Voorwaarden

Bijdrage

Als deelnemende gemeente kun je gebruik maken van dit uitgebreide activiteitenpakket om burgers en ondernemers bewust te maken van het belang van een groene tuin. Om aan te sluiten bij Operatie Steenbreek vragen wij aan gemeenten een financiële bijdrage.
- Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners betalen een bijdrage van € 5.000 per jaar.
- Gemeenten met minder dan 100.000 inwoners betalen een bijdrage van € 2.500 per jaar.
Door aan te sluiten bij Operatie Steenbreek lever je als gemeente een belangrijke bijdrage aan het behalen van onderstaande doelstellingen.

Doelstellingen

- Het bevorderen van het besef van de maatschappelijke problemen die gepaard gaan met de verstening van particuliere tuinen en bedrijfstuinen.
- Toegankelijk maken van kennis en informatie over het belang van groene particuliere tuinen en bedrijfstuinen.
- Het bevorderen van onderzoek ten behoeve van de doelstelling.
- Het aankweken van belangstelling en gevoelswaarde voor het groen in de particuliere en bedrijfsomgeving. - Lees hier meer.

Bovenstaande doelen worden bereikt door:

- Lokale groepen uit aangesloten steden van informatie te voorzien en onderzoeksresultaten en opgedane kennis te bundelen en beschikbaar te stellen;
- Activiteiten, middelen, communicatie en publiciteit in te zetten ter ondersteuning van de aangesloten groepen en steden;
- Op landelijk niveau bijeenkomsten te organiseren, waarbij de aangesloten groepen en geïnteresseerden met elkaar kennis en ervaringen kunnen uitwisselen;
- Stimuleren, oprichten en ondersteunen van lokale netwerken ter verwezenlijking van de doelstelling.