een plant of bloembollen.

Geïnteresseerden konden kiezen uit een van de planten uit Hortus Alkmaar of een doosje biologische bloembollen voor bijen en vlinders. Daarnaast kon men informatie krijgen over groene tuinen en tuindiertjes bekijken onder de microscoop.

Doel
De actie had als doel om mensen te stimuleren hun tuin niet vol met stenen te leggen. Een groene, watervriendelijke tuin zorgt voor verkoeling op warme dagen. Het regenwater kan goed in de grond zakken, zodat je tuin niet vol water komt te staan. Een groene tuin is bovendien bovendien een levende tuin; goed voor insecten, vlinders en vogels en waar veel valt te genieten. Kleine, lokale maatregelen zijn het meest effectief. Zo’n 40% van het stedelijk gebied is particulier bezit, dus ieders bijdrage is nodig.
Meer informatie over groene tuinen is te vinden op www.alkmaar.nl/steenbreek.

Eerlijk is eerlijk, ik koppelde Husqvarna tot nu toe niet echt aan biodiversiteit. Wel aan naaimachines (maken ze niet meer) en maaimachines. Die laatsten maken ze nog wel. En ik zag gisteren, tijdens de tweede dag van het Living City Congres in Gothenburg , hoe dat robots zijn geworden die satelliet gestuurd uw tuintje kunnen maaien. Best cool. Maar interessanter vond ik de grote aandacht die werd besteed aan natuurwaarden en biodiversiteit. Nico Wissing van NLGreenLabel hield tijdens het event een emotioneel betoog over de noodzaak om nu in te grijpen. Hij spaarde de hoveniers niet. En die vonden ook dat hij gelijk had.

Die aandacht is terecht natuurlijk, want de afname van biodiversiteit is het grootste probleem dat we hebben. Zonder bijen geen leven. Best logisch dus dat als het zo’n groot probleem is, ook het bedrijfsleven zich daar druk om maakt.

Het interessante van biodiversiteit is dat het een systeem is. Zeker de biodiversiteit in stedelijke gebieden. Net als internet eigenlijk. En dus zou het in theorie te begrijpen en voorspellen moeten zijn. Als je het systeem snapt, kun je het in kaart brengen, kun je witte vlekken ontdekken en blokkades. En kan je kijken hoe je die kan oplossen. En systemen in kaart brengen, dat doe je in de digitaliserende wereld door datasets te koppelen. Door een digital twin te maken. En als je het systeem in kaart brengt, zou je ook correlaties moeten kunnen zien. En verbanden begrijpen. Dat kunnen datascientists. We willen hier graag heel optimistisch in zijn. Dus: als je genoeg knappe koppen bij elkaar brengt en enthousiasme, moeten we heel ver kunnen komen. Dat gaan we doen. Volgend jaar gaan we van start met een project dat we Smart en Groen hebben gedoopt en waarin we dit willen we onderzoeken. Dat kunnen we niet alleen, want daarvoor is het te complex. We zijn bovendien geen universiteit, we doen het samen. Samen met bijvoorbeeld de provincie Utrecht en Stichting Steenbreek. En samen met onze partner Civity.

De eerste stap is om voldoende datasets te vinden. Tegelijkertijd zoeken we meer partners. Wie een van beide stappen wil zetten, kan zich bij ons melden. Bijvoorbeeld door hieronder een commentaar te geven. Of via www.future-city.nl/smartengroen

Jan-Willem Wesselink
Programmamanager
Future City Foundation

Operatie Steenbreek Papendrecht was afgelopen zaterdag te gast bij de druk bezochte rommel- en boekenmarkt van Muziekvereniging Excelsior. Medewerkers deelden bloembollen uit aan de bezoekers en de gemeente stelde ‘groene’ prijzen beschikbaar voor het Rad van Avontuur. De gemeente wil zo inwoners stimuleren om hun woning en tuin te vergroenen.

Excelsior is een actieve Papendrechtse vereniging. De samenwerking van afgelopen zaterdag tussen de gemeente en de muziekvereniging is van beide kanten goed bevallen. Spreekstalmeester van het jaarlijkse Excelsior-evenement Ad Tromp liet geen gelegenheid voorbij gaan om alle bezoekers van de markt op te roepen hun tuin te vergroenen. En niet zonder succes. Bij de stand meldden zich diverse bewoners met ideeën en initiatieven.

Oproep: Tuin vergroenen.
Onder de naam ‘Operatie Steenbreek’ organiseert de gemeente Papendrecht diverse acties voor vergroening van huis en tuin om zo hitte in de zomer en wateroverlast na hevige regenbuien tegen te gaan. Kijk voor inspiratie en meer informatie over de subsidieregeling van het waterschap ook eens op hohohoosbui.nl.

Dat was schrikken: de grenzen aan de groei bestaan echt! Vanaf 1972, toen de ‘Club van Rome’ voor het eerst ons vrij concreet voorhield dat de aarde eindig is, hadden we dat al kunnen weten. In plaats van nadenken over de consequenties daarvan en een plan van aanpak te bedenken, zijn we met elkaar een eindeloze discussie begonnen. Daarmee hebben we dus 47 jaar verloren. Een hele generatie is ondertussen vrolijk doorgegaan met het steeds sneller opstoken van de voorraden onder het motto: “The sky is the limit!”

Ook dat bleek dus letterlijk waar; justitie moest eraan te pas komen om onze overheid ervan te overtuigen, dat er grenzen zijn aan wat je aan ammoniak en fijnstof de lucht in mag blazen. En niet alleen een papieren werkelijkheid dus, die niet of maar matig gehandhaafd worden. Want wetgeving was er wel, maar alleen voor zover het onze groei en vooruitgang niet in de weg stond. Nog in de recente troonrede werd ons weer economische groei beloofd, alsof er niets aan de hand is.

Silent spring
Intussen gaat er steeds meer kapot aan de planeet. De natuur bijvoorbeeld: Staatssecretaris Henk Bleker kon aan het eind van de vorige eeuw het hele natuurbeleid inclusief het bijbehorende EHS-netwerk opblazen en de restanten werden bijna 20 (!) jaar later gelegaliseerd in een nieuwe Natuurbeschermingswet. De gevolgen waren bij de kenners natuurlijk al eerder duidelijk, maar pas in het afgelopen jaar werd het publiek bekend, dat er intussen zo’n driekwart van de soorten in de natuurgebieden is verdwenen. Silent Spring is realiteit geworden, maar we horen het niet omdat onze welvaart zoveel herrie maakt. Hoewel, het is door de stilgelegde projecten in ons land wel wat rustiger geworden.

Minder natuur
Hopelijk gebruikt de overheid die rust om er eens goed over na te denken, hoe we alsnog binnen de grenzen van de groei kunnen komen. Dat wordt hoe dan ook een zeer pijnlijke operatie, maar dat is precies de pijn die we tot nu toe steeds ontkend, weg gereguleerd en zelfs tegengesproken hebben. Marc Calon van LTO probeerde de grenzen nog maar eens op te rekken door voor te stellen, dat we ook wel met nog wat minder natuur verder kunnen. Hij wil de klus van Bleker, een voormalige provinciale collega van hem, wel even afmaken…

Maar de conclusie blijft, dat er maar één planeet is die we kunnen gebruiken en de bijna onkwetsbare ecologie daarvan heeft helder laten zien, dat het genoeg geweest is.

Wout Veldstra
Voorzitter Stichting Steenbreek

Zaterdag 28 september is in het Oostenrijkse Haus im Ennstal de einduitslag bekendgemaakt van de internationale competitie Entente Florale Europe 2019. De bekendmaking vond plaats tijdens de Award Ceremony. Dit te midden van honderden vertegenwoordigers van de veertien deelnemende  steden en dorpen uit acht Europese landen. De kern Twello, het groene hart van de gemeente Voorst, werd door de Jury met Goud bekroond.

In de slotconclusie van het Juryrapport wordt Twello onder andere geprezen voor de ontwikkeling van nieuwe landgoederen, de zachte overgang tussen landschap en bebouwd gebied, de grote hoeveelheid openbaar groen per woning (80 m2), de inzet van de vrijwilligers van de stichting Dorpsverfraaiing en de ruim 500 vrijwilligers die actief zijn in het landschap.

Deelnemende gemeenten
De deelnemende landen waren dit jaar België, Duitsland, Hongarije, Ierland, Italië, Oostenrijk, Tsjechië, en Nederland. Van de veertien  deelnemende steden en dorpen zijn er vijf met Goud en negen met Zilver bekroond. De kwaliteit van de deelnemers was hoog, er zijn alleen Gouden en Zilveren bekroningen uitgereikt en geen Brons.  Een gouden bekroning betekent dat betreffende stad of dorp tenminste 85 van de honderd punten weet te scoren op totaal 10 criteria. Alleen uitmuntende deelnemers weten dit hoge niveau te bereiken.

Naast Twello zijn ook Oudenaarde (België), Bad Saulgau (Duitsland), Leobersdorf en Pusterwald (beiden Oostenrijk) gouden winnaars. Europees Zilver ging dit jaar naar Wavre (België), Weyher (Duitsland), Magykörös (Hongarije), Fai del Paganella en Molveno (beiden Italïe) .

De kern Twello was in 2018 winnaar van de nationale competitie Entente Florale in de categorie Dorpen. De Europese Entente Florale Europa wordt jaarlijks georganiseerd door de ‘Association Européenne pour le Fleurissement et le Paysage viert in 2020 haar 45 jarige bestaan. 

Steenbreek
Begin 2019 is de stichting Entente Florale Nederland samengegaan met Operatie Steenbreek en is de nieuwe stichting Steenbreek ontstaan. Door de gekozen opzet blijft het gedachtegoed van Entente Florale ook in de nieuwe situatie gewaarborgd. Gemeente Voorst is per 1 augustus aangesloten bij Stichting Steenbreek.

Foto:
Links: Wethouder Hans van der Sleen, gemeente Voorst
Midden: Burgemeester Jos Penninx, gemeente Voorst
Rechts: Ben Roeterd, senior groen natuur & landschap, gemeente Voorst

De ruimte in de stad wordt steeds schaarser. Waarom niet de platte daken gebruiken om die ruimte te vullen met een dakterras, sport of een park? Met het programma Multifunctionele daken wil de gemeente Rotterdam dit stimuleren.

Rotterdam wil de ruimte in de stad beter benutten met publieke ruimten bovenop bestaande en nieuwe gebouwen. Het wordt steeds drukker op elke vierkante meter. Een belangrijke oplossing voor de schaarste aan ruimte in de binnenstad is het benutten van 18 km2 aan platte daken. Wethouders Bas Kurvers (Bouwen en Wonen) en Arno Bonte (Duurzaamheid) presenteerden recent het programma Multifunctionele daken.

‘Op platte daken kunnen we een nieuwe stadslaag maken voor multifunctioneel gebruik.’

Bas Kurvers – Wethouder

50.000 extra nieuwe woningen
‘De gemeente Rotterdam heeft tot 2040 ruim 50.000 extra woningen nodig. De nieuwe bewoners van die woningen hebben behoeft aan groen, buitenruimte, sport, rust en parken. Ruimte daarvoor is schaars, maar de stad heeft nog een groot oppervlakte aan platte daken. Daarop kunnen we een nieuwe stadslaag maken voor multifunctioneel gebruik’, zegt wethouder Bas Kurvers.

‘We hebben de ambities om Rotterdam de duurzaamste stad van Nederland te maken en de daken kunnen daarin een belangrijke rol spelen.’

Arno Bonte – Wethouder

Plattedakenhoofdstad
‘Rotterdam is plattedakenhoofdstad van Nederland. Nu liggen de meeste daken er nog kaal bij. Terwijl daken veel kansen bieden voor opvang van regen door groen, het plaatsen van zonnepanelen, een dakpark of een combinatie daarvan. We hebben de ambities om Rotterdam de duurzaamste stad van Nederland te maken en de daken kunnen daarin een belangrijke rol spelen’, aldus wethouder Arno Bonte.

De gemeente Rotterdam is al decennia voorloper als het gaat om groene daken. Er ligt al 360.000 m2 aan groen en 168.000 m2 aan zonnepanelen op de Rotterdamse daken, voor opvang van water en opwekken van duurzame energie. Maar er kan meer.

Van groen tot blauw
Op papier krijgt elke dakfunctie een eigen kleur. Van groen voor vergroening en meer biodiversiteit, tot blauw voor waterberging en paars voor woondaken. Deze indeling ondersteunt alle partijen bij de plannen die moeten zorgen voor diversiteit op de daken. De bedoeling is ‘gouden combinaties’ te maken door verschillende functies te combineren.

Aanpak
Bij het aanleggen van een daklandschap, werkt de gemeente samen met tal van andere organisaties en Rotterdammers. Van bewonersorganisaties tot energieleveranciers. Het uitgangspunt is dat we Rotterdammers ondersteunen die met positieve energie aan de slag willen met een dak. De gemeente informeert, betrekt, stimuleert te investeren, maar ontwikkelt ook beleid en past wet- en regelgeving aan om het gebruik van daken te stimuleren. Ook innovatie van nieuwe toepassingen is een belangrijk onderdeel.

Meer informatie
Op de pagina Multifunctionele daken leest u meer over ambities van de gemeente.

Bron:
Gemeente Rotterdam

De zoektocht naar de mooiste Haagse voortuin van 2019 is afgerond. In de Haviklaan, Maurits de Brauwweg en Paulaland zijn de mooiste van dit jaar te vinden. De wedstrijd wordt al sinds 1963 georganiseerd. Maar hoe worden de winnaars eigenlijk bepaald? Voorzitter Liesbeth Hazekamp vertelt.

Liesbeth Hazekamp is de voorzitter van de keurcommissie en inmiddels alweer vijftien hierbij jaar betrokken. Ze vertelt hoe de vereniging de keuring ieder jaar weer vol enthousiasme oppakt en hoe ze op deze manier ook de ontwikkelingen op tuingebied goed kunnen volgen. Hazekamp: “Onze belangrijkste voorwaarde is dat de tuin vanaf de weg of stoep goed zichtbaar moet zijn. We gaan niet door heggen of over schuttingen kijken. Gluren is niet netjes, dus dat doen we ook niet. We hebben de stad onderverdeeld in dertig routes langs de voortuinen van Den Haag. Ieder jaar kiezen we vijftien routes uit die we met twee keurders lopen. Dit jaar ging onze route door de wijken Vogelwijk, Kijkduin, Bohemen, Laak/Spoorwijk, Wapendal e.o., Benoordenhout, Statenkwartier, Duttendel, en Mariahoeve. Per wijk zijn er gemiddeld tien tuinen die in aanmerking kunnen komen. Door de Vogelwijk lopen wel vijf routes, dat is zo’n rijk gebied wat betreft voortuinen.”

Uitbundige bloei
Iedere wijk heeft zijn eigen kenmerken. “Eigenlijk zegt een voortuin best veel over de mensen die er wonen. Dat is het mooie vind ik. Iedere eigenaar heeft zijn of haar eigen verhaal.” De keurders zijn allemaal tuinliefhebbers van het eerste uur. “We zijn meestal een week bezig met de keuringen. We kijken naar hoe ze zijn ingericht, welke planten er groeien en hoe ze zijn onderhouden. Ieder jaar hebben we een thema. Dit jaar is het thema ‘uitbundige bloei’. We hebben ook een keer grassen in de tuin en water en vogels gehad. Je merkt dat het de laatste jaren steeds meer in de richting van de natuur gaat.”

Heggen
Ook let de jury op de bijdrage die de tuin heeft aan het plezier van de voorbijgangers. “Sommige tuinen doen je gewoon even stilstaan. Door overdadige bloei, speciale klimmers of bomen. Dat is zo mooi om te zien. De grote hoos aan stenen leggen is gelukkig voorbij. Nu moet er nog wat gebeuren aan die muren of hekken die mensen plaatsen voor hun privacy of beveiliging. Er zijn ook heel veel mooie, makkelijk te onderhouden heggen. Dat kan ook. Veel insecten en vogels zullen hier heel blij mee zijn.”

“De grote hoos aan stenen leggen is gelukkig voorbij”

Juryvoorzitter Liesbeth Hazekamp

Er kan maar een tuin de winnaar zijn van de titel Mooiste Voortuin van Den Haag. Dit is de tuin die het hele jaar door er op alle fronten uitspringt. “Daarnaast hebben we ook een prijs voor de mooiste tuin in het voorjaar en die in de zomer. En voor de tuin waarin het thema het beste tot uiting komt. Verder delen we op iedere route ook een eerste en tweede prijs uit. Met name de voorjaarsprijs is altijd een hele moeilijke keuze. Het ene moment staat deze vol met prachtige bloesem, maar dit kan na een week alweer helemaal weg zijn.” Eind augustus berichten we de bewoners die een prijs hebben gewonnen. “Vaak is dit een grote verrassing voor mensen omdat ze niet wisten dat ze aan een wedstrijd meededen.”

And the winner is…
Op 19 september werden de winnaars bekendgemaakt. De Voorjaarsprijs was voor Haviklaan 4, de Zomerprijs voor Maurits de Brauwweg 6 en de Ereprijs ging naar Paulaland 9. Meer informatie over de uitslag en beeldmateriaal van de tuinen vind je op de website www.denhaag.groei.nl

Meer weten?
De keuringen worden georganiseerd door de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde/Groei & Bloei. Ze letten op het ontwerp en de inrichting, de beplanting en de variëteit en het onderhoud. Met deze verkiezing willen ze het tuinieren stimuleren om woonwijken en straten een fleurige aanblik te geven. Naast de tuinkeuringen organiseren ze ook iedere derde zaterdag van de maand een ruilochtend en workshop op de Stadskwekerij. Kijk voor meer informatie op hun website.

Bron:
Het Haagse Groen

Foto:
Zomerprijs voor Maurits de Brauwweg 6

Welke belangrijke bodemdieren leven er ongezien in eigen tuin? Of in het park om de hoek, op het balkon, groene dak en schoolplein? Ontdek het met een bodemdierensafari tijdens de speciale vijfde editie van de Bodemdierendagen. Van donderdag 26 september tot en met zondag 6 oktober kan iedereen weer bijdragen aan dit landelijke onderzoek. En omdat het feest is, krijg je daar nu ook een cadeautje van de bodemdieren voor terug…

Wie kan van herfstbladeren weer voedsel voor planten van volgend jaar maken? Wie houdt de grond gezond? Wie helpt ziekteverwekkers in de bodem te bestrijden en het water te zuiveren? Dat is het onmisbare bodemleven dat om ons heen belangrijke klussen opknapt. Regenwormen, pissebedden en miljoenpoten bijvoorbeeld.

Wat doe jij terug?
Omdat het de 5e editie van de Bodemdierendagen is, geven de bodemdieren nu nog een extra cadeau: het splinternieuwe boekje Ondersteboven, van bijzondere bodemdieren. Met daarin een ontdekkingsreis naar het leven onder onze voeten. Hier krijgen niet alleen de bekendste Tiny Ten aandacht, maar ook wat nog meer onder onze voeten leeft. Het ‘feestbeest’ de fluweelmijt bijvoorbeeld, of de springstaart. Het enige wat ze daarvoor vragen is, om te vertellen wat jij voor hen terug doet. Een bodemdierentelling bijvoorbeeld?

Burendag en Dierendag
In de steden en dorpen weten we nog niet veel van het bodemleven. Hoe gaat het daar met ze? En helemaal na twee extreme, droge zomers en veel stikstof wat de bodem verzuurt? Dat is iets wat we een aantal jaren moeten bestuderen. Tot nu toe heeft dat al een score van ruim 25.000 ‘bodemschatjes’ opgeleverd. Sinds vorig jaar krijgt iedereen die meedoet meteen inzicht in de ‘bodemdiervriendelijkheid’ van de eigen tuin. Met dank aan de citizen scientists van 2018, is er nu een verbeterd rapportcijfer voor iedere inzender beschikbaar. Mensen kunnen zelf aan de slag, maar er zijn ook verschillende gezamenlijke activiteiten verspreid over het land. Tijdens Burendag op zaterdag 28 september bijvoorbeeld, waar de ‘onderburen’ ook mee mogen doen. Op 4 oktober is het (Bodem)Dierendag, waar we niet alleen onze huis- maar ook onze tuindieren mogen verwennen. En op 5 oktober zijn er demo’s van bodemdieren-onderzoek op de grote open dag van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).

Nieuw: ook moestuin
Nieuw dit jaar, is dat ook moestuinen mee kunnen doen. In een moestuin gebeurt veel, de grond is in beweging. Wat betekent dat voor het aanwezige bodemleven? Wie houdt er van rulle grond? Hier is het helemaal belangrijk om de grond gezond te houden, met al het leven in balans.

Nog snel een informatiepakketje aanvragen voor scholen en andere groepen? De resultaten van nu en de afgelopen vier jaar bekijken? Of meer te weten komen over dat bijzondere bodemleven? Dat kan allemaal op www.bodemdierendagen.nl.

De gemeente Den Haag werkt aan een nieuw beleid voor bomen en stadsnatuur. Hagenaars kunnen de komende tijd meepraten en laten weten wat zij belangrijk vinden via wandelingen en het #Goed Bezig DH Festival op zondag 13 oktober.

Medewerkers die dagelijks bezig zijn met bomen, vertellen geïnteresseerden tijdens een wandeling over de bomen in de stad. Hoe beheert de gemeente de bomen? Waarom groeit de ene boom beter dan de andere? Waarom moeten er soms bomen gekapt worden? Daarnaast praten de medewerkers graag met over het nieuwe bomenbeleid. Hierbij kunnen inwoners aangeven wat zij belangrijk vinden. Op de website www.hethaagsegroen.nl kan men zich opgeven voor één van de vier wandelingen. De gemeente wil de straatbomen meer ruimte geven om goed te groeien. Ze krijgen daarnaast een belangrijke plek in de plannen van de stad. Er worden verschillende en goede boomsoorten geplant die minder snel ziek worden. De gemeente laat bossen, parken en landgoederen goed op elkaar aansluiten. Door het beheer van groene plekken wordt de stadsnatuur prettig voor insecten, vogels en andere dieren. Ook krijgt de natuur een plekje op en rond (nieuwe) gebouwen.

Goed Bezig DH Festival
Op zondag 13 oktober viert Natuur- en Milieueducatie haar 100-jarig bestaan. Op het #Goed Bezig DH Festival is te lezen hoe Hagenaars iets goeds kunnen doen voor de natuur en het milieu. Lees meer over #Goed Bezig DH Festival.

Bron:
Gemeente Den Haag