Recent startte een nieuw tv-seizoen van de serie ‘GoudGroen’, over inwoners van de gemeente Groningen die goed bezig zijn met tuin, woning en voedsel. Vrijwel iedere aflevering verandert een betegelde tuin in een mooie groene, bloeiende tuin. Of wordt een groen dak aangelegd. Dat gebeurt in samenwerking met de tuineigenaar of eigenaren. Bekijk hier de afleveringen.

Aflevering 1

Aflevering 2

Aflevering 3

Aflevering 4

Aflevering 5

De tv-makers spreken mensen die energiebesparende- en/of opwekkende maatregelen aan hun woning of bijvoorbeeld schoolgebouw hebben toegepast. En ze laten graag de initiatieven zien van mensen, die duurzaam met voedsel omgaan. Ze vertellen en laten zien wat zij bijdragen aan een gezonde en duurzame gemeente. Ter inspiratie voor anderen, maar ook gewoon om te weten wat er allemaal voor activiteiten gebeuren.

Nieuw dit seizoen is dat onderzoekers en studenten vertellen over hun milieu- en klimaatprojecten. En ze laten zien hoè ze dat onderzoeken. Bijvoorbeeld wat het effect is van waterdoorlatende bestrating of een wadi tijdens een hoosbui of hoe ze fietsend de luchtkwaliteit meten…

Steenbreek-actie
Aflevering 1 van GoudGroen gaat over een Steenbreek-actie in een kleine tuin in de Noorderplantsoenbuurt, waar het plaatsje van een schipperswoning verandert in een groene tuin. In aflevering 2 zie je het eindresultaat. In de Oranjebuurt ontmoeten de makers van het programma de ontwerper van de kunstige groene tegels van het project GrunnGras en spreken ze een bewoner van de straat waar deze tegels liggen. En in Paddepoel wordt momenteel het Warmtenet aangelegd, ook daar wordt met de betrokkenen gesproken.

Waarom meer groene tuinen/Operatie Steenbreek Groningen?
Groene tuinen leveren een positieve bijdrage aan de leefomgeving. De tuinen in Groningen beslaan meer dan de helft van het oppervlak van de stad. In betegelde tuinen kan tijdens hoosbuien het regenwater de grond niet intrekken en watert alles af op de putten. Met ondergelopen kelders en overstromingen op straat tot gevolg. Het wordt er in de zomer erg warm, omdat stenen de warmte lang vasthouden. Groene tuinen en daken zijn goed voor onze stadsnatuur en biodiversiteit. Ook voor onszelf: onderzoeken wijzen uit dat mensen die in een groene omgeving verblijven gelukkiger zijn dan tussen stenen.

Groningen Geeft Energie
Er zijn meerdere organisaties in de stad actief om de inwoners te helpen om energiebesparende maatregelen aan hun woning of bedrijf toe te passen. Tijdens deze serie spreken we bewoners, initiatiefnemers, organisaties en de gemeente. Items zijn onder andere een project met centraal verwarmen op waterstof, een project waarbij het geluid van diverse particuliere warmtepompen is gemeten, in Ten Boer de Energiecoöperatie èn energieneutrale Wereldhuiskamer die met natuurlijke en lokale materialen is gebouwd, initiatieven in Haren en in de Hortusbuurt waarbij bewoners andere bewoners stimuleren en helpen met energiebesparende tips en maatregelen en een item over elektrische laadpalen voor de auto.

De Eetbare Stad
In de stad zijn veel initiatieven waarbij men duurzaam met voedsel omgaat. Om zo weinig mogelijk te verspillen en zoveel mogelijk te gebruiken. Items zijn onder andere buurtmoestuinen, een zelfoogsttuin in Ten Boer en het Voedselbos in Glimmen.

Klimaat en onderzoek
Dit jaar spreken de makers met onderzoekers en studenten over de projecten over de lucht in de straten van de stad en tests met betrekking tot regenwater tijdens hevige of aanhoudende buien. In Lellens spreken ze met een boer en diens opvolger over de voor hen merkbare gevolgen van klimaatverandering.

De 10-delige tv-serie GoudGroen is vanaf maandag 13 mei iedere week te zien bij OOGTV, vanaf 17.30 uur en daarna ieder half uur en wordt op zaterdag herhaald. Dat kan ook via livestream op internet. In de zomermaanden wordt de serie herhaald en dan wordt aflevering 10 -een bezoek aan de tuinen en de eigenaren, drie maanden na de aanleg- aansluitend uitgezonden.

Informatie
Groningen Geeft Energie: https://www.facebook.com/Groningengeeftenergie/
Operatie Steenbreek Groningen: https://www.facebook.com/OperatieSteenbreekGroningen/
Eetbare Stad Groningen: https://eetbarestadgroningen.nl/ en https://www.facebook.com/EetbareStadGroningen/

Foto: oogtv

In heel Nederland bestaan allerlei mooie, groene initiatieven waarin verschillende partijen (bijvoorbeeld inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden) samen het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige, gezonde en fijne leefomgeving voor zowel mens, plant als dier. 

Wij zijn op zoek naar innovatieve voorbeelden die laten zien hoe groen en water op een praktische manier worden benut en die illustreren waar Stichting Steenbreek voor staat. 

Dit zijn initiatieven die betrekking hebben op onder meer de bevordering van de biodiversiteit, gezondheid, sociale cohesie en die een positieve bijdrage leveren aan klimaatadaptatie. Deze kunnen weer als inspiratie en voorbeeld dienen voor anderen. Bij Stichting Steenbreek aangesloten gemeenten, waterschappen, provincies en partners kunnen meedingen naar de Steenbreektrofee. De grootte van het project/initiatief is niet relevant voor deze prijs. Zowel initiatieven die spelen op het niveau van de straat of de wijk, als initiatieven op niveau van dorp en stad zijn welkom.

Aanmelden
Aanmelden kan tot uiterlijk 4 oktober aanstaande. Op 11 oktober komt de jury bij elkaar om de inzendingen te beoordelen en te nomineren. Drie uitverkoren voorbeelden worden op 25 oktober daadwerkelijk bezocht door de jury (datum onder voorbehoud). De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Nationale Groendag op 14 november in Wageningen.

Aanvullende informatie
– Randvoorwaarden
– Spelregels

Prijs
De winnaar van de Steenbreektrofee ontvangt naast deze wisseltrofee ook de nodige media-aandacht met onder andere een uitgebreid artikel in de Steenbreekspecial van Vakblad Groen en krijgt tevens een boom en vaste planten aangeboden.

Jury
De jury bestaat uit professionals die elk hun eigen specialisme en kennis hebben.
Voor meer informatie klik hier.

Inzending
Gaat u ervoor om met uw project / initiatief dit jaar de Steenbreektrofee 2019 te
winnen? Stuur uw inzending naar: Secretariaat Steenbreektrofee
Stichting Steenbreek • Paulus Borstraat 41 • 3812 TA Amersfoort.

Voor aanvullende informatie:
033 4794050
info@steenbreek.nl

Download de flyer over de Steenbreektrofee

Rotterdam heeft in 2030 een duurzame, groene en gezonde openbare ruimte die bijdraagt aan een prettig leefklimaat voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Met dat doel heeft het college de Visie Openbare Ruimte 2019-2029 vastgesteld.

In het najaar van 2019 kunnen Rotterdammers onder andere via het Stadspanel hun mening geven over de visie en de inrichting van de openbare ruimte. Dit meldt de gemeente op haar site.

Steeds meer druk op buitenruimte
De druk op de buitenruimte is hoog. In de komende 20 jaar groeit Rotterdam waarschijnlijk uit tot een stad van 700.000 inwoners; ruim 60.000 meer dan in 2018. Deze stijging leidt tot een grotere behoefte aan woningen (50.000 woningen tot 2040) en een grotere behoefte aan ruimte voor bedrijven, voorzieningen en het wegennet.

Meer bewoners, bezoekers en werknemers betekent ook een grotere behoefte aan groen. Daarom wil het college tot 2022 twintig hectare groen toevoegen aan de stad. Investeren in groene en levendige rivieroevers en zich inzetten voor het Deltaplan Water, onder andere door te investeren in extra waterbuffers. De Visie Openbare Ruimte is bedoeld als leidraad voor de keuzes die de stad de komende jaren moet maken in de openbare ruimte. De visie is de eerste stap richting de nieuwe omgevingsvisie en omgevingswet.

‘Onze stad kan alleen gezond groeien als we blijvend investeren in het aantrekkelijker, groener en gezonder maken van de openbare ruimte die veilig is voor iedereen.’

Bert Wijbenga, wethouder Buitenruimte

Geld
Voor het creëren en behouden van een duurzame en gezonde openbare ruimte is veel geld nodig, terwijl de afgelopen jaren de budgetten voor inrichting en beheer van de openbare ruimte zijn teruggelopen. Door waar mogelijk budgetten, programma’s en projecten slim te combineren en het aanboren van nieuwe financieringsbronnen, wil Rotterdam de openbare ruimte in de komende tien jaar een forse impuls geven. Eind 2019 moet er een uitvoeringsstrategie liggen waarin staat welke projecten in de openbare ruimte prioriteit krijgen en welke financiering daarbij kansrijk is.

Meer parken
Er moeten meer parken komen in gebieden met weinig groen, vertelt de visie. Ook belangrijk is het leggen van groene verbindingen, het groener maken van bedrijventerreinen en het vergroenen van daken en gevels. De openbare ruimte moet verder voor iedereen goed toegankelijk zijn, ook voor ouderen of mensen met een beperking. Daarnaast moet er in de binnenstad en in de woonwijken meer ruimte komen voor fietsers en voetgangers. Verder is het van groot belang dat er ruimte blijft voor experimenten als Happy Streets en Park(ing) Day, waarbij parkeerplaatsen tijdelijk veranderen in publieksvriendelijke parkjes.

In de visie komt ook de mening van de Rotterdammer terug. Er is onder andere gebruik gemaakt van input van uit de Omnibusenquête van de gemeente en van input afkomstig uit Het Gesprek met de Stad (2017). Groen en duurzaamheid staan in de top drie van thema’s waarin de stad volgens inwoners moet investeren. Bij het maken van de uitvoeringsstrategie, met daarin concrete keuzes voor de openbare ruimte, wil de gemeente na de zomer opnieuw input ophalen uit de stad.

Visie Openbare Ruimte 2019-2029 Rotterdam

De Markt in het centrum van het Brabantse Veghel was aan vernieuwing toe. Het verouderde plein dat ruim twintig jaar geleden was aangelegd, voldeed niet meer aan de wensen van dit moment.

Een van de problemen was dat het plein geen eenheid uitstraalde. Begin 2016 kreeg landschapsarchitect Martien van Osch van bureau OSLO (Ontwerp Stedelijke en Landschappelijke Omgeving) uit Berlicum de opdracht van de toenmalige gemeente Veghel om een nieuw ontwerp te maken. Eind vorig jaar is het plein opgeleverd.

‘De Markt wordt mooier en gezelliger met onder meer een fontein en meer bomen’

Landschapsarchitect Martien van Osch stond voor de opdracht om bij het gefragmenteerde plein meer samenhang te creëren. En dat doe je volgens hem met groen. Dat sloot ook aan bij de opdracht van de toenmalige gemeente Veghel (sinds 2017 maakt Veghel onderdeel uit van gemeente Meierijstad). De toenmalige wethouder Jan Goijaarts zei destijds in de Stadskrant Veghel: ‘De Markt wordt mooier en gezelliger met onder meer een fontein en meer bomen.’ Volgens de landschapsarchitect is dat een uitdagende opdracht omdat een centraal plein allereerst uit veel verharding dient te bestaan, omdat op zo’n centrale locatie allerlei activiteiten plaatsvinden, zoals de markt; tijdens het carnaval staat er een grote tent op het plein. ‘Je hebt dus veel ruimte nodig en het dient dus multifunctioneel te worden ingericht.’ En dan heb je de wensen van de ondernemers en bewoners aan de Markt nog niet erbij betrokken, want ook zij hebben allerlei wensen en voorstellingen van hoe het plein ingericht dient te worden.

Lees hier verder

Van de kinderboekenserie De Klimaatjes verschijnt medio juni het boek Blij met een bij waarin het thema biodiversiteit centraal staat. Vakblad Groen interviewde coauteur Andy Engel twee jaar geleden naar aanleiding van het verschijnen van het boek Wat is het warm. Inmiddels zijn we drie boeken verder. Tijd voor een update.

Andy Engel kwam enkele jaren geleden op het idee om kinderboeken te gaan maken omdat hij vanuit zijn dagelijks werk, als adviseur bij Advies- & ingenieursbureau RA infra en voorheen als rioolbeheerder bij de gemeente Bergeijk, de nadelige gevolgen van klimaatverandering ervaart, evenals de grote urgentie van het belang van een duurzame leefomgeving. Samen met Judith Koppens, Nynke Mare Talsma en Uitgeverij Clavis bedacht hij De Klimaatjes. Het team achter De Klimaatjes is van mening dat het van wezenlijk belang is om kinderen op jonge leeftijd bij deze veelal abstracte, brede onderwerpen te betrekken en kinderboeken lenen zich daar goed voor. Er zijn tot dusverre vier kinderboeken uitgegeven in De Klimaatjes-reeks: Natte voeten over wateroverlast, Wat is het warm over hittestress, Warme Truien over energieverbruik en Plasticsoep over plastic en zwerfafval. En nummer vijf besteedt via Blij met een bij aandacht aan biodiversiteit. Een actueel onderwerp dat volgens Engel naadloos aansluit bij de visie van De Klimaatjes omdat biodiversiteit een belangrijke pijler is van onze leefomgeving en een onderdeel is van duurzaamheid in het algemeen.

Samenwerken
Engel: ‘We brengen in onze boeken de complexe items terug naar de beleefwereld van kinderen en bieden aan het einde altijd een handelingsperspectief. De boeken kennen zeven hoofdrolspelers in de vorm van dieren die we een elk een eigen karakter hebben meegegeven en die tot de verbeelding spreken bij kinderen. Zo is er een uil (de wijsheid), een kikker (spring in het veld) en een muis (hippe slimmerik). Een aantal karakters leeft in het bos en de andere in de stad en net zoals in de “echte” grotemensenwereld moeten de dieren in het boek samen aan oplossingen werken voor een gezonde en fijne leefomgeving, ondanks hun verschillen. Op deze manier maken we dus een vertaalslag van dit soort onderwerpen naar het abstractieniveau van kinderen.’

In Blij met een bij wordt het belang van bijen onderstreept voor de bestuiving en dus voor de voedselproductie. De laatste pagina van elk Klimaatjesboek is een “zelf aan de slag”-stappenplan en deze keer treffen kinderen tips aan over hoe ze de biodiversiteit in de tuin kunnen verbeteren door het zaaien van bloemen en het maken van insectenhotels.

Meer informatie en lessuggesties voor in de klas van “De Klimaatjes” zijn te vinden op www.deklimaatjes.com.

Tekst: Roel van Dijk

Lang niet iedereen heeft een (voor)tuin. Door een smal strookje tegels voor je huis weg te halen, kun je toch een minituintje maken. Ziet er leuk uit én is goed voor het klimaat.

Dit meldt de gemeente Haarlem op haar site.

Alle kleine beetjes helpen, ook als het gaat om het klimaatbestendig(er) maken van Haarlem. Neem nou het fenomeen geveltuintjes. Als je een smalle strook tegels vervangt door groen, kan regenwater makkelijker wegstromen in de bodem. Ook zorgt het groen voor verkoeling tijdens een warme zomer. En tot slot is de begroeiing goed voor bijen en insecten. De oppervlakte van een enkel geveltuintje is misschien klein, maar bij elkaar leveren de minituintjes een mooie bijdrage aan een groener Haarlem.

‘Groen is belangrijk’
Irma Daalmeijer, een Mug in hart en nieren, was meteen enthousiast toen ze hoorde over de mogelijkheid om een geveltuintje te laten aanleggen. “Ik ben grootgebracht met natuur en groen. We hadden thuis alleen maar een balkon, maar dat stond wel vol met bloemen en planten. Ik heb nu zelf een huis met een achtertuin, dat vind ik heerlijk. Maar in onze versteende stad is elk beetje groen welkom, toch?”

Inspirerend
De overbuurvrouw van Irma zag het ook direct zitten: als ze allebei een geveltuintje zouden maken, konden ze van het uitzicht op elkaars tuintje genieten! Irma: “Spaarnelanden heeft ons geholpen bij de aanleg, maar je kunt het natuurlijk ook gewoon zelf doen.” Irma heeft haar geveltuintje nu ongeveer twee maanden. Het strookje moet nog wat meer ‘volgroeien’. “Stiekem droom ik van een straat als de Korte Houtstraat,” lacht ze. “Wat een feest om daar doorheen te lopen. In mijn straat is dat niet haalbaar, maar ik vind het wel heel inspirerend.”

Meteen effect
Heeft Irma nog tips voor andere Haarlemmers die ook wel een geveltuintje willen? “Kijk of je je buren mee kunt krijgen. Als je met elkaar optrekt, kun je het tuinieren samen aanpakken, en zie je ook meteen effect in je straat.” En wat als je buren nou niet meteen staan te springen, vanwege het verlies van ruimte? Irma: “Natuurlijk moet je de stoep nog wel kunnen gebruiken. Als je in een smalle straat woont, waar ook fietsen en bakfietsen op de stoep staan, is dat toch al een ding. Daarom mag een geveltuintje ook niet te breed zijn. Zo is het verlies van ruimte minimaal.” Irma hoopt dat steeds meer mensen enthousiast zullen worden als ze het resultaat om zich heen gaan zien. “Ik hoor nu al leuke opmerkingen van mensen die langslopen. Ouders die even met hun kind blijven staan om te kijken naar de insecten. Ook dáár doe je het voor!”

Spelregels geveltuintje
Om hinder en gevaarlijke situaties te voorkomen, zijn er een paar spelregels voor het aanleggen van een geveltuintje:
– Het geveltuintje moet direct aan de woning grenzen en mag maximaal 60 cm breed zijn.
– Er moet genoeg ruimte overblijven voor andere gebruikers van de stoep.
– Het tuintje moet een opstaand randje hebben om te voorkomen dat het trottoir verzakt.
– Als bewoner ben je zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het tuintje en zorg je ervoor dat andere bewoners geen overlast ondervinden.

Lees alle voorwaarden op www.haarlem.nl/geveltuintjes.

Nijmegen-West, ofwel Ulpia Noviomagus is de oudste en grootste Romeinse stad van Nederland. Er woonden in de tweede eeuw zo’n 5.000 à 7.000 mensen, Bataven en Romeinen. Op het Maasplein is deze geschiedenis nu op een unieke manier zichtbaar gemaakt, met groen dat de Romeinen naar Nijmegen brachten. De gemeente en bewoners hebben nagedacht over een groene invulling van het stenige plein. Met resultaat: het plein is nu een levende, groene getuige van de geschiedenis. Hiermee past het perfect bij de campagne Operatie Steenbreek van De Bastei: Stenen eruit, GROEN erin!

Op vrijdagavond 14 juni om 19 uur openen wethouder Bert Velthuis en ambassadeur van Operatie Steenbreek, Margot Ribberink het vernieuwde Maasplein.

Nijmegen-West ís geschiedenis
Net ten zuiden van de Waal liggen de resten van monumentale gebouwen zoals de openbare thermen. En rond de stad lagen uitgestrekte grafvelden. Wie in Nijmegen-West woont, lééft op geschiedenis. Naast de plek waar nu het Maasplein ligt, stonden 1900 jaar geleden twee Romeinse tempels. De omtrekken van de tempels zijn zichtbaar op de stoepen en straten door het gebruik van een andere kleur steen. Op het Maasplein zelf was de omtrek van een luxe huis te zien. Het steen en het asfalt is op het Maasplein vervangen door groen: een oppervlakte van 2100 m2 is getransformeerd in een groene oase. Omgerekend naar stoeptegels, praten we over maar liefst 23.000 tegels die zijn ingeruild voor groen. Een prachtige aanvulling op de campagne Operatie Steenbreek. De teller staat nu, voor dit jaar, al op ruim 73.000 tegels.

Romeinse planten
Op het groene Maasplein staan planten waarmee de Romeinen tweeduizend jaar geleden hun tuinen versierden zoals rozen, hazelaar en moerbei. Ook de kastanje is door de Romeinen naar Nederland gebracht. Het plein ademt dus de Romeinse historie, maar is ook een groene ontmoetingsplek en een plaats waar kinderen met elkaar kunnen spelen. Voor De Bastei, die de campagne Operatie Steenbreek Nijmegen voert, is dit een uniek voorbeeld van hoe groen en historie elkaar kunnen versterken.

Stenen eruit, groen erin!
Met het Maasplein is er weer een stenen plein in Nijmegen groener gemaakt. Een groene stad is belangrijk om hitte tegen te gaan en regenwater beter weg te laten lopen. Ook is een groene omgeving beter voor het welzijn van mensen én prettig voor vogels en vlinders. Op vrijdagavond 14 juni openen Wethouder Bert Velthuis en Margot Ribberink, ambassadeur van Operatie Steenbreek, het plein. Het campagneteam van Operatie Steenbreek deelt plantjes uit (op = op). De opening begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 20.00 uur.

Dag 1 Hedendaags groen in een historische context
Start in Huis van de Bruggeling

 • 12:00 uur    Lunch
 • 12:45  uur  Welkom door schepen (wethouder)
  • Uitleg over groenvisie / stedenbouw
  • Uitleg over ‘water resilient cities’ + klimaatadaptatie
  • Europese subsidies: werkwijze (drie medewerkers van stad Brugge zoeken permanent naar geschikte EU subsidies).

Excursie

 • 13:15 uur  Stationsplein en Koning Albertpark: Nieuwe toegang tot Brugge.
 • 14:00 uur  Dak Concertgebouw om op de stad van bovenaf te bekijken.
 • ’t Zand: het nieuwe plein van de 101 Linden. Uitleg over ontwerp (door West 8 Urban Design & Landscape Architecture) en over het proces om bomen te vervangen en de discussies die volgden met de horecaondernemers. Er stonden voorheen 100 bomen op het plein nu 101. Een statement van de stad Brugge.
 • 15:15 uur  Vesten: Inzoomen op: openleggen de rivier Reie (afkoppelingsbeleid, rioleringsbeleid). Voorbeelden van verhardingstypes in de historische context worden bekeken.
 • 16.00 uur   Klimaatadaptatie  / waterbeheer: beleid binnenstad. Brugge verhoogt haar veerkracht tegen de gevolgen van klimaatverandering door meer groen in de stad.
  • Hoe om te gaan met klimaatadaptatie in een historische oude binnenstad?
  • Moderne architectuur kan in Brugge  (onderweg voorbeeld bekijken)
 • 17:00 uur Boottocht: zeer mooi beeld vanuit ander perspectief (met inhoudelijke toelichting van stad Brugge)
 • 17:30 uur Afsluiting van programma
 • Diner

Dag 2 Effecten pesticidenvrij beheer op ecologie
Start in Huis van de Bruggeling

 • 9:00 uur Starten met een centrale toelichting over het programma van de dag en daarna op de fiets naar buiten.

Excursie

 • 9:30 uur Centrale begraafplaats. Oudste kerkhof van Brugge. Vanaf 1798 wordt dit kerkhof niet gebruikt vanwege hygiëne. Fantastisch groot begraafplaats met oude bomen, zoals majestueuze beuken, oude structuren met lanen en grafvelden. Twintig jaar geleden is men overgestapt op pesticidenvrij beheer. Begraafplaats kent op de hoofdpaden na geen tegels en asfalt. Bijzondere beplanting tussen de zerken, ((korst)mossencultuur, vaste planten, stinzenplanten).
 • 11.00 uur Twintig jaar geleden stapte Brugge over op pesticiden vrij beheer. Vanaf die tijd heeft Brugge een indrukwekkend wagenpark ontworpen en uitgebouwd dat specifiek is afgestemd op de beheersconsequenties. Demonstratie van 20 typen machines.
 • 12:00  uur  Lunch in Hoeve Hangerijn (in deelgemeente Assebroek): gerestaureerd, ligt aan de rand van Brugge en is een groot binnenstedelijk natuurgebied met dagbesteding.
 • 12:30  uur  Info volgt
 • 15.30 uur Afsluiten

Stichting Steenbreek en Vakblad Groen organiseren in september een tweedaagse studiereis naar de groene parel Brugge. Brugge is een voorbeeldstad op het gebied van groenbeleid voor Vlaamse, maar zeker ook voor Nederlandse gemeenten.

Brugge is een zeer bekende stad vanwege de historische binnenstad met een indrukwekkend bomenbestand. In tegenstelling tot veel andere gemeenten in Nederland en Vlaanderen kiest Brugge ervoor om de kennis en ervaring in huis te houden. Zo kent de gemeente een eigen groendienst en heeft zij diverse landschapsarchitecten in dienst om de kwaliteit van de publieke ruimte op een zo hoog mogelijk niveau te behouden.

Actuele items

Brugge werkt aan de actuele thema’s als klimaatadaptatie. Om goed bestand te zijn tegen de klimaatverandering zet Brugge in op meer groen in de stad. Zo heeft de stad tal van wadi’s om overtollig regenwater op te vangen. Ook de biodiversiteit is een belangrijk aandachtspunt.

Brugge was pionier in Vlaanderen toen eind jaren negentig overgestapt werd naar pesticidenvrij beheer van de openbare ruimte. Dat uit zich onder meer in doordachte beplantingsplannen, waar plantlagen elkaar opvolgen. De centrale begraafplaats is daar een voorbeeld van met een ongekende diversiteit aan planten.

De parken in en om de stad bieden een grote variëteit aan monumentale bomen in combinatie met bloeiende kruidenlagen en heesters. Waar eenjarigen het beeld domineren, is Brugge nu bezig met een transitie naar combinaties met vaste planten. Vaste planten zijn meer onderhoudsvriendelijk en leveren een grotere bijdrage aan de biodiversiteit.

De speerpunten tijdens deze excursie zijn de manier waarop groen de leef- en werkomgeving versterkt én wat de effecten daarvan zijn op klimaatadaptatie en biodiversiteit. Maar we kijken ook naar de conflicten die daardoor ontstaan in de historische binnenstad.

Praktische informatie

Datum: 17 en 18 september

Dag 1:

 • Aankomst met bus vanuit Nederland 12.00 uur.
 • Lunch tot 13.00 uur en daarna start programma.
 • Programma duurt tot 17.00 / 17.30 uur.

Dag 2:

 • Start programma 9.00 uur.
 • Lunch rond 13.00 uur, daarna programma tot 15.30 uur.
 • Om 15.30 uur met de bus of met eigen vervoer richting Nederland.

Programma

Naar het programma

Kosten

U kunt kiezen uit drie aanmeldingsmogelijkheden:

 1. Voor 650.- euro bieden wij u het vervoer (Nederland – Brugge), programma, sprekers, verblijfsruimten, 2x lunch en 1x diner.
 2. Voor 550.- euro bieden wij u het bovenstaande pakket zonder vervoer. U reist op eigen gelegenheid.
 3. Steenbreekdeelnemers en lezers van Vakblad Groen en Stedelijk Interieur krijgen 50,- euro korting.

Interesse / Aanmelden?

Gaat u mee? Meld u dan hier aan.
033 4794050
info@steenbreek.nl

Met een bierfiets ging de jury op 6 juni door Velp-zuid langs de vijf tuinen om alle ontworpen Steenbreektuinen te beoordelen. Jelle van Haren de ontwerper en uitvoerder van de voortuin Graaf Hendrikstraat 19 trok aan het langste eind. Wethouder Doris Klomberg, tevens jurylid, van de gemeente Rheden overhandigde Jelle de prijs en de felicitaties.

In september 2018 werden vijf hoveniersstudenten van de groene mbo-opleiding Aeres MBO Velp gekoppeld aan bewoners met veel steen in hun tuin. Zij maakten een ontwerp in overleg met de bewoner. Op 6 juni was de prijsuitreiking. Het ging om een tiende van punten bij de tuin van Jelle en Roel. Roel Klein Hesselink had drie voortuinen (Johan de Wittstraat 8, 10 en 12) kundig aan elkaar verbonden en op zo’n manier dat de bewoners goed kunnen overleggen over het onderhoud.  Jelle had mooie beplanting, een natuurlijke pergola en bijna geen steen meer in de tuin liggen. Vooral dat laatste gaf de doorslag.

“Ik buurt mee” – keet van Gemeente Rheden
Bewoners van de gehele gemeente Rheden kunnen een aanvraag indienen om aan het project mee te doen. Bewoners dienen zelf de stenen uit hun tuin te halen en de gemeente voert ze af. In ruil daarvoor krijgen zij gratis planten en goede grond om hun tuin te vergroenen. In april en mei stond de keet in de wijk en konden de bewoners heel veel informatie krijgen bijvoorbeeld over de keuzes die men kan maken wat betreft plantensoorten, ideeën om een tuin of oprit aan te pakken. Het gebruik van infiltratiebuizen en het creëren van een groen dak. Er waren folders, flyers, zakjes met zaden beschikbaar en een medewerker informeerde de belangstellenden over alle opties.

Operatie Steenbreek
Het project in Velp komt voort uit de wijkschouw in 2017.  Daarbij hebben buurtbewoners allerlei ruimtelijke verbeterpunten verzameld. Verwilderde en versteende tuinen werden daarbij veel genoemd. Gemeente Rheden heeft als doel gesteld dat de wijk Velp-Zuid groener, meer klimaatbestendig wordt en dat het algemeen beeld van de wijk aantrekkelijker gaat ogen. Naar alle waarschijnlijkheid gaat er volgend jaar weer een ontwerpwedstrijd gehouden worden maar dan in een andere wijk van de gemeente Rheden.