Rijswijk

Rijswijk doet mee aan Operatie Steenbreek

  • Steenbreektuinen50%
  • Vrijwilligers70%
  • Verwijderde tegels (m2)40%

Aanbod

Groenloket

Steeds vaker zijn inwoners van Rijswijk actief bij de inrichting en het beheer van het groen in hun buurt. Zo wordt de kwaliteit van de groene plekken in de stad vergroot. Wilt u ook meedoen? Sluit u aan bij een van de bewonersinitiatieven of kom met een eigen groeninitiatief. Lees meer informatie over het groenloket op de website van gemeente Rijswijk.

Stimuleringsregeling Klimaatmaatregelen

Wateroverlast door hoosbuien is een groeiend probleem in het stedelijk gebied, ook in Rijswijk. Het is een van de gevolgen van de klimaatveranderingen. Samen kunnen we er voor zorgen ook uw wijk klimaatbestendiger wordt. Meer groen en minder tegels, groene of waterbergende daken en regenwateropvang maken uw omgeving een betere 'spons' voor een plotseling teveel aan water. Wilt u daar met uw tuin, terrein, dak of straat aan bijdragen, dan betaalt uw waterschap mee. Lees hoe u een bijdrage hiervoor kunt aanvragen op de website van Hoogheemraadschap van Delfland.

Tuinambassadeurs

Tuinambassadeurs weten hoe je meer natuur in de tuin krijgt en hoe je je tuin aantrekkelijk maakt voor vogels, vlinders en andere dieren. Een tuinambassadeur geeft informatie over het natuurrijk en diervriendelijker inrichten van de tuin en kan vragen hierover beantwoorden. Interesse? Lees meer informatie over tuinambassadeurs op de website van het KNNV.

Cursus tuinreservaten

Tijdens de cursus Tuinreservaten leren deelnemers over natuurvriendelijk tuinonderhoud, welke planten bepaalde dieren aantrekken, wat de juiste plek is om planten te laten groeien en nog veel meer. Meer informatie over tuinreservaten.

Website

Gemeenten die participeren in Operatie Steenbreek krijgen ieder een eigen webpagina die opereert onder de landelijke site van www.operatiesteenbreek.nl. Deelnemende gemeenten kunnen deze webpagina zelf beheren.