Communicatie

Er worden twee mediacampagnes gestart voor de doelgroepen burgers en bestuurders.

Bewoners

Bewoners worden geënthousiasmeerd en geïnformeerd over het belang van een groene in plaats van versteende tuin. Operatie Steenbreek biedt de participerende gemeenten in deze campagne een activiteitenpakket aan waar de bewoners gebruik van kunnen maken.

Bestuurders

Bestuurders worden geïnformeerd over de nadelige effecten van de verstening en hoe deze problematiek in samenwerking met de bewoners aangepakt kan worden. Door voorbeelden uit het land te laten zien hoe andere gemeenten met deze problematiek omspringen, worden bestuurders getriggerd hier mee aan de slag te gaan.