De werkgroep van Operatie Steenbreek bestaat uit de onderstaande personen:
carijnCarijn Beumer Ik ben onderzoeker en universitair docent bij ICIS, Maastricht University. In 2014 promoveerde ik op mijn onderzoek over de bijdrage van tuinen aan natuur en een duurzame, leefbare stad. Voor Operatie Steenbreek coördineer ik onderzoeksactiviteiten en ben ik geïnteresseerd in de manier waarop alle betrokken Gemeentes op hun eigen manier of geïnspireerd door elkaar vorm geven aan de ontstening van de particuliere tuinen in Nederland.
berendBerend van Wijk Mijn professionele achtergrond is een combinatie van (tropische) veehouderij, natuur- en wildbeheer in binnen- en buitenland. Daarmee heb ik een brede visie op het gebruik van het landschap kunnen ontwikkelen. Momenteel werk ik meer dan 20 jaar voor Hogeschool VHL bij de opleiding Diermanagement, waar ik coördinator ben van de specialisatie Wildlife management. Wildlife is meer dan alleen leeuwen en zebra’s. Wildlife wil zeggen: alle niet-gedomesticeerde planten en dieren, groot en klein, en de ecologische processen die zich daaromheen afspelen. Dus binnen de opleiding besteden we ook aandacht aan insecten, schimmels en allerlei andere zaken. Goed Wildlife management is van groot belang voor een goede leefomgeving van mensen. Daarom wordt het belang van Wildlife management voor een gezonde leefomgeving op zowel het platteland als in de stad meer en meer gezien. Het opleiden van jonge professionals van de toekomst waarbij zij meewerken aan een Project als Operatie Steenbreek, kan een goede bijdrage leveren aan het realiseren van die gezonde leefomgeving van de toekomst.

Joop Spjoopijker
Ik ben werkzaam bij Wageningen Environmental Research (Alterra) als DLO Onderzoeker. En in mijn vrije tijd ben ik een liefhebber van het hooggebergte. Prachtig om in een spectaculaire omgeving tochten te mogen maken. Wat echter altijd ook fantastische ervaring is, om na een paar dagen tussen sneeuw, rots en ijs terug te keren in de groene oase van het dal. Als je het een paar dagen gemist hebt, merk je werkelijk hoe waardevol een groen omgeving is. Juist in stad en dorp waar mensen dagelijks leven is groen een belangrijke levensvoorwaarde. Door het steeds meer dicht bouwen van de stad zijn tuinen hiervoor belangrijker geworden. Maar ook deze worden  steeds meer dicht gepleisterd. Ik doe mee aan Operatie Steenbreek, omdat ik graag een bijdrage wil leveren aan een leefbare stad.

woutWout Veldstra (voorzitter) In de afgelopen twintig jaar was ik stadsecoloog in de gemeente Groningen. In die periode heb ik twee belangrijke ontwikkelingen gezien in de natuur. Op het platteland is de ecologische diversiteit in het gedrang gekomen door de steeds verdere intensivering van de landbouw. Naast de ‘echte’ natuurgebieden is het stedelijk gebied daardoor steeds meer een uitwijkplaats voor de natuur geworden. Tegelijkertijd neemt de intensiteit van het ruimtegebruik in de stad nog steeds toe. Met een consequent op natuurkwaliteit gebaseerd ecologisch beleid kunnen juist in de stad rijke ecosystemen ontstaan. Dan moet wel iedereen zich bewust zijn van die rol van de stedelijke ruimte en ook mee willen helpen om dat verder uit te bouwen. De overheid doet het in de openbare ruimte steeds beter, maar de particuliere groene ruimte is wat dit betreft nog een achtergebleven gebied.
roelRoel van Dijk (secretaris) Ik ben werkzaam bij Entente Florale Nederland waar ik al ruim zes jaar bezig ben met het thema groen in de stad via het platform Vitale Groene Stad. Een prachtig thema dat gericht is op de vergroening van de publieke ruimte. Voor Operatie Steenbreek houd ik me dus nu ook bezig met de private ruimte. In deze ruimte ligt een grote opdracht omdat daar geen beleid op wordt gevoerd. Ik ben dan ook enthousiast dat de operatie veel enthousiasme oproept bij gemeenten en andere partijen.
karin Karin Ree Mijn werkplek is de Bèta wetenschapswinkel van de Rijksuniversiteit Groningen. Dat is de plek waar vragen uit de maatschappij binnenkomen op het gebied van natuurwetenschappen. Ik zoek en begeleid bevlogen studenten om daar onderzoek aan te doen met maatschappelijke meerwaarde. Een van die vragen was de bakermat van Operatie Steenbreek. Ik vind het prachtig om te zien hoe die vraag uitgroeit tot een beweging. Van huis uit ben ik milieuchemicus en dus speciaal geïnteresseerd in het verband tussen verstening en luchtkwaliteit en stedelijk klimaat. Mijn studenten kunnen echter het hele spectrum van natuurwetenschappen aan. Steenbreek blijft ons inspireren!
jan habets Jan Habets Na jarenlang in de tuinbouwsector als directeur voor Plant Publicity Holland gewerkt te hebben, houd ik mij nu via Entente Florale Nederland bezig met de Vitale Groene Stad. Eind jaren negentig hebben we de Groene Stad gelanceerd, omdat we toen zagen dat groen zoveel meer te bieden had dan enkel de esthetische waarde. Agenderen stond toen centraal. In 2011 hebben we de thematiek gewijzigd in Vitale Groene Stad, omdat naast agenderen ook realiseren een belangrijk onderdeel  van ons programma uitmaakt. De activiteiten van Operatie Steenbreek sluiten daar uitstekend op aan. Mede omdat we ernaar streven van om alle partijen te betrekken bij de inrichting van de groene, leefbare ruimte.
carlo Carlo Ensing Na jaren werkzaam te zijn geweest als assistent-accountant in financieel-administratieve functies (oa bij accountantskantoren) heb ik sinds kort mijn eigen administratiekantoor gestart in de stad Groningen. De natuur en cultuur van Stad (Groningen) en Ommelanden hebben altijd mijn brede belangstelling gehad. In dit kader ben ik ook al jaren bestuurslid van de plaatselijke IVN (penningmeester en ex-voorzitter). Ook zit ik sinds kort in de Landelijke Raad van het IVN als afgevaardigde van de provincie Groningen. Als administrateur wil ik mij ook graag richten op de doelgroep van bedrijven die zich bewegen op natuur- en cultuurgebied. Ik neem hen de administratieve last uit handen zodat zij zich volledig kunnen richten op hun primaire bezigheden. Operatie Steenbreek is op die manier wel een ideale opdrachtgever voor mij.

geert

Geert van Poelgeest (Penningmeester)
Ben penningmeester in het bestuur van de stichting Operatie Steenbreek (SOS). In Den Haag was ik de projectleider van de Operatie Steenbreek in mijn functie als projectcoördinator Natuur en Water bij Duurzaam Den Haag

Koen Koen Baart Sinds 4 maanden ben ik werkzaam als projectleider bij het IVN. Daar gaat een korte geschiedenis aan vooraf. Als klein kind groeide ik op in de tropen van Tanzania. De natuur was daar iets vanzelfsprekends. Het fascineerde mij en aangezien speelgoed schaars was, maakte ik van de natuur mijn eigen speelgoed. Eenmaal terug in Nederland duurde 2 maanden voordat ik mijn schoenen vrijwillig aantrok. Deze verstopte ik in de bosjes, voor zover die aanwezig waren in het verstedelijkte Utrecht waar ik opgroeide. Ik ben dan ook blij dat ik mijn verdere jeugd in Twente ben grootgebracht. Hier riep ik tot mijn 12de dat ik boswachter wilde worden. Het liep net wat anders. Ik belande via een studie social management in het moderne opbouwwerk. Hier merkte ik dat groen een zeer geschikt middel is meer samenhang en geluk aan een gemeenschap toe te voegen. Ik hoop dat we met Operatie Steenbreek meer kleine groene plekjes kunnen realiseren, omdat dit bijdraagt aan veel moois en goeds. Dat al die kleine groene plekjes in je eigen tuin, dakterras of balkon mogen inspireren de natuur meer te beleven en er bovenal duurzaam mee om te gaan.
Ad Maarsse namens Groei & Bloei / Nationale Tuinweek
Marijke van Woerkom namens KNNV