Doet jouw gemeente mee?

Steeds meer gemeenten zien het belang om binnen hun gemeente aan de slag te gaan met Operatie Steenbreek en inwoners en bedrijven te wijzen op het goede van een groene tuin. Interesse om ook aan te sluiten?

Wij ondersteunen gemeenten met een activiteitenpakket waarmee bewoners en ondernemers geënthousiasmeerd worden om hun tuin te vergroenen. Met bijvoorbeeld activiteiten als tuinambassadeurs, cursus Tuinreservaten, de website ‘Huisje, Boompje, Beter’ en de BIMBY-methode – een meetinstrument voor de bijdrage aan tuinen aan de biodiversiteit. Je bepaalt hierin zelf je aanpak: samen met inwoners, organisaties en ondernemers. Vaak zijn er al groene activiteiten opgezet door enthousiaste inwoners maar ontbreekt nog de samenhang. Operatie Steenbreek zorgt voor de verbinding waardoor activiteiten meer effect gaan opleveren.

Landelijk netwerk
Op nationaal niveau richten wij ons op het delen en uitwisselen van kennis en het stimuleren en opzetten van netwerken via het Landelijk Platform. Deelnemende gemeenten dingen jaarlijks mee naar de nationale Steenbreek award, worden opgenomen in het netwerk van de Vitale Groene Stad van stichting Entente Florale en krijgen via intranet toegang tot exclusieve kennis en diverse communicatiemiddelen.

Sluit je aan

Door aan te sluiten bij Operatie Steenbreek, lever je als gemeente een belangrijke bijdrage aan:

  • Het bevorderen van het besef van de maatschappelijke problemen die gepaard gaan met de verstening van particuliere tuinen en bedrijfstuinen.
  • Toegankelijk maken van kennis en informatie over het belang van groene particuliere tuinen en bedrijfstuinen.
  • Het bevorderen van onderzoek.
  • Het aankweken van belangstelling en gevoelswaarde voor het groen in de particuliere en bedrijfsomgeving.

Voor deelname aan Operatie Steenbreek, vragen wij aan gemeenten een bijdrage van € 2.500 (minder dan 100.000 inwoners) of € 5.000 (meer dan 100.000 inwoners) per jaar. De gemeente verbindt zich voor minimaal 2 jaar aan de campagne.

Gedeponeerde merken

De namen ‘Operatie Steenbreek’, ‘Steenbreek’ alsmede het beeldmerk zijn geregistreerd bij een merkenbureau. Deze beide namen en het beeldmerk mogen alleen worden gebruikt worden door aangesloten gemeenten en hun partners.

De slogan ‘tegel eruit, plant erin’ is een door Groei & Bloei gedeponeerd merk. Deze slogan mag van Groei & Bloei door aangesloten gemeenten bij Operatie Steenbreek worden gebruikt, mits de naam en/of het beeldmerk van Groei & Bloei vermeld wordt. Heb je vragen? Neem dan contact op met Groei & Bloei.

© Operatie Steenbreek - Operatie Steenbreek en Steenbreek zijn geregistreerde merken en mogen alleen gebruikt worden door aangesloten gemeenten. | Foto’s: Sjon.nl