Voorwaarden

Bijdrage

De voorwaarde om te kunnen aansluiten bij Operatie Steenbreek als gemeente is een bijdrage van 2500 of 5000 euro per jaar.
- Gemeentes met meer dan 100.000 inwoners betalen een bijdrage van 5000 euro per jaar.
- Gemeentes met minder dan 100.000 inwoners betalen 2500 euro per jaar.
Wat u daar voor terug krijgt als gemeente is een uitgebreid activiteiten pakket die u hier kunt doornemen. Door aan te sluiten bij Operatie Steenbreek, helpt u mee aan het behalen van de onderstaande doelstellingen.

Doelstellingen

- Het bevorderen van het besef van de maatschappelijke problemen die gepaard gaan met de verstening van particuliere tuinen en bedrijfstuinen
- Toegankelijk maken van kennis en informatie over het belang van groene particuliere tuinen en bedrijfstuinen
- Het bevorderen van onderzoek ten behoeve van de doelstelling
- Het aankweken van belangstelling en gevoelswaarde voor het groen in de particuliere en bedrijfsomgeving. - Lees hier meer.

Bovenstaande doelen worden bereikt door:

- Lokale groepen uit aangesloten steden van informatie te voorzien en onderzoeksresultaten en opgedane kennis te bundelen en beschikbaar te stellen
- Activiteiten, middelen, communicatie en publiciteit in te zetten ter ondersteuning van de aangesloten groepen en steden
- Op landelijk niveau bijeenkomsten te organiseren, waarbij de aangesloten groepen en geïnteresseerden met elkaar kennis en ervaringen kunnen uitwisselen
- Stimuleren, oprichten en ondersteunen van lokale netwerken ter verwezenlijking van de doelstelling.