Op dinsdag 18 september heeft de raad van Hardenberg een motie van GroenLinks aangenomen om zich aan te sluiten bij de Operatie Steenbreek. De motie werd mede ingediend door de PvdA en 50Plus. 

Het doel van Operatie Steenbreek is om de verstening van zowel tuinen als openbaar gebied tegen te gaan. Voor meer informatie kunt u de website van Operatie Steenbreek bezoeken.

Fractievoorzitter Romano Boshove: ‘’ Ik ben heel blij met de raad die unaniem de motie heeft willen ondersteunen. Zo kunnen we echt wat doen tegen verstening wat ontzettend belangrijk is voor de duurzaamheid maar ook voor de waterberging. We zullen nog veel warme zomers met heet weer en veel regenval krijgen. Dan is het belangrijk dat het water weg kan. Ook zal de hittestress minder groot zijn. Dank ook aan statenlid Kees Slingerland voor de samenwerking’’.

Motie GL steenbreek

Bron:
GroenLinks Hardenberg

Voor een safari hoef je niet naar Afrika! Duik gewoon je tuin in en ontdek hoeveel er leeft in de grond. Van loopkever tot miljoenpoot, en van mier tot regenworm. ‘Graaf’ mee met dit landelijke onderzoek, van 27 september tot en met 4 oktober. Zoeken kan in je tuin, op je balkon of op het schoolplein.

Het leven in de bodem is erg belangrijk. Zonder bodemdieren geen gezonde bodem! En dus niet voldoende te eten voor ons, geen gezuiverd water om te drinken en geen katoenen kleren om aan te trekken bijvoorbeeld. Miljoenpoten, loopkevers of regenwormen: zij zorgen heel goed voor onze tuinen! Afval zoals herfstbladeren wordt bijvoorbeeld opgeruimd en weer verwerkt tot voedsel voor de planten.

Hoe gaat het eigenlijk met die kleine maar onmisbare dieren in onze dorpen en steden? Meestal lopen we letterlijk aan ze voorbij, maar tijdens de Bodemdierendagen krijgen onze onbekende buren de aandacht die ze verdienen.

Graaf mee
Honderden mensen, verspreid over het hele land, gingen de afgelopen drie jaar voor de Bodemdierendagen op zoek naar bodemdieren in eigen tuin. Vaak gingen hele families aan de slag, en zo zijn er samen al ruim 18.000 ‘bodemschatjes’ gescoord.

De resultaten van de afgelopen drie jaar? Die vind je samen met de speciale Bodemdierenzoekkaart en volop ‘achtergrond’-informatie op de website www.bodemdierendagen.nl. Daar kun je straks ook jouw bodemdieren doorgeven. Iedereen kan meedoen…je hoeft er maar een klein stukje de deur voor uit!

 

Vogelbescherming stimuleert het natuurinclusief bouwen, waarbij in gebouwen en het omliggende groen mogelijkheden voor vogels (en vleermuizen) worden opgenomen.

Dit doen zij in samenwerking met de Zoogdiervereniging en andere partners, vaak in de vorm van projecten. Momenteel zijn ze vooral actief in Brabant, maar ze willen dit verder opschalen. Voor de uitvoering van de projecten in Brabant zoekt Vogelbescherming momenteel een nieuwe projectmedewerker. Is dit iets voor jou, of ken je iemand die het team zou willen versterken? Kijk dan op de website voor meer informatie. Reageren kan t/m 23 september a.s.

Je ziet het steeds meer. Een strakke tuin, met veel bestrating en nog maar weinig groen. Lekker weinig onderhoud en toch een mooi plekje om in de buitenlucht te vertoeven. Toch hebben al die betegelde tuintjes nogal wat nadelige gevolgen. Zeker met het veranderende klimaat, de steeds heftigere buien en de perioden van aanhoudende droogte is zo’n stenen tuintje juist funest. Daarom gaat een groep studenten bewoners in Velp helpen om hun tuin te vergroenen.

Doordat mensen in hun tuin veel voor bestrating kiezen, komt het voor dat na enorme hoosbuien het water niet goed weg kan lopen. Vaak zie je dan een laag water in de tuin staan en in sommige gevallen stroomt het water daardoor zelfs kelders en huizen binnen. Het zijn niet alleen dit soort praktische gevolgen van een stenen tuin, ook het leefgebied van allerlei nuttige dieren wordt hierdoor verkleind. Daarom is in 2015 Operatie Steenbreek ingevoerd. Veel gemeenten nemen al hun maatregelen en ook in de gemeente Rheden zitten ze niet stil.

Lees het volledige bericht op Omroep Gelderland

Bron:
Omroep Gelderland

Op 2 november vindt in Groningen bij woningcorporatie Nijestee, de grootste corporatie van de stad, de inspiratiedag van Operatie Steenbreek dag plaats. Deze dag is onder andere bedoeld voor de aangesloten gemeenten en partners en heeft als doel om kennis en ervaringen met elkaar te delen rondom de ontstening van de particuliere tuinen. 

Woningbouwcorporaties spelen bij de ontstening en vergroening van de particuliere tuinen een belangrijke rol omdat ze naast de woningen een groot niet bebouwd grondoppervlakte in de stad bezitten. De impact die een woningcorporatie kan hebben op de biodiversiteit alsmede het klimaatadaptief maken van een gemeente is dan ook groot. De centrale vraag tijdens dit onderdeel van het programma is: Hoe ziet Nijenstee zijn rol in transitie naar een gezonde groene stad?

Aanmelden kan via deze link

Het programma, onder voorbehoud, van de dag ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:

09.45 uur Inloop
10.30 uur Welkom door wethouder Groningen
10.45 uur Stand van zaken door voorzitter Wout Veldstra
11.00 uur Als woningcorporatie beheert en onderhoudt Nijestee niet alleen woningen, maar ook het groen rondom woningen. Dit doen zij regelmatig in samenspraak met hun huurders. Tijdens de presentatie van Jonathan Euverman, wijkcoördinator, geeft hij een beeld van de verschillende projecten die Nijestee heeft uitgevoerd om de biodiversiteit rondom onze woningen te verbeteren en de leefomgeving van huurders te vergroenen en te ontstenen.
11.30 uur Bioloog en hoogleraar Menno Schilthuizen laat zien hoe verstedelijking de evolutie van de natuur en dieren stuurt. In de toekomst leeft immers driekwart van de mensheid in de stad en gaat verstedelijkte omgeving steeds meer ruimte innemen. Een groot deel van de rest van het aardoppervlak is nodig voor landbouw, dus waar gaat de natuur dan naartoe? Naar de stad, toont Schilthuizen aan in Darwin in de stad  (bron: Atlas contact)
12.30 uur Pauze
13.30 uur Meten is weten, dat geldt in het geval van klimaatadaptatie ook. Joost Verhagen van Cobra Adviseurs brengt relevante zaken als de mate van verharding, temperatuur, vochtstress of groenheid bijna live in beeld. Een praktische toepassing is bijvoorbeeld de detectie van versteende achtertuinen in combinatie met temperatuurverschillen en droogte. Deze analyse vormt een gezamenlijke agenda voor gemeenten, bewoners en ondernemers om extreme hitteplekken en droogte in de gemeente aan te pakken. Samen met hun sensorprogramma die bodemvocht, broeikasgassen of bijvoorbeeld vleermuisbewegingen vastleggen kunnen zij op alle niveaus data verzamelen en omzetten naar concrete, meetbare informatie. Aan de hand van de ervaringen in Groningen wordt dit toegelicht.
14.00 uur Gemeenten delen ervaringen rondom hun acties die zij in de afgelopen periode hebben uitgevoerd.
15.30 uur Borrel en afsluiten

Praktische informatie
Datum: 2 november
Locatie: Corporatie Nijestee
Dagvoorzitter: Joop Spijker van Wageningen Environmental Research
Maximaal aantal deelnemers: 70

Aanmelden kan via deze link

 

Stichting Nationale Boomfeestdag en Operatie Steenbreek werken vanaf deze maand samen om binnen de gemeenten meer aandacht te vragen voor vergroening.

Op de traditionele Boomfeestdag planten jaarlijks 100.000 kinderen in ruim 290 gemeenten 200.000 bomen en struiken. Aan Operatie Steenbreek doen op dit moment 95 gemeenten mee. Samen gaan beide stichtingen zich ervoor inzetten dat gemeenten bomen aanbieden aan haar inwoners en hen stimuleren dat deze vervolgens worden geplant door en met kinderen. De gemeente leert de kinderen over de waarde van bomen in hun leefomgeving, terwijl de kinderen, op hun beurt, de gemeente helpt bij de vergroening van tuinen én bij het behalen van de (verplichte) Klimaatdoelen-2020. In de Klimaatakkoorden van 2015 en 2016 is de aanplant van bomen en bossen namelijk nadrukkelijk opgenomen als een klimaatmaatregel. Wilt u meer weten: info@boomfeestdag.nl of info@operatiesteenbreek.nl

Winkelcentrum De Ridderhof hield op zaterdag 1 september Verenigingenmarkt. Bij de hoofdingang buiten deden natuurverenigingen Groei & Bloei en IVN Alphen hun best om mensen bewust te maken van het belang van een groene tuin.

Niet alleen met kleurige folders maar ook met fleurige planten voor tuin of balkon. Mensen zonder ‘groene vingers’ werden aangemoedigd te beginnen met een ‘geveltuintje’: een paar tegels langs de buitenmuur eruit halen, deze rechtop zetten als begrenzing en een zak goede tuinaarde erin legen. Met een paar vaste planten maak je het geheel mooi af. Zo zorg je voordelig nu en volgende jaren voor een gezelliger aanzicht van je huis en bied je meteen voedsel aan vlinders en bijen. Dat die diertjes bloeiende planten en struiken hard nodig hebben is intussen algemeen bekend. Maar dat onze voedselvoorziening van de bestuiving door bijen en vlinders afhankelijk is, beseft nog niet iedereen. Daarom blijven de natuurverenigingen actief in het promoten van groen. Zij doen dit samen met de gemeente Alphen aan den Rijn, die de natuurverenigingen ondersteunt vanuit Operatie Steenbreek en zelf ook stapsgewijs maatregelen treft in het openbaar groen.

Per 1 september werken de Unie van Waterschappen en de stichtingen Entente Florale Nederland en Operatie Steenbreek samen actief aan klimaatadaptatie. De samenwerking bestaat met name uit het delen van kennis, actualiteiten en elkaars netwerk. Doel van de samenwerking is om Nederlanders bewuster te maken van de urgentie van klimaatadaptatie.

Het eerste evenement dat in het kader van de samenwerking plaatsvindt, is de Nationale Groendag op 20 september 2018 in Den Haag. Watergraaf Stefan Kuks, tevens voorzitter van de Stuurgroep Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, geeft een inleiding over hoe groen ingezet kan worden voor klimaatadaptief beleid. Ook op andere evenementen, zoals de inspiratie- en kennisdagen van Operatie Steenbreek, krijgt de Unie van Waterschappen de mogelijkheid om zich te presenteren en onderwerpen als de klimaatstresstest en klimaatbestendig bouwen te bespreken.

Samen met anderen
‘Het klimaat verandert in een snel tempo en wateroverlast, droogte en hittestress zijn toenemende bedreigingen. We moeten nu maatregelen treffen om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden. Bijvoorbeeld door water weer de ruimte te geven en de verstening van stedelijk gebied tegengaan door vergroening van straten, gebouwen en tuinen te stimuleren. Het is mooi om de klimaatverandering samen met anderen aan te pakken, waarbij overheden, bedrijven en burgers allemaal hun steentje bijdragen. De samenwerking met Entente Florale en Operatie Steenbreek past hier goed bij’, aldus Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen.

Complexe opgave
Voorzitter Jaap Spros van Entente Florale is zeer te spreken over deze samenwerking. ‘We zijn al enkele jaren actief bezig met klimaatadaptatie. Een goed voorbeeld daarvan zijn de criteria van de nationale groencompetitie waar ruimtelijke adaptatie onderdeel van uitmaakt. De inrichting van de buitenruimte bepaalt in sterke mate in hoeverre een stad of dorp klimaatbestendig is. Door samen met de Unie van Waterschappen kennis te benutten en op te trekken, proberen we overheden, bedrijfsleven en burgers te betrekken bij de bewustwording rondom dit thema.’ Wout Veldstra, voorzitter Operatie Steenbreek, vult aan: ‘Klimaatadaptatie is niet enkel een opgave voor de overheid. Als je bedenkt dat ongeveer 40% van de stedelijke oppervlakte in bezit is van particulieren en 30% van de tuinen voor meer dan de helft is bestraat, dan is het de moeite om bewoners te betrekken bij de klimaatopgave. Ik ben dan ook enthousiast over deze samenwerking om samen met de Unie van Waterschappen ook de burger te betrekken bij deze complexe opgave.’

De jury van de Steenbreektrofee heeft op maandag 27 augustus de inzendingen van de genomineerde gemeenten beoordeeld. Dit jaar strijden er zes gemeenten om deze trofee. Dit zijn: Almelo, Eindhoven, Laarbeek, Leeuwarden, Leiden en Oss.

‘De grootte van het project is voor deze prijs niet doorslaggevend. Operatie Steenbreek wil met deze prijs innovatieve voorbeelden laten zien waar Operatie Steenbreek voor staat, namelijk initiatieven die een antwoord bieden op: het stimuleren van de biodiversiteit, het ontstenen van de tuinen, het beperken van de gevolgen van de klimaatverandering en het werken aan de bewustwording rondom dit thema’, aldus voorzitter Wout Veldstra van Operatie Steenbreek.

De jury bestaat, onder leiding van voorzitter Wout Veldstra, uit:

  • Carien van Boxtel, Nederlandse Tuinenstichting;
  • Imra Klein, Van Hall Larenstein;
  • Flip van Leeuwen, Groei &Bloei.

Prijsuitreiking
Op 20 september tijdens de Nationale Groendag in Den Haag wordt de winnaar bekendgemaakt. De prijs wordt door Isabelle Diks, Tweede Kamerlid en ambassadeur van Operatie Steenbreek, uitgereikt.

Leeuwarden
Vorig jaar won Leeuwarden de prijs en ging de aanmoedigingsprijs naar Alphen aan den Rijn.

Duurzaam Den Haag is op zoek naar plekken om samen met inwoners te onttegelen en groener te maken, hoe groter hoe beter! Via Operatie Steenbreek kunnen bewoners, bedrijven, scholen etc. hun tuin- en stoeptegels inleveren in ruil voor gratis planten. Weet jij een bedrijf, school of sportvereniging in je buurt waar we aan de slag kunnen?

Geef je op. Neem contact op met Edwin via edwin@duurzaamdenhaag.nl, dan kijken we samen hoe we de verstening van jouw plek tegen kunnen gaan.

Bron + foto:
Duurzaam Den Haag