Operatie Steenbreek

Doel van de operatie

Wij willen graag iedereen enthousiasmeren om de eigen tuin te vergroenen. De negatieve gevolgen van verstening brengen wij hierbij onder de aandacht. Denk bijvoorbeeld aan de afbreuk van de biodiversiteit en aan de merkbare klimaatverandering. Minder groen in de tuin betekent ook minder vogels, insecten en andere dieren. Tijdens hoosbuien – waar we steeds vaker mee te maken hebben - moet het regenwater snel worden afgevoerd om overlast te overkomen. Dit betekent een enorme druk op het riool. Burgers die hun tuin vergroenen dragen een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van hun buurt.

Samen met deelnemende gemeenten, waterschappen en bedrijfsleven delen wij onze kennis en richten wij ons op het veranderen van dit bewustzijn bij burgers met de hoop dat iedereen de eigen leefomgeving gaat vergroenen!

Een stenen, onderhoudsvrije tuin is een modetrend, welke door media in stand wordt gehouden. We zien het in huis- en tuin programma’s steeds weer terug. We zijn er ook aan gewend geraakt om onze omgeving totaal naar ons gemak in te richten. Particulieren bewust maken van de gevolgen en ervan overtuigen meer groen in hun tuin aan te brengen is wat ons te doen staat.’

- Wout Veldstra, voorzitter Operatie Steenbreek

Gevolgen verstening

Verstening heeft aantoonbare gevolgen voor de kwaliteit van onze leefomgeving*:

Foto's uit de praktijk