Operatie Steenbreek werkt verspreid over Nederland samen met een aantal consulenten. Zij zijn de vraagbaak en ondersteuner van gemeenten bij de opstart van de verschillende activiteiten.

Jori Hoving (jori@operatiesteenbreek.nl)
Mijn passie ligt in het stimuleren van groen in en om de stad. Als vergroener zoek ik naar onverwachte samenwerkingen, groene inspiratie. Wat kun je met groen doen in de stad, in particuliere tuinen? In mijn rol als consulente voor Operatie Steenbreek ben ik vraagbaak voor gemeenten en bewoners, verbinder en pragmatisch adviseur. Er zijn zoveel praktische oplossingen en acties mogelijk en door samen te werken kun je zoveel meer bereiken. Veel draait in mijn ogen dan ook om het verbinden van de juiste partijen. Bewoners, ondernemers of overheden willen vaak wel, maar weten lang niet altijd de goede kanalen te vinden of kennis toe te passen in de praktijk. Er valt nog heel veel te doen om de trend om te draaien naar groene particuliere tuinen, daken en balkons, ook samen met ondernemers in het groen. Ik ga graag deze uitdaging aan om samen de steden en dorpen in Nederland weer een stukje groener te maken.

Barbara Tetteroo (barbara@operatiesteenbreek.nl)
Ik heb een warm hart voor alles wat groeit, bloeit, leeft en voortkomt uit de Brabantse groene ruimte. Toen ik ooit in mijn huurhuis ging wonen, was de buurt verbaasd dat ik heel mijn tuin ging aanleggen. Ondertussen kan ik echt genieten en ontspannen in mijn tuintje en hebben ook veel dieren een fijne plek om te wonen. Voor mij is dit niet meer dan vanzelfsprekend. Ik ben eerder verbaasd over andere mensen die vele uren bezig zijn om onkruid tussen de tegels weg te halen of moeten schoffelen omdat er nauwelijks planten in de tuin staan. Ik hoop dat iedereen veel meer bewust gaat worden van de voordelen van een groene leefomgeving. Ik hoop verder dat bedrijfsleven en overheden meer gaan vergroenen. In heel veel winkelstraten en industriële gebieden kan nog veel gebeuren om de leefbaarheid te versterken. In mijn rol als consulent kan ik mijn groene hart laten spreken en een bijdrage leveren aan dit bewustzijn.

Alexandra Tempelman-Bobbink (alexandra@operatiesteenbreek.nl)
Ik heb een droom dat we als mensen in harmonie samenleven met de natuur, zowel in als om de stad. Dat we bewust leven met natuur en daarbij een grote biodiversiteit behouden. Dat we ons bewust zijn van wat we zelf kunnen aanpassen in onze leefomgeving om de klimaatverandering op te vangen. En dat we dit gewoon in onze eigen tuin, op ons eigen balkon, in onze eigen straat, in eigen wijk en stad, bereiken. Daarom zet ik me met passie in voor Operatie Steenbreek!
Als consulent ben ik de verbinder, inspirator, coach en vraagbaak voor gemeenten, grondeigenaren en andere belanghebbenden. Ik ontmoet je graag om samen met je uit te zoeken wat Operatie Steenbreek voor jou kan betekenen. Ik inspireer en coach en zit vol kennis, ideeën en energie, maar luister ook goed naar jouw eigen ideeën. Want samen komen we verder! Ik ondersteun je graag om succesvol een vergroenings-beweging in gang te zetten of te versnellen. Voor het succesvol ontwikkelen van natuur- en klimaat- bewustwording. Voor een groene leefomgeving die aangepast is aan natuur- en klimaatverandering.

Henk Jense (henk@operatiesteenbreek.nl)
Mijn passie ligt in het stimuleren van mensen om zorgvuldig met hun omgeving om te gaan. Een aantrekkelijke woonomgeving maakt dat mensen zich betrokken voelen bij de samenleving. Zuinig zijn op je omgeving en aandacht voor alles wat 'groeit en bloeit' is daar een onlosmakelijk deel van. Een aantrekkelijke omgeving is niet alleen groen om naar te kijken of water te bergen, maar heeft ook functie als leef- en speelplek, je kunt ervan plukken en erin vertoeven. Wat kun je met groen doen in de stad en daar buiten, in particuliere tuinen? In mijn rol als consulent voor Operatie Steenbreek ben ik vraagbaak voor gemeenten en bewoners, verbinder en pragmatisch adviseur. Er zijn zoveel praktische oplossingen en acties mogelijk en door samen te werken kun je zoveel meer bereiken. Veel draait in mijn ogen dan ook om het verbinden van de juiste partijen, waarbij ik kan bogen op een lange ervaring onder andere vanuit het Wijk- en Buurtbeheer. Bewoners, ondernemers of overheden willen vaak wel, maar weten lang niet altijd de goede kanalen te vinden of kennis toe te passen in de praktijk. Er valt nog heel veel te doen om de trend om te draaien naar groene particuliere tuinen, daken en balkons, ook samen met ondernemers in het groen. Ik ga graag deze uitdaging aan om samen de steden en dorpen in Nederland weer een stukje groener te maken.

Eveline Beukema (eveline@operatiesteenbreek.nl)
Voor mij is de schoonheid van de natuur de inspiratiebron voor mijn werk. Ik ontwerp natuurlijke tuinen waarin mensen kunnen genieten. Ook kijk ik in mijn ontwerpen of het mogelijk is het hemelwater op te vangen in de tuin. Nu is niet iedereen overtuigd van het belang van een groene tuin. Mensen denken dat het onderhoud van planten, heesters en bomen veel tijd kost. Terwijl het onkruidvrij houden van verharding vaak meer tijd kost. Als consulent denk ik mee en werk ik mee om de voordelen van een groene tuin onder de aandacht te brengen. Mijn ervaring is dat door aan te sluiten wat bij mensen past en steeds weer inspirerende voorbeelden te laten zien het vaak lukt tegels uit de tuin te krijgen. De kracht van Operatie Steenbreek vind ik dat het de initiatieven bundelt van alle projecten die er zijn op “groen” gebied in elke gemeente. Het is inspirerend met elkaar samen te werken.