Dit jaar vindt de Nationale Groendag plaats op 14 november in Wageningen. Het thema van de dag is “Samen werken aan biodiversiteit”. Drie top sprekers lichten dit thema nader toe, ieder vanuit zijn eigen expertise.

‘Een zeer actueel thema dat vaak een ondergesneeuwd item in het beleid en uitvoering bij gemeenten is. De urgentie van biodiversiteit ontbreekt simpelweg. Bij zware regenval, storm en droogte zie je direct wat de nadelige effecten zijn en welke kosten dit met zich meebrengt. Dat de afname van biodiversiteit ook economische gevolgen kent, is vanzelfsprekend maar lastig – in tegenstellig dus tot klimaatverandering – kwantificeerbaar te maken in euro’s. Op de Nationale Groendag brengen we het belang van biodiversiteit onder de aandacht’,  benadrukt Wout Veldstra, voorzitter van Stichting Steenbreek.

Louise Vet
Onafhankelijk voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteit, Louise Vet, tevens ook directeur van het NIOO-KNAW, is de eerste gastspreker op de Nationale Groendag. Kern van het Deltaplan Biodiversiteit is dat alle grondgebruikers, zoals gemeenten, provincies, natuurbeheerders, boeren en particulieren gestimuleerd worden bij te dragen aan het herstel van de biodiversiteit. Dus samen werken om het natuurverlies om te buigen naar herstel. Ambitieuze doelstellingen zijn geformuleerd voor natuurgebieden, landbouwgebieden en de openbare ruimte.

De Nederlandsche Bank
De organisatie in Nederland die werkt aan een betrouwbaar financieel stelsel, is De Nederlandsche Bank (DNB), de onafhankelijke centrale bank. Risico’s voor de financiële instellingen in kaart brengen is een taak. Een van de dreigingen die DNB constateert is het biodiversiteitsverlies voor de financiële instellingen. Joris van Toor van De Nederlandsche Bank gaat daar in zijn keynote op in. Voorbeelden die worden aangehaald, zijn het verlies van de bestuiving en de afname van de weerbaarheid van ecosystemen, dat weer gevolgen heeft voor  de landbouw.

Adriaan Geuze
Landschapsarchitect en stedenbouwkundige Adriaan Geuze – directeur van West 8 en hoogleraar aan Wageningen Universiteit- sluit de ochtend van de Nationale Groendag  als derde keynote-spreker af met een inspirerend verhaal.

Steenbreektrofee
Een verder onderdeel van de Nationale Groendag is de uitreiking van de Steenbreektrofee 2019. Via deze link leest u meer over deze prijs.

Deelsessies
In het middaggedeelte vinden er diverse deelsessies plaats rondom het thema ‘Samen werken aan biodiversiteit’. Dit onderdeel van de dag wordt nog nader  ingevuld. Vanaf medio augustus wordt het hele programma gepresenteerd.

Partners
De Nationale Groendag wordt georganiseerd door Stichting Steenbreek en de gemeente Wageningen in samenwerking met provincie Gelderland en het waterschap Vallei en Veluwe.

Entree
Het evenement is gratis voor leden van Stichting Steenbreek, Groene organisaties uit Wageningen en medewerkers van de gemeente Wageningen. Een regulier ticket kost 50 euro en voor studenten 25 euro (ecxl. BTW).

Meer informatie: nationalegroendag.nl

De provincie Noord-Brabant sluit zich aan bij Stichting Steenbreek. Daarmee is Brabant na Overijssel de tweede provincie die mee doet aan deze landelijke campagne van gemeenten en waterschappen.

Het doel is om te zorgen voor meer groen in de privé omgeving. En daarnaast om alle kansen en mogelijkheden te benutten voor het vergroenen van de openbare ruimte. Stichting Steenbreek en de provincie willen daarmee zorgen voor een klimaatbestendige en een gezonde, fijne leefomgeving voor zowel mens als dier.

Groen is leven
Gedeputeerde Rik Grashoff (Natuur, Water en Milieu): “Samen maken we Brabant groen en klimaatbestendig. Het klimaat verandert en dat merken we ook in Brabant: hoosbuien, hitte en droogte komen steeds vaker voor. Elke vierkante meter steen die wordt vervangen door groen zorgt ervoor dat het water beter in de bodem kan zakken. Het groen tempert de temperatuur in de stad en vangt en fijnstof af. Insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren vinden weer een leefgebied. Mensen voelen zich prettiger en gezonder.”

Succes
De campagne Operatie Steenbreek is een groot succes. In Nederland zijn al zo’n 120 gemeenten, waarvan 16 in Brabant, actief om samen met inwoners de leefomgeving te vergroenen. Die directe betrokkenheid van mensen is ook de kracht van de campagne. Voor de provincie Brabant is dit alles reden om zich aan te sluiten. Naast de provincie zijn de Brabantse gemeenten Bernheze, Boekel, Boxtel, Eindhoven, Heeze-Leende, Laarbeek, Landerd, Meierijstad, Moerdijk, Oss, Sint Anthonis, Sint Michielsgestel, Tilburg, Uden, Valkenswaard, Veldhoven en waterschap Aa en Maas aangesloten bij Stichting Steenbreek.

In maart plantte wijkwethouder Carine Bloemhoff van de Groningse Oranjewijk enkele plantjes van ‘GrunnGras’ in de Groningse Adelheidstraat. GrunnGras is een reeks groene stoeptegels ontworpen door kunstenaar Martin Borchert. In de hele Adelheidstraat ‘piepen’ nu plantjes als tijm, stekelnootje, Waldsteinia en Vinca tussen de stoeptegels door.

Drie maanden later groeien de planten volop.

[body]

Recent startte een nieuw tv-seizoen van de serie ‘GoudGroen’, over inwoners van de gemeente Groningen die goed bezig zijn met tuin, woning en voedsel. Vrijwel iedere aflevering verandert een betegelde tuin in een mooie groene, bloeiende tuin. Of wordt een groen dak aangelegd. Dat gebeurt in samenwerking met de tuineigenaar of eigenaren. Bekijk hier de afleveringen.

Aflevering 1

Aflevering 2

Aflevering 3

Aflevering 4

Aflevering 5

Aflevering 6

Aflevering 7

Aflevering 8

De tv-makers spreken mensen die energiebesparende- en/of opwekkende maatregelen aan hun woning of bijvoorbeeld schoolgebouw hebben toegepast. En ze laten graag de initiatieven zien van mensen, die duurzaam met voedsel omgaan. Ze vertellen en laten zien wat zij bijdragen aan een gezonde en duurzame gemeente. Ter inspiratie voor anderen, maar ook gewoon om te weten wat er allemaal voor activiteiten gebeuren.

Nieuw dit seizoen is dat onderzoekers en studenten vertellen over hun milieu- en klimaatprojecten. En ze laten zien hoè ze dat onderzoeken. Bijvoorbeeld wat het effect is van waterdoorlatende bestrating of een wadi tijdens een hoosbui of hoe ze fietsend de luchtkwaliteit meten…

Steenbreek-actie
Aflevering 1 van GoudGroen gaat over een Steenbreek-actie in een kleine tuin in de Noorderplantsoenbuurt, waar het plaatsje van een schipperswoning verandert in een groene tuin. In aflevering 2 zie je het eindresultaat. In de Oranjebuurt ontmoeten de makers van het programma de ontwerper van de kunstige groene tegels van het project GrunnGras en spreken ze een bewoner van de straat waar deze tegels liggen. En in Paddepoel wordt momenteel het Warmtenet aangelegd, ook daar wordt met de betrokkenen gesproken.

Waarom meer groene tuinen/Operatie Steenbreek Groningen?
Groene tuinen leveren een positieve bijdrage aan de leefomgeving. De tuinen in Groningen beslaan meer dan de helft van het oppervlak van de stad. In betegelde tuinen kan tijdens hoosbuien het regenwater de grond niet intrekken en watert alles af op de putten. Met ondergelopen kelders en overstromingen op straat tot gevolg. Het wordt er in de zomer erg warm, omdat stenen de warmte lang vasthouden. Groene tuinen en daken zijn goed voor onze stadsnatuur en biodiversiteit. Ook voor onszelf: onderzoeken wijzen uit dat mensen die in een groene omgeving verblijven gelukkiger zijn dan tussen stenen.

Groningen Geeft Energie
Er zijn meerdere organisaties in de stad actief om de inwoners te helpen om energiebesparende maatregelen aan hun woning of bedrijf toe te passen. Tijdens deze serie spreken we bewoners, initiatiefnemers, organisaties en de gemeente. Items zijn onder andere een project met centraal verwarmen op waterstof, een project waarbij het geluid van diverse particuliere warmtepompen is gemeten, in Ten Boer de Energiecoöperatie èn energieneutrale Wereldhuiskamer die met natuurlijke en lokale materialen is gebouwd, initiatieven in Haren en in de Hortusbuurt waarbij bewoners andere bewoners stimuleren en helpen met energiebesparende tips en maatregelen en een item over elektrische laadpalen voor de auto.

De Eetbare Stad
In de stad zijn veel initiatieven waarbij men duurzaam met voedsel omgaat. Om zo weinig mogelijk te verspillen en zoveel mogelijk te gebruiken. Items zijn onder andere buurtmoestuinen, een zelfoogsttuin in Ten Boer en het Voedselbos in Glimmen.

Klimaat en onderzoek
Dit jaar spreken de makers met onderzoekers en studenten over de projecten over de lucht in de straten van de stad en tests met betrekking tot regenwater tijdens hevige of aanhoudende buien. In Lellens spreken ze met een boer en diens opvolger over de voor hen merkbare gevolgen van klimaatverandering.

De 10-delige tv-serie GoudGroen is vanaf maandag 13 mei iedere week te zien bij OOGTV, vanaf 17.30 uur en daarna ieder half uur en wordt op zaterdag herhaald. Dat kan ook via livestream op internet. In de zomermaanden wordt de serie herhaald en dan wordt aflevering 10 -een bezoek aan de tuinen en de eigenaren, drie maanden na de aanleg- aansluitend uitgezonden.

Informatie
Groningen Geeft Energie: https://www.facebook.com/Groningengeeftenergie/
Operatie Steenbreek Groningen: https://www.facebook.com/OperatieSteenbreekGroningen/
Eetbare Stad Groningen: https://eetbarestadgroningen.nl/ en https://www.facebook.com/EetbareStadGroningen/

Foto: oogtv

Het gaat slecht met onze vlinders. In Nederland vinden ze nog maar weinig bloeiende bloemen. Gelukkig hebben veel mensen bloemen in hun tuin. De Vlinderstichting wil graag weten hoeveel vlinders daar gebruik van maken en roept iedereen op tussen zaterdag 6 juli en 28 juli mee te tellen in de tuin.

Dagvlinders reageren snel op het milieu en de klimaatverandering. Door vlinders te tellen, kun je dus meten hoe het met de natuur in je omgeving gaat. De Vlinderstichting verzamelt al jarenlang gegevens over vlinders, zodat ze beter beschermd kunnen worden. Iedereen die van vlinders houdt kan tijdens de tuinvlindertelling dus bijdragen aan die kennis.

Vlinders herkennen en melden
Iedereen kan zijn of haar waarnemingen van vlinders in de tuin direct doorgeven via de app Vlindermee of de website www.vlindermee.nl. Hulp nodig bij het herkennen van vlinders? Download dan de handige vlinderherkenningskaart. Of gebruik de app Vlindermee om vlinders te herkennen.

Effecten van de droogte
De zomer van 2018 was extreem warm en droog. En dat zagen we aan de aantallen vlinders! In Noord- en Noordwest-Nederland, waar de hitte nog meeviel, vlogen heel veel vlinders. Maar in het binnenland en zuiden waren alle vlinders verdwenen. En het is nog steeds erg droog; welk effect dit heeft kunnen we zien in de tuintelling. 

Waarom gaat het slecht met vlinders?
Insecten sterven in rap tempo uit, en ook met onze vlinders gaat het niet goed. We zien veel minder vlinders dan 25 jaar geleden. Dat komt vooral doordat hun leefgebied verdwijnt. Vlinders leven van bloeiende bloemen en planten en ook rupsen hebben wilde planten nodig. Maar bloemenweides zijn verdwenen: bebouwd, betegeld of platgemaaid. Voedselplanten voor rupsen worden steeds schaarser. En ook het gebruik van gif is desastreus voor deze vrolijke vliegers.

Maak de tuin vlinderklaar
Tuinen zijn belangrijk leefgebied voor vlinders. Wat moet je doen om vlinders naar je tuin te lokken?
✔ Plant nectarrijke bloemen voor vlinders
✔ Zorg voor voedselplanten voor rupsen
✔ Gebruik geen gifKijk voor alle informatie en meer tuintips op www.vlindermee.nl

De Tuinvlindertelling wordt gehouden van 6 t/m 28 juli 2019.

Foto: Distelvlinder
Bron: De Vlinderstichting

Deze week krijgen ruim 6.000 Nederlandse basisscholen een kaart in de brievenbus. De kaart laat zien in welke mate de schoolomgeving is versteend. Cobra Adviseurs heeft voor Boomfeestdag voor elke basisschool zo’n analyse gemaakt. De kaart geeft stof tot nadenken over de verstening van schoolomgevingen.

Cobra Adviseurs heeft naast alle honderd miljoen bomen, ook de ‘groenheid’ en ‘roodheid’ van Nederland op kaart. En daarmee de data om een analyse te maken van elke schoolomgeving. Rond alle Nederlandse basisscholen is een cirkel getrokken met een straal van 100 meter. Daarbinnen hebben ze gekeken naar de mate waarin de schoolomgeving is versteend.

De uitkomst van de analyse is op meer dan 6.000 unieke kaarten gedrukt. Die zijn naar elke basisschool in Nederland gestuurd. Zo weet elke school hoe groen of juist hoe rood (versteend) de schoolomgeving is.

Er zijn steeds meer initiatieven om schoolpleinen groener te maken. Dat is beter voor de leerlingen. Zij kunnen zich in een groene schoolomgeving beter concentreren en presteren beter. Dat blijkt uit onderzoek. Ook is het koeler op een ‘groene’ school. De lucht is er schoner en dus gezonder: bomen fungeren namelijk als airco’s en zuiveren de lucht. En niet te vergeten: een groene schoolomgeving heeft ook een educatieve functie.

Boomfeestdag Groenfactor
Voor een basisschool is het daarom belangrijk om te weten hoe rood of groen de omgeving is. Is er een optimaal leer- en speelklimaat of kan dit beter? Hoe groen een schoolomgeving is, hebben we vertaald naar de Boomfeestdag Groenfactor. Hoe groener, hoe beter en hoger de Boomfeestdag Groenfactor. Is de schoolomgeving te versteend? Dan is er werk aan de winkel om de Boomfeestdag Groenfactor op de krikken. Maar ook als je al erg groen bent, is er misschien nog wel de wens en ruimte voor meer groen. Vraag de gemeente dan om bomen en struiken te planten op de Nationale Boomfeestdag.

Bovenstaand overzicht toont een duidelijke diversiteit aan ‘rode’ en ‘groene’ schoolomgevingen in een gemeente

Over Boomfeestdag
Met bomen en struiken maak je een schoolomgeving groener. Het levert niet alleen wat op voor de school en haar leerlingen. Vergroening is ook positief voor de gemeente. Boomfeestdag is namelijk een goed PR-instrument om het draagvlak voor het gemeentelijke bomenbeleid te vergroten. Daarnaast dragen bomen bij aan het behalen van de Klimaatdoelen 2020. Iets wat veel gemeenten op dit moment nog niet goed beseffen. En last but not least, het planten van bomen helpt om kinderen bewuster te maken van de natuur en hun groene en gezonde toekomst. Meer informatie en contact.

Bron:
Boomfeestdag

Het gaat slecht met de biodiversiteit in Nederland: een groot aantal Nederlandse wilde plantensoorten dreigt uit te sterven. Stichting Het Levend Archief probeert deze soorten veilig te stellen door de zaden te verzamelen, op te kweken en op te slaan in de Nationale Zadencollectie. Voordat de zaden bewaard kunnen worden, moeten ze goed droog zijn. Om een droogruimte te realiseren, start ecoloog Nils van Rooijen (Radboud Universiteit) een crowdfundcampagne met hulp van het Radboud Fonds. Vanaf maandag 24 juni kunnen geïnteresseerden een financiële bijdrage doneren.

De biodiversiteit in Nederland staat meer dan ooit onder druk. Naast de grootschalige insectensterfte dreigen ook een groot aantal Nederlandse wilde planten en bloemen te verdwijnen. ‘Dat zie je op heel veel plekken. Zo staan er in heel Nederland nog maar een handjevol roggelelies (in Drenthe), een akkerplant die bekend staat om zijn spectaculaire oranje bloemen. Bijzondere planten verdwijnen langzaam. Niet alleen uit kwetsbare natuurgebieden maar ook in onze directe omgeving. Op veel plekken in Nederland worden momenteel de dijken vernieuwd, maar daarmee gaan de planten die er staan ook verloren. Zo wordt de Afsluitdijk compleet gestript van planten, voor Nederland unieke soorten die alleen daar voorkomen’, vertelt ecoloog Nils van Rooijen.

Het Levend Archief
Planten staan aan de basis van ecosystemen. Hoe meer soorten, hoe veerkrachtiger de ecosystemen. Daarom is in september 2018 stichting Het Levend Archief opgericht, een initiatief van bijzonder hoogleraar Plantecologie Joop Schaminée van Radboud Universiteit en Wageningen University & Research. ‘Het Levend Archief verzamelt, kweekt en bewaart zaden van inheemse plantensoorten van Nederlandse oorsprong. Daarmee stellen wij de soorten veilig, zodat wanneer de originele planten (bronpopulaties) dreigen te verdwijnen, we genetisch identiek zaad kunnen gebruiken om de populaties te redden. De zaden vormen samen de Nationale Zadencollectie’, legt Van Rooijen uit.

Eerst drogen, dan opslaan
Om de zaden voor lange tijd onder optimale omstandigheden te bewaren, moeten ze goed droog zijn. Van Rooijen: ‘De zaden worden opgeslagen in een grote koelcel in het kassencomplex van de Radboud Universiteit, maar als ze nog vochtig zijn, vriezen ze kapot. We moeten de luchtvochtigheid in de droogruimte kunnen reguleren en met hulp van donateurs hopen we de daarvoor benodigde apparatuur te kunnen aanschaffen.’ De onderzoekers streven ernaar een bedrag van 10.000 euro op te halen.

De crowdfundcampagne ‘Red onze bedreigde Nederlandse wilde planten’ loopt van 24 juni tot 30 augustus. Op www.steunradboudfonds.nl kunnen mensen een financiële bijdrage doen.

Bron:
www.ru.nl

In heel Nederland bestaan allerlei mooie, groene initiatieven waarin verschillende partijen (bijvoorbeeld inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden) samen het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige, gezonde en fijne leefomgeving voor zowel mens, plant als dier. 

Wij zijn op zoek naar innovatieve voorbeelden die laten zien hoe groen en water op een praktische manier worden benut en die illustreren waar Stichting Steenbreek voor staat. 

Dit zijn initiatieven die betrekking hebben op onder meer de bevordering van de biodiversiteit, gezondheid, sociale cohesie en die een positieve bijdrage leveren aan klimaatadaptatie. Deze kunnen weer als inspiratie en voorbeeld dienen voor anderen. Bij Stichting Steenbreek aangesloten gemeenten, waterschappen, provincies en partners kunnen meedingen naar de Steenbreektrofee. De grootte van het project/initiatief is niet relevant voor deze prijs. Zowel initiatieven die spelen op het niveau van de straat of de wijk, als initiatieven op niveau van dorp en stad zijn welkom.

Aanmelden
Aanmelden kan tot uiterlijk 4 oktober aanstaande. Op 11 oktober komt de jury bij elkaar om de inzendingen te beoordelen en te nomineren. Drie uitverkoren voorbeelden worden op 25 oktober daadwerkelijk bezocht door de jury (datum onder voorbehoud). De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Nationale Groendag op 14 november in Wageningen.

Aanvullende informatie
– Randvoorwaarden
– Spelregels

Prijs
De winnaar van de Steenbreektrofee ontvangt naast deze wisseltrofee ook de nodige media-aandacht met onder andere een uitgebreid artikel in de Steenbreekspecial van Vakblad Groen en krijgt tevens een boom en vaste planten aangeboden.

Jury
Jury van de Steenbreektrofee bestaat uit professionals die elk hun eigen specialisme en kennis hebben.

 1. Margot Ribberink, Voorzitter jury
 2. Madeleen Helmer, Klimaatverbond Nederland
 3. Robert Graat, Staatsbosbeheer
 4. Ruud Grondel, AVVN
 5. Henk Kuijpers, Stadswerk / gemeente Apeldoorn
 6. Jaap Toet, GGD regio Utrecht
 7. Thijs van Mierlo, LSA Bewoners

Inzending
Gaat u ervoor om met uw project / initiatief dit jaar de Steenbreektrofee 2019 te
winnen? Stuur uw inzending naar: Secretariaat Steenbreektrofee
Stichting Steenbreek • Paulus Borstraat 41 • 3812 TA Amersfoort.

Voor aanvullende informatie:
033 4794050
info@steenbreek.nl

Download de flyer over de Steenbreektrofee

Stichting Steenbreek en Vakblad Groen organiseren in september een tweedaagse studiereis naar de groene parel Brugge. Brugge is een voorbeeldstad op het gebied van groenbeleid voor Vlaamse, maar zeker ook voor Nederlandse gemeenten.

Brugge is een zeer bekende stad vanwege de historische binnenstad met een indrukwekkend bomenbestand. In tegenstelling tot veel andere gemeenten in Nederland en Vlaanderen kiest Brugge ervoor om de kennis en ervaring in huis te houden. Zo kent de gemeente een eigen groendienst en heeft zij diverse landschapsarchitecten in dienst om de kwaliteit van de publieke ruimte op een zo hoog mogelijk niveau te behouden.

Actuele items

Brugge werkt aan de actuele thema’s als klimaatadaptatie. Om goed bestand te zijn tegen de klimaatverandering zet Brugge in op meer groen in de stad. Zo heeft de stad tal van wadi’s om overtollig regenwater op te vangen. Ook de biodiversiteit is een belangrijk aandachtspunt.

Brugge was pionier in Vlaanderen toen eind jaren negentig overgestapt werd naar pesticidenvrij beheer van de openbare ruimte. Dat uit zich onder meer in doordachte beplantingsplannen, waar plantlagen elkaar opvolgen. De centrale begraafplaats is daar een voorbeeld van met een ongekende diversiteit aan planten.

De parken in en om de stad bieden een grote variëteit aan monumentale bomen in combinatie met bloeiende kruidenlagen en heesters. Waar eenjarigen het beeld domineren, is Brugge nu bezig met een transitie naar combinaties met vaste planten. Vaste planten zijn meer onderhoudsvriendelijk en leveren een grotere bijdrage aan de biodiversiteit.

De speerpunten tijdens deze excursie zijn de manier waarop groen de leef- en werkomgeving versterkt én wat de effecten daarvan zijn op klimaatadaptatie en biodiversiteit. Maar we kijken ook naar de conflicten die daardoor ontstaan in de historische binnenstad.

Praktische informatie

Datum: 17 en 18 september

Dag 1:

 • Aankomst met bus vanuit Nederland 12.00 uur.
 • Lunch tot 13.00 uur en daarna start programma.
 • Programma duurt tot 17.00 / 17.30 uur.

Dag 2:

 • Start programma 9.00 uur.
 • Lunch rond 13.00 uur, daarna programma tot 15.30 uur.
 • Om 15.30 uur met de bus of met eigen vervoer richting Nederland.

Programma

Naar het programma

Kosten

U kunt kiezen uit drie aanmeldingsmogelijkheden:

 1. Voor 650.- euro bieden wij u het vervoer (Nederland – Brugge), programma, sprekers, verblijfsruimten, 2x lunch en 1x diner.
 2. Voor 550.- euro bieden wij u het bovenstaande pakket zonder vervoer. U reist op eigen gelegenheid.
 3. Steenbreekdeelnemers en lezers van Vakblad Groen en Stedelijk Interieur krijgen 50,- euro korting.

Interesse / Aanmelden?

Gaat u mee? Meld u dan hier aan.
033 4794050
info@steenbreek.nl

Wie in Overijssel kans wil maken op een groene voortuin moet meedoen aan de actie “Help mijn tuin heeft tegels!”. Met deze actie wil de provincie tuineigenaren stimuleren om tegels en stenen te vervangen door groen. Tuinen met bloemen en planten trekken vlinders, vogels en insecten aan. Bovendien is een groene tuin belangrijk in verband met de klimaatverandering: ze vangen regenwater beter op en ze zorgen voor verkoeling bij hitte. Van alle aanmeldingen maken 10 tuineigenaren door loting kans op een ‘make-over” van hun voortuin. Aanmelden kan tot en met 31 augustus 2019 via www.helpmijntuinheefttegels.nl

We zien het steeds vaker, versteende voortuinen. Naast dat het misschien wat saai is, brengt het ook andere moeilijkheden met zich mee. Zo kan een versteende voortuin in de zomer ontzettend warm worden. Die hitte merk je ook in je huis. Met een hevige regenbui kan het water niet de grond in. Regenwater komt daarmee in ons riool terecht. Dat is jammer, want dat is niet goed voor de kwaliteit van het water. En we zien dat het slecht gaat met onze insecten, bijvoorbeeld met de vlinders in Nederland. Met een groene tuin vol met bloemen, krijgen zij meer kans om te overleven. De loting van de tien winnaars is begin september. De tuinen worden in het najaar door professionele hoveniers groen gemaakt.

Actievoorwaarden
Voor deelname aan de actie “Help mijn tuin heeft tegels!” geldt een aantal regels. Zo moet de voortuin voor minstens 50% uit stenen bestaan. Ook moet de tuin aan de openbare weg liggen. Want een nieuwe groene voortuin moet anderen natuurlijk inspireren om ook een groene voortuin aan te leggen. Ten slotte moet je als deelnemer willen leren hoe je de tuin kunt onderhouden. Een groene tuin vraagt wel wat liefde en aandacht. Om hem zo lang mogelijk groen te houden vinden we het belangrijk dat je je voortuin goed onderhoudt. Alle actievoorwaarden en informatie over zijn te vinden op: www.helpmijntuinheefttegels.nl ‘Help, mijn tuin heeft tegels’ is een onderdeel van het project Overijssel Tuiniert!

Overijssel Tuiniert is geïnspireerd door het gegeven dat ook individuele huishoudens in hun eigen omgeving een bijdrage kunnen leveren aan het versterken van planten- en diersoorten én het feit dat organisaties zoals VHG, Groei en Bloei, Stichting Steenbreek en Groene Lopers in Overijssel het particuliere tuinieren wil stimuleren.