Leeuwarden

Leeuwarden doet mee aan Operatie Steenbreek

In Leeuwarden werken we samen aan een groene, klimaatbestendige stad!

Gemeente Leeuwarden
Friese milieu federatie 420x170
KBB 420x170
Wetterskip Fryslan 420x170
VHL 420x170
Nordwin college 420x170
IVN 420x170

Aanbod

Groen erin, Tegels eruit

Minder tegels en meer groen in de stad heeft veel voordelen voor mens én dier. Denk aan: minder wateroverlast bij hevige regenval en juist een waterbuffer in de bodem voor droge periodes, een gezondere bodem, verkoeling door bomen en planten bij hitte, betere luchtkwaliteit en meer ruimte voor (bloeiende) planten en daardoor voor vogels, vlinders, bijen, egels, en andere dieren.

In Leeuwarden werken we samen met bewoners in verschillende wijken om te zorgen voor meer groen, meer biodiversiteit en een prettiger woonomgeving die tegen een klimaatstootje kan. In de wijken Bloemenbuurt/Oldegalileën, Achter de Hoven en Tjerk Hiddes/Cambuursterhoek gaan we concreet aan de slag, waarbij deze wijken als voorbeeld kunnen dienen voor andere wijken.

In overleg met de wijkpanels en actieve, groenbewuste bewoners werken we aan een plan om de wijk en tuinen te vergroenen. Meedenken? Ook in jouw wijk aan de slag? We horen het graag!

Onderzoek

De voordelen van groen in de stad voor mens en dier zijn bekend. Maar hoe zit het met verstening in Leeuwarden? En met de biodiversiteit? Vormen versteende tuinen een barrière voor bijen? Hoe denken inwoners van Leeuwarden over het belang van een groene tuin? Hoe kunnen we bewoners motiveren om hun tuin te vergroenen? Welke rol kunnen woningcorporaties hierin spelen? En welke voordelen kunnen groene tuinen in de stad hebben voor mensen: welke ‘diensten’ leveren ze ons?

Studenten van hogeschool Van Hall Larenstein doen in Leeuwarden onderzoek naar verschillende onderwerpen rondom Operatie Steenbreek.

De onderzoeksrapporten zijn hier te vinden.

Tuinambassadeurs

KNNV Tuinambassadeurs hebben veel ervaring met natuurlijk tuinieren. Ze weten hoe je meer natuur in je tuin krijgt en hoe je je tuin aantrekkelijk maakt voor vogels, vlinders en andere dieren.

Je kunt een Tuinambassadeur ook vragen naar je tuin te komen kijken. Dan kan deze praktische adviezen geven hoe je je tuin groener kunt maken. Soms organiseren Tuinambassadeurs excursies naar natuurlijke tuinen, zodat je inspiratie kunt opdoen.

Kortom: meer natuur in je tuin, maar weet je niet hoe? Zelf tuinambassadeur worden? Kijk hier.

BIMBY

De BIMBY-methode is een vorm van citizen science. Dat betekent dat burgers door een onderzoeker worden begeleid in het verzamelen van informatie over hun tuinen met behulp van een vragenlijst en toegankelijke indicatoren. Daar komt uiteindelijk een score uit voort die vergeleken kan worden met scores van je buren, familie of vrienden.

Door zelf systematisch je tuin te onderzoeken word je uitgenodigd om eens op een andere manier naar je tuin te kijken: de tuin als ecosysteem en als onderdeel van de grotere groene infrastructuur van de stad en de regio.