Leeuwarden

Samen voor een groener Leeuwarden

Wat doen wij en wat doe jij? Samen op weg naar een groene en klimaatbestendige stad!

Wij zijn al aardig op weg!

  • Verwijderde tegels 2017 - 800 tegels100%
  • Verwijderde tegels 2018 - 115 tegels5%

Wij werken samen met

Gemeente Leeuwarden
Friese milieu federatie 420x170
KBB 420x170
Wetterskip Fryslan 420x170
VHL 420x170
Nordwin college 420x170
IVN 420x170

Groen erin, Tegels eruit

Minder tegels en meer groen in de stad heeft veel voordelen voor mens én dier. Denk aan: minder wateroverlast bij hevige regenval en juist een waterbuffer in de bodem voor droge periodes, een gezondere bodem, verkoeling door bomen en planten bij hitte, betere luchtkwaliteit en meer ruimte voor (bloeiende) planten en daardoor voor vogels, vlinders, bijen, egels, en andere dieren.

In Leeuwarden werken we samen met bewoners in verschillende wijken om te zorgen voor meer groen, meer biodiversiteit en een prettiger woonomgeving die tegen een klimaatstootje kan. In de wijken Bloemenbuurt/Oldegalileën, Achter de Hoven en Tjerk Hiddes/Cambuursterhoek gaan we concreet aan de slag, waarbij deze wijken als voorbeeld kunnen dienen voor andere wijken.

In overleg met de wijkpanels en actieve, groenbewuste bewoners werken we aan een plan om de wijk en tuinen te vergroenen. Meedenken? Ook in jouw wijk aan de slag? We horen het graag!

Onderzoek

De voordelen van groen in de stad voor mens en dier zijn bekend. Maar hoe zit het met verstening in Leeuwarden? En met de biodiversiteit? Vormen versteende tuinen een barrière voor bijen? Hoe denken inwoners van Leeuwarden over het belang van een groene tuin? Hoe kunnen we bewoners motiveren om hun tuin te vergroenen? Welke rol kunnen woningcorporaties hierin spelen? En welke voordelen kunnen groene tuinen in de stad hebben voor mensen: welke ‘diensten’ leveren ze ons?

Studenten van hogeschool Van Hall Larenstein doen in Leeuwarden onderzoek naar verschillende onderwerpen rondom Operatie Steenbreek.

De onderzoeksrapporten zijn hier te vinden.

Tuinambassadeurs

KNNV Tuinambassadeurs hebben veel ervaring met natuurlijk tuinieren. Ze weten hoe je meer natuur in je tuin krijgt en hoe je je tuin aantrekkelijk maakt voor vogels, vlinders en andere dieren.

Je kunt een Tuinambassadeur ook vragen naar je tuin te komen kijken. Dan kan deze praktische adviezen geven hoe je je tuin groener kunt maken. Soms organiseren Tuinambassadeurs excursies naar natuurlijke tuinen, zodat je inspiratie kunt opdoen.

Kortom: meer natuur in je tuin, maar weet je niet hoe? Zelf tuinambassadeur worden? Kijk hier.