Op 2 november vindt in Groningen bij woningcorporatie Nijestee, de grootste corporatie van de stad, de inspiratiedag van Operatie Steenbreek plaats. Deze dag is onder andere bedoeld voor de aangesloten gemeenten en partners en heeft als doel om kennis en ervaringen met elkaar te delen rondom de ontstening van de particuliere tuinen. 

Woningbouwcorporaties spelen bij de ontstening en vergroening van de particuliere tuinen een belangrijke rol omdat ze naast de woningen een groot niet bebouwd grondoppervlakte in de stad bezitten. De impact die een woningcorporatie kan hebben op de biodiversiteit alsmede het klimaatadaptief maken van een gemeente is dan ook groot. De centrale vraag tijdens dit onderdeel van het programma is: Hoe ziet Nijenstee zijn rol in transitie naar een gezonde groene stad?

Aanmelden is niet meer mogelijk 

Het programma, onder voorbehoud, van de dag ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:

09.45 uur Inloop
10.30 uur Welkom door wethouder Joost van Keulen van de gemeente Groningen
10.45 uur Stand van zaken door voorzitter Wout Veldstra
11.00 uur Als woningcorporatie beheert en onderhoudt Nijestee niet alleen woningen, maar ook het groen rondom woningen. Dit doen zij regelmatig in samenspraak met hun huurders. Tijdens de presentatie van Jonathan Euverman, wijkcoördinator, geeft hij een beeld van de verschillende projecten die Nijestee heeft uitgevoerd om de biodiversiteit rondom onze woningen te verbeteren en de leefomgeving van huurders te vergroenen en te ontstenen.
11.30 uur Bioloog en hoogleraar Menno Schilthuizen laat zien hoe verstedelijking de evolutie van de natuur en dieren stuurt. In de toekomst leeft immers driekwart van de mensheid in de stad en gaat verstedelijkte omgeving steeds meer ruimte innemen. Een groot deel van de rest van het aardoppervlak is nodig voor landbouw, dus waar gaat de natuur dan naartoe? Naar de stad, toont Schilthuizen aan in Darwin in de stad  (bron: Atlas contact)
12.30 uur Pauze
13.30 uur Meten is weten, dat geldt in het geval van klimaatadaptatie ook. Joost Verhagen van Cobra Adviseurs brengt relevante zaken als de mate van verharding, temperatuur, vochtstress of groenheid bijna live in beeld. Een praktische toepassing is bijvoorbeeld de detectie van versteende achtertuinen in combinatie met temperatuurverschillen en droogte. Deze analyse vormt een gezamenlijke agenda voor gemeenten, bewoners en ondernemers om extreme hitteplekken en droogte in de gemeente aan te pakken. Samen met hun sensorprogramma die bodemvocht, broeikasgassen of bijvoorbeeld vleermuisbewegingen vastleggen kunnen zij op alle niveaus data verzamelen en omzetten naar concrete, meetbare informatie. Aan de hand van de ervaringen in Groningen wordt dit toegelicht.
14.00 uur Gemeenten delen ervaringen rondom hun acties die zij in de afgelopen periode hebben uitgevoerd.
15.30 uur Borrel en afsluiten

Praktische informatie
Datum: 2 november
Locatie: Corporatie Nijestee
Dagvoorzitter: Joop Spijker van Wageningen Environmental Research
Maximaal aantal deelnemers: 70