De stichting Operatie Steenbreek wordt gecoördineerd door een werkgroep. De werkgroep bestaat uit de onderstaande personen:

carijnCarijn Beumer
Ik ben onderzoeker en universitair docent bij ICIS, Maastricht University. In 2014 promoveerde ik op mijn onderzoek over de bijdrage van tuinen aan natuur en een duurzame, leefbare stad. Voor Operatie Steenbreek coördineer ik onderzoeksactiviteiten en ben ik geïnteresseerd in de manier waarop alle betrokken gemeenten op hun eigen manier of geïnspireerd door elkaar vorm geven aan de ontstening van de particuliere tuinen in Nederland.

berendBerend van Wijk
Mijn professionele achtergrond is een combinatie van (tropische) veehouderij, natuur- en wildbeheer in binnen- en buitenland. Daarmee heb ik een brede visie op het gebruik van het landschap kunnen ontwikkelen. Momenteel werk ik meer dan 20 jaar voor Hogeschool VHL bij de opleiding Diermanagement, waar ik coördinator ben van de specialisatie Wildlife management. Wildlife is meer dan alleen leeuwen en zebra’s. Wildlife wil zeggen: alle niet-gedomesticeerde planten en dieren, groot en klein en de ecologische processen die zich daaromheen afspelen. Binnen de opleiding besteden we ook aandacht aan insecten, schimmels en allerlei andere zaken. Goed Wildlife management is van groot belang voor een goede leefomgeving van mensen. Daarom wordt het belang van Wildlife management voor een gezonde leefomgeving op zowel het platteland als in de stad meer en meer gezien. Het opleiden van jonge professionals van de toekomst waarbij zij meewerken aan een project als Operatie Steenbreek, kan een goede bijdrage leveren aan het realiseren van die gezonde leefomgeving van de toekomst.

Joop Spjoopijker
Ik ben werkzaam bij Wageningen Environmental Research (Alterra) als DLO Onderzoeker. En in mijn vrije tijd ben ik een liefhebber van het hooggebergte. Prachtig om in een spectaculaire omgeving tochten te mogen maken. Wat echter altijd ook een fantastische ervaring is, om na een paar dagen tussen sneeuw, rots en ijs terug te keren in de groene oase van het dal. Als je het een paar dagen gemist hebt, merk je werkelijk hoe waardevol een groene omgeving is. Juist in stad en dorp waar mensen dagelijks leven, is groen een belangrijke levensvoorwaarde. Door het steeds meer dicht bouwen van de stad zijn tuinen belangrijker geworden. Maar ook deze worden steeds meer dicht gepleisterd. Ik doe mee aan Operatie Steenbreek, omdat ik graag een bijdrage wil leveren aan een leefbare stad.

woutWout Veldstra (voorzitter)
In de afgelopen twintig jaar was ik stadsecoloog in de gemeente Groningen. In die periode heb ik twee belangrijke ontwikkelingen gezien in de natuur. Op het platteland is de ecologische diversiteit in het gedrang gekomen door de steeds verdere intensivering van de landbouw. Naast de ‘echte’ natuurgebieden is het stedelijk gebied daardoor steeds meer een uitwijkplaats voor de natuur geworden. Tegelijkertijd neemt de intensiteit van het ruimtegebruik in de stad nog steeds toe. Met een consequent op natuurkwaliteit gebaseerd ecologisch beleid kunnen juist in de stad rijke ecosystemen ontstaan. Dan moet wel iedereen zich bewust zijn van die rol van de stedelijke ruimte en ook mee willen helpen om dat verder uit te bouwen. De overheid doet het in de openbare ruimte steeds beter, maar de particuliere groene ruimte is wat dit betreft nog een achtergebleven gebied.

roelRoel van Dijk (secretaris)
Ik ben werkzaam bij Entente Florale Nederland waar ik al ruim zes jaar bezig ben met het thema groen in de stad via het platform Vitale Groene Stad. Een prachtig thema dat gericht is op de vergroening van de publieke ruimte. Voor Operatie Steenbreek houd ik me dus nu ook bezig met de private ruimte. In deze ruimte ligt een grote opdracht omdat daar geen beleid op wordt gevoerd. Ik ben dan ook enthousiast dat de operatie veel enthousiasme oproept bij gemeenten en andere partijen.

karin

Karin Ree
Mijn werkplek is de Bèta wetenschapswinkel van de Rijksuniversiteit Groningen. Dat is de plek waar vragen uit de maatschappij binnenkomen op het gebied van natuurwetenschappen. Ik zoek en begeleid bevlogen studenten om daar onderzoek aan te doen met maatschappelijke meerwaarde. Een van die vragen was de bakermat van Operatie Steenbreek. Ik vind het prachtig om te zien hoe die vraag uitgroeit tot een beweging. Van huis uit ben ik milieuchemicus en dus speciaal geïnteresseerd in het verband tussen verstening en luchtkwaliteit en stedelijk klimaat. Mijn studenten kunnen echter het hele spectrum van natuurwetenschappen aan. Steenbreek blijft ons inspireren!

jan habets

Jan Habets
Na jarenlang in de tuinbouwsector als directeur voor Plant Publicity Holland gewerkt te hebben, houd ik mij nu via Entente Florale Nederland bezig met de Vitale Groene Stad. Eind jaren negentig hebben we de Groene Stad gelanceerd omdat we toen zagen dat groen zoveel meer te bieden had dan enkel de esthetische waarde. Agenderen stond toen centraal. In 2011 hebben we de thematiek gewijzigd in Vitale Groene Stad omdat naast agenderen ook realiseren een belangrijk onderdeel van ons programma uitmaakt. De activiteiten van Operatie Steenbreek sluiten daar uitstekend op aan. Mede omdat we ernaar streven van om alle partijen te betrekken bij de inrichting van de groene, leefbare ruimte.

carlo

Carlo Ensing
Na jaren werkzaam te zijn geweest als assistent-accountant in financieel-administratieve functies (o.a. bij accountantskantoren) ben ik sinds kort mijn eigen administratiekantoor gestart in de stad Groningen. De natuur en cultuur van Stad (Groningen) en Ommelanden hebben altijd mijn brede belangstelling gehad. In dit kader ben ik ook al jaren bestuurslid van de plaatselijke IVN (penningmeester en ex-voorzitter). Ook zit ik sinds kort in de Landelijke Raad van IVN als afgevaardigde van de provincie Groningen. Als administrateur wil ik mij graag richten op de doelgroep van bedrijven die zich bewegen op natuur- en cultuurgebied. Ik neem de administratieve last uit handen zodat zij zich volledig kunnen richten op hun primaire bezigheden. Operatie Steenbreek is op die manier wel een ideale opdrachtgever voor mij.

geert

Geert van Poelgeest (Penningmeester)
Ik ben penningmeester in het bestuur van stichting Operatie Steenbreek. In Den Haag was ik projectleider van Operatie Steenbreek vanuit mijn functie als projectcoördinator Natuur en Water bij Duurzaam Den Haag.

geert

Linda IJmker
Ik ben werkzaam als projectleider bij IVN sinds 2010. Binnen IVN maak ik onderdeel uit van het team Natuur in de Buurt. IVN helpt buurten te vergroenen: in de openbare ruimte via bijvoorbeeld Tiny Forest en groene schoolpleinen, in je eigen tuin via de cursus tuinreservaten, de moestuintjescampagne en Operatie Steenbreek natuurlijk! In Operatie Steenbreek komen twee interesses van mij samen: vergroenen én in actie komen tegen klimaatverandering. Privé ben ik hard op weg naar een energieneutraal huis en ik ontdek steeds meer dieren in mijn groene tuin.
Alle tuinen groen! Niet alleen grote tuinen, maar juist ook in kleine tuintjes, geveltuintjes, op balkons en daken. Ook kleine stukje groen dragen bij. Dat is gezond voor onszelf, maakt de buurt fijner om in te wonen en allerlei dieren en planten vinden daar hun plek. Vanuit de werkgroep help ik IVN en KNNV afdelingen om aan de slag te gaan met Operatie Steenbreek. Inspiratie nodig? Samen met KNNV organiseren we jaarlijks een inspiratiebijeenkomst voor leden en we hebben een toolkit met stappenplan en materialen voor lokale vrijwilligers. 

Frank Naber
Ik ben algemeen voorzitter van het landelijk bestuur van KMTP/Groei & Bloei. Wij onderschrijven als KMTP/Groei & Bloei in brede zin het gedachtegoed van Operatie Steenbreek. Hoewel wij dat onafgebroken doen geven we er eenmaal per jaar bij onze Nationale Tuinweek uitgebreid aandacht aan met onze landelijke actie ‘Tegel eruit, plant erin’. Bij alle Intratuin vestigingen kan dan op één zaterdag in het jaar bij een Groei & Bloei’er een tegel worden ingeleverd met als tegenprestatie twee gratis plantjes. Op deze wijze brengen wij op dit moment Steenbreek in de praktijk, maar wij denken ook na over verbreding naar buiten de Nationale Tuinweek.

Marijke van Woerkom namens KNNV